21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yevme yesme’ûne-ssayhate bilhakk(i)(c) żâlike yevmu-lḣurûc(i)

O gün, o bağrışı, gerçek olarak işitecekler; işte o gündür kabirlerden çıkış günü.

Surun ikinci defa üfürülüşü.

O gün, (herkes) o çığlığı bir gerçek (Hakk) olarak işitecek (ve mecburen icabet edecek)lerdir. İşte bu, (dirilip kabirlerden) çıkış günüdür (ve herkes hesaba çekilecektir).

O gün tüm insanlar, o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu ölümden sonra diriltilip tekrar yeni bir hayata çıkacakları gündür.

Kurulu ilâhi düzenin aksatılmadan uygulanmasıyla mahlûkatın, şiddetli bir gürleme halinde âni darbeyi işitecekleri gün, işte o gün kabirlerden çıkış günüdür.

O gün o çığlığı gerçek olarak duyarlar. İşte bu (kabirlerden) çıkış günüdür.

O gün, o çığlığı bir gerçek (hak) olarak işitirler. İşte bu, (dirilip kabirlerden) çıkış günüdür.

O gün (Sûr'a ikinci defa üfürülüşte) hak olan sayhayı (çağırmayı, bütün mahlûkat) işitirler. İşte bu, (kıyamette kabirlerden) çıkış günüdür.

Hak ve gerçek olan bir sesi işittikleri gün. İşte (kabirlerden) çıkış günü, o gündür.

O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.

O gün, gerçekten haykırmayı işitirler, işte bu, çıkış günü

O gün insanlar diriliş gerçeği ile ilgili o müthiş sesi işiteceklerdir. İşte bu, bir (başka hayata) çıkış günüdür.

Ayette anlatılan “müthiş ses”, ikinci Sur’a üfürülüştür ki, bu da insanların yeniden dirilişi için gerçekleşecektir.

İnsânların bu sadâyı istimâ’ idecekleri gün kabirlerden hurûc güni olacakdır.

O gün çığlığı gerçekten duyarlar; işte o, kabirden çıkış günüdür.

O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.

O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o (ebedî hayata) çıkış günüdür.

O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.  

 Buna göre insanlar, İsrafil’in ikinci Sûr’a üfürüşünü işitecekler; işte bu ses ve işitme ile kabirlerinden dirilip çıkacaklardır.

O gün o çığlığı kesinlikle duyarlar; bu, çıkış günüdür.

O gün insanlar, o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün, kabirlerden çıkış günüdür.

Hakka çağıran o sayhayı işidecekleri gün, işte o, huruc günüdür

O gün, gerçek olan o çığlığı duyarlar. İşte bu yeniden diriliş günüdür.

O gün (bütün halk) o hak sayhayı işideceklerdir. İşte bu (kabirden) çıkış günüdür.

O gün (bütün halk) o (korkunç) sesi (İsrâfîl'in sûra ikinci üfleyişini) gerçek olarak işiteceklerdir! İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür!

O gün insanlar çok güçlü bir ses işitirler. İşte bu gün kalkıp (mezarlardan) dirilme günüdür.

O gün gerçekten bir ünleme işitecekler, işte o gün, sinlerden çıkma günüdür.

O gün doğru olarak nârayı işitecekler. İşte o gün mezardan çıkılacak gündür.

O gün insanlar Hakk’a çağıran o şiddetli sesi [sayha] işiteceklerdir. İşte bu çıkış günüdür.

O gün, o çığlığı bir gerçek (hak) olarak işitirler. İşte o, (dirilip kabirlerden) çıkış günüdür.

O gün bütün insanlar, diriliş çığlığı gerçek şekliyle duyacaklar. İşte bu gün, kabirlerden çıkış günüdür!

Sayha’yı / Yüksek Ses’i Hakk ile işitecekleri gün;
İşte bu, Çıkışlar günü’dür.

Yani insanlığın, gerçek çığlığı duyacağı günde! Yeniden diriliş günüdür bu gün!

O çağrı günü insanlar gerçeğe çağrılır. Çağrının arkasından korkunç bir ses işitecekler. Sesin arkasından diriliş başlar. İnsanlar kabirlerinden şaşkınlıkla kalkar.

O gün, (insanlar) o korkunç sesi gerçekten duyacaklardır. Bu, (mezarlardan) çıkış günüdür. [*]

Benzer mesajlar: A‘râf 7:25; Tâhâ 20:55; Hacc 22:6; Rûm 30:19; Fâtır 35:9; Kâf 50:11; Zuhruf 43:11; Nûh 71:18.

O gün (herkes) bu sesi gerçekten işitecektir. İşte bu (gün, kabirlerden) çıkış günüdür.

[ve kendi kendinize düşünün] bütün [insanoğlunun] nihaî çağrıyı gerçekten duyacağı Gün[ü], [ölümden] hayata dönecekleri Günü.

İnsanlar o gün diriliş gerçeği ile ilgili o müthiş sesi işitecekler. İşte bu yeniden diriliş günüdür. 36/51...65

Tüm gerçekliğiyle o malum çığlığı (herkesin) işiteceği güne…[⁴⁶⁹⁸] İşte bu, bir (başka hayata) çıkış günüdür.

[4698] Ya da: “Hakka çağıran o çığlığı işiteceği güne”.

O gün ki, o hak iIe olan sayhayı işiteceklerdir. İşte o çıkış günüdür.

Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür.

O gün o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu, (dirilip) çıkış günüdür.

Hak olan sayhanın (ikinci nefha-i sûrun) işidildiği gün, emvâtın kabirlerden çıkdığı gündür.

O gün o dehşetli sesi, bütün gerçekliği[*] ile duyarlar. İşte o gün, (topraktan) çıkış günüdür.

[*] Hem sesin kendisi gerçekti hem de o ses gerçekleri ortaya çıkardı."el hakkı(الْحَقِّ)" kelimesinin bu özelliği Türkçe açısından tek kelime ile çev... Devamı..

O gün korkunç haykırışı tam olarak duyacaklar. İşte o gün çıkış günüdür.

O gün insanlar o sesi hak olarak işitirler. İşte bu çıkış günüdür.

O gün o müthiş sesi hak olarak dinleyecekler. Ortaya çıkış/diriliş günüdür bu.

ol gün kim işideler üni ḥaķk-ıla şol çıķmaķ günidür.

Ol gün ki işideler ṣayḥa ḥaḳḳ‐ıla. Oldur türbeden çıḳmaḳ güni.

O gün (bütün yaranmışlar) dəhşətli (tükürpədici) səsi doğrudan-doğruya eşidəcəklər. O gün (qəbirlərdən) çıxma günüdür!

The day when they will hear the (Awful) Cry in truth That is the day of coming forth (from the graves).

The Day when they will hear a (mighty) Blast(4982) in (very) truth: that will be the Day of Resurrection.

4982 The word al Say hah (mighty Blast) is used for the Resurrection (as here) or for the sudden punishment of the guilty on this earth, as in 11:67, ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.