3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felhâmilâti vik(n)

(Buhar) Yükü taşıyan (bulutlara).

Derken ağır bir yük yüklenenlere.

yağmur yükleriyle yüklü bulutlara da,

Karnı burnunda, kucakları, sırtları dolu çocuklu kadınlara, yavrulamak üzere olan hayvanlara, yüklü dallara, dolu başaklara, mebzul mahsûle, yoğunlaşmış bulutlara andolsun!

Sonra ağır yük taşıyan (bulut)lara,

Derken, ağır yük taşıyan (bulut)lara.

Arkasından ağır su taşıyan bulutlara,

Ağırlıkları yüklenen bulutlara,

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]*

Ağır yük taşıyanlara

(Yağmur) yüklü (bulut)lara,

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

1,2,3,4,5,6. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.[504]*

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. *

Yük yüklenenlere,

Derken bir ağırlık taşıyanlara,

Derken bir ağırlık taşıyanlara

Ve yükü taşıyanlara,

Sonra (su) yükü (nü) taşıyan (bulut) lar,

Sonra o ağırlık yüklenen (bulut)lara!

Yağmur yüklü bulutları taşıyanlara,

Su ağırlığını yüklenen bulutlar [³] hak/kı için,*

Sonra, ağır yük taşıyanlara.

Yağmur yükü taşıyan bulutlara,

Ağır yük Taşıyanlar’a!

Ağırlık taşıyanlara,

Ağır yük taşıyan¹ (bulut)lara,*

ve [koyu bulutların] yükünü taşıyan,

Ağır mı ağır bir mesaj taşıyan. 73/4

bir o kadar da ağır mı ağır bir (mana) yükü taşıyan;[4701]*

Sonra yağmurları yüklenen bulutlara andolsun ki,

Yağmur yüklenen bulutlara,

(Yağmur) Yüklü (bulut)lara,

Yük altına girenler

Ağır yük taşıyan(bulut)lara...

Yükünü yüklenenlere.(2)*

O ağırlık taşıyanlara,

1-6. śavurıcılar ḥaķķı-içün śavurmaķ daħı götüriciler ḥaķķı-içün aġır yük ya'nį bulıtlar kim yaġmur götürür daħı revān olıcılar ḥaķķı-içün geñezlig-ile ya'nį gemiler daħı ķısmet eyleyiciler ḥaķķı-içün işi ya'nį rızķ firişteleri bayıķ ol va'de olınursız girçekdür daħı bayıķ yanud olıcıdur.

Aġır yükler götürici bulıtlar ḥaḳḳı‐çun,

Yağış yüklü buludlara;

And those that bear the burden (of the rain)

And those that(4988) lift and bear away heavy weights;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.