3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-żżâriyât iżervâ(n)

Savurup kaldıran rüzgârlara (ve hava sirkülasyonuyla görevli melek ordularına).

Andolsun tozutup savuranlara.

Tozu dumana katan ve savurup kaldıran rüzgarlara, tabiat kuvvetlerine ve meleklere,*

Nesilleri devam ettiren kadınlara, dişilere, tozlaşmayı sağlayan rüzgârlara andolsun.

Savurup atan (rüzgar)lara,

Tozu dumana katıp savuran (rüzgar)lara,

O tozutub savuran rüzgârlara,

Tozu dumanı havaya kaldıran rüzgârlara,

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]*

Toz koparan yellere

Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara,

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

1,2,3,4,5,6. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.[504]*

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. *

Esip savuranlara,

O tozdurup savuranlara,

O tozdurup savuranlara

Esip savuranlara,

Tozutup savuran (rüzgâr) lar,

Yemîn olsun zâriyât'a (o tozutup savuran rüzgârlara)!

Savurdukça savuranlara

Savurup kaldıran rüzgârlar hak/kı için,*

Andolsun tozu dumana katıp savuranlara.*

Esip savuran rüzgârlara,*

And olsun SAVURUP TOZUTANLAR’a!

Yemin olsun: Esip savuranlara,

Esip savuran¹ (rüzgâr)lara,*

DÜŞÜN rüzgarları, tozları sağa sola savuran,

İndiği yerde (gönüllere hidayet saçarak) tozu dumana katan. 14/1

İNDİĞİ yerden toz kaldırarak (hidayeti gönüllere) saçan;[4700]*

Savurup dağıtan rüzgarlara andolsun ki,

O tozutup savuran (rüzgârlara)

Savurup kaldıranlara,*

Zirveye tırmananlar

Savurup tozutan rüzgarlara andolsun!

And olsun tozutup savuranlara.(1)*

O tozutup savuranlara/o kırıp un-ufak edenlere,

1-6. śavurıcılar ḥaķķı-içün śavurmaķ daħı götüriciler ḥaķķı-içün aġır yük ya'nį bulıtlar kim yaġmur götürür daħı revān olıcılar ḥaķķı-içün geñezlig-ile ya'nį gemiler daħı ķısmet eyleyiciler ḥaķķı-içün işi ya'nį rızķ firişteleri bayıķ ol va'de olınursız girçekdür daħı bayıķ yanud olıcıdur.

Tozlar ṣavurıcı yiller ḥaḳḳı‐çun,

(Toz-torpağı) sovurub-dağıdan küləklərə;

By those that winnow with a winnowing

By the (Winds)(4986) that scatter broadcast;(4987)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.