21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-żżâriyât iżervâ(n)

Andolsun tozutup savuranlara.

Yemin olsun, savurup kaldıran rüzgârlara (ve hava sirkülasyonuyla görevli melek ordularına)...

Tozu dumana katan ve savurup kaldıran rüzgarlara, tabiat kuvvetlerine ve meleklere,

İman esasları, Allah’ın kudreti ve pekçok kevnî ayetlerden bahseden sûre Kur’ân ve ahireti ya-lanlayanların ahiretteki cezalarını bildirip müslümanlar... Devamı..

Nesilleri devam ettiren kadınlara, dişilere, tozlaşmayı sağlayan rüzgârlara andolsun.

Savurup atan (rüzgar)lara,

Tozu dumana katıp savuran (rüzgar)lara,

O tozutub savuran rüzgârlara,

Tozu dumanı havaya kaldıran rüzgârlara,

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]

[582] Zâriyât sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 255.

Toz koparan yellere

Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara,

1-5. Tozı savuranlar [1], bârân yüküni taşıyanlar, hafifce seyr idenler ve yağmurı tevzî’ iyleyenler hakkı içün yemîn iderim ki size idilen va’adler hakdır.

[1] Rüzgâr çıkararak tozı savuran bulutlar.

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

1,2,3,4,5,6. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.[504]

Âyetlerde rüzgâr, bulutlar, yağmur ve bunlar gibi her türlü hareket hâlinde olan ve taşıyıp nakletme fonksiyonu bulunan tüm varlık ve tabiat olayların... Devamı..

1-6. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaad edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir.

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. 

 Burada kendilerine yemin edilenler, rüzgarlar, bulutlar, gemiler veya meleklerdir.

Esip savuranlara,

O tozdurup savuranlara,

O tozdurup savuranlara

Esip savuranlara,

Tozutup savuran (rüzgâr) lar,

Yemîn olsun zâriyât'a (o tozutup savuran rüzgârlara)!

Savurdukça savuranlara

Savurup tozutan yeller,

Savurup kaldıran rüzgârlar hak/kı için,

[2] Mekke'de nâzil olmuş (60) âyettir.

Andolsun o esip savuran rüzgârlara,¹

1 Bkz. Kehf, 18/45

Andolsun tozu dumana katıp savuranlara.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 60 ayettir. İlk ayette geçen “zâriyât” kelimesi, surenin adı olmuştur.)

Esip savuran rüzgârlara,

Mekke döneminin dördüncü yılında, Ahkâf sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, ilk ayetinde geçen aynı kelimeden almıştır. 60 ayettir.

And olsun SAVURUP TOZUTANLAR’a!

1,2. Esip savuran yellere! // ıh tıs yürüyenlere!

Tozu dumana katıp koşturanlara Andolsun!

Yemin olsun: Esip savuranlara,

Esip savuran¹ (rüzgâr)lara,

1 Zariyat; kırıp ufalayan, savuran, toz duman edip götüren kuvvetler demektir. Bunlar; toprağı savuran rüzgârlar, volkanlar, barut ve dinamit gibi şid... Devamı..

DÜŞÜN rüzgarları, tozları sağa sola savuran,

İndiği yerde (gönüllere hidayet saçarak) tozu dumana katan. 14/1

İNDİĞİ yerden toz kaldırarak (hidayeti gönüllere) saçan;[⁴⁷⁰⁰]

[4700] Zâriyât; “toplu bir şeyi yere düşmesi için havaya atmak” anlamındaki zervden. Bu ve müteakip üç âyetteki sıfatların nitelediği isim veya isimle... Devamı..

Savurup dağıtan rüzgarlara andolsun ki,

O tozutup savuran (rüzgârlara)

Savurup kaldıranlara,

Esip bulutları, tozları kaldıran rüzgârlara, yanardağlardan lavlar püskürten tabiat güçlerine, yaratıkları savuran meleklere andolsun.

Tozı ve dumanı savuran rüzgârlar

Zirveye tırmananlar

Savurup tozutan rüzgarlara andolsun!

And olsun tozutup savuranlara.(1)

(1) Rüzgârlara.

O tozutup savuranlara/o kırıp un-ufak edenlere,

1-6. śavurıcılar ḥaķķı-içün śavurmaķ daħı götüriciler ḥaķķı-içün aġır yük ya'nį bulıtlar kim yaġmur götürür daħı revān olıcılar ḥaķķı-içün geñezlig-ile ya'nį gemiler daħı ķısmet eyleyiciler ḥaķķı-içün işi ya'nį rızķ firişteleri bayıķ ol va'de olınursız girçekdür daħı bayıķ yanud olıcıdur.

Tozlar ṣavurıcı yiller ḥaḳḳı‐çun,

(Toz-torpağı) sovurub-dağıdan küləklərə;

By those that winnow with a winnowing

By the (Winds)(4986) that scatter broadcast;(4987)

4986 Four agencies are mentioned in verses 1 to 4 as evidences or types or symbols of the certainty and unity of a Truth described in verses 5-6. What... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.