21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve mine-lleyli fesebbihhu ve edbâra-ssucûd(i)

Ve geceleyin ve secdelerden sonra.

Gecenin bir bölümünde (yatsı namazını kıl) ve secdelerin arkasından da O’nu tesbih et. (Namaz sonrası tesbihat çok önemlidir.)

Gecenin bir bölümünde ve namazların sonunda da, O'nun şanını yücelt.

Gecenin bir bölümünde, onu tesbih et, namaz kıl, ibadet et. Secdelerin ardında, namazların sonunda, akşam ve yatsı namazlarından sonra onu tesbih et, namaz kıl.

Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O'nu tesbih et.

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da O'nu tesbih et.

Bir de gecenin bir kısmında (akşam ve yatsı namazlarında) ve namazların sonlarında O'nu tesbih eyle.

Gecenin bir kısmında ve namazlardan(*) sonra da Rabbini tesbih et.

(*) Arapçada birşeyin parçasının ismi tümüne verilir. İşte bu ayette namaza secde ismi verilmiştir.

Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da O'nu an!

Geceden de onu tespih edesin, secdelerden sonra da !

Gecenin bir kısmında (akşam ve yatsı namazlarında) ve secdelerden sonra da O'nu tesbih et.

“Secdelerden sonra onu tesbih et” ifadesi, secdelerden sonra oturup tahiyyat ve benzeri dualar okumamız gerektiğini anlatmaktadır. Bazıları bu ifadede... Devamı..

Gice dahî namâz kıl ve secde it.

Geceleyin ve secdelerin ardından O'nu tesbih et.

Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da O’nu tespih et.

Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da O’nu yücelterek an.

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et.  

 Bu âyetle de, akşam, yatsı ve teheccüd namazlarıyla, farz namazların ardından kılınan sünnet ve nafile namazlar veya vitir namazı kasdedilmiştir.... Devamı..

Geceleyin O'nu yücelt ve secdelerin ardından da...

Geceleyin (akşam ve yatsı namazlarını kılarak), namazlardan sonra da (vitir ve nafile kılarak) O'nu tesbih et.

Geceden de tesbih et ona hem de secde arkalarında

Geceleyin ve secdelerin¹ ardından O'nu tesbih et.

1- Saygı gösterip, değerini takdir etme. Saygı sunma.

Gecenin bir cüz'ünde ve secdelerin arkalarında da onu tesbîh et.

Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarında da O'nu tesbîh et (akşam ve yatsı namazlarını ve sabah namazının sünnetini kıl ve ardındaki tesbîhâtı yap)!

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da Rabbini anarak yücelt.

Onu geceleyin de, secdelerden sonra da ulula.

Namazlardan sonra da O/nu tenzih et.

Gecenin bir kısmında²³ ve secdelerin/namazların, arkasından da O’nu tesbih et.

23 İbn Abbas’a göre, akşam, yatsı ve vitr namazıdır. Vitr; Hanefilerde vacip, diğer mezheplerde ise sünnettir.

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin (namazların) arkasında da O'nu tesbih et.

Bir de, akşam, yatsı ve teheccüd namazlarını kılarak gecenin bir kısmında O’nun şânını yücelt ve secdelerin ardından duâ ve zikirlerle O’nu tesbih et!

Gece’nin bir kısmında da, Secdeler’in ardlarından da tesbih et!

Gecenin bir yarısında, namazlardan sonra sübhanallah derken onun yüceliğini düşün.

Gecenin bir kısmında kalkarak huzuruma dur. Gündüzün meşgalelerinden uzaklaş! Sana gönderdiğimiz ayetlerle hayatını kontrol et! Daima Rabbini her şeyden üstün tut! Emirlerimize uyarak itaatini göster! Kimsenin önünde eğilme! Kimsenin emirlerine uyarak onlara secde etme! Her zaman, her yerde, her şekilde yasalarımıza uyarak yaşa! Bunun için gece boyunca bilgini, bilincini artır. Önceki davranışlarında yanlışların olma ihtimaline karşı tövbe et! Andolsun ki bana yönelmiş kullarım için af kapılarım sonuna kadar açıktır. Yeter ki insanlar beni ansın, bana uysun, bana uyacaklarına dair kesin söz versinler. Yaptıkları hatalardan kesin pişmanlık duysunlar.

39,40. Onların dediklerine sabret! Güneşin doğuşundan önce de batışından önce de gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da Rabbini [hamd] (övgü) ile [tesbih] et (yücelt)! [*]

Namaz vakitleriyle ilgili ayrıca bkz. Bakara 2:238; Hûd 11:114; İsrâ 17:78; Tâhâ 20:130; Rûm 30:17-18.

Gecenin bir bölümünde¹ ve secdelerin ardından, Onu hamd ile (sürekli olarak) an.²

1 Yani akşam ve yatsı namazları ile. (Kurtubî)2 Bazı müfessirler, bu bölümün akşam namazının son sünnetine işaret olduğunu söylemişlerdir. (Kurtubî)... Devamı..

geceleri ve her namazın sonunda ³² O’nun şanını yüceltin.

32 Lafzen, “secdelerin sonlarında (edbâr)”.

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O’nu tespih et ve yücelt! 17/79, 25/63...77

yine geceleri ve secdelerin ardından O’nun aşkın olan zatını an!

Ve geceden de O'na tesbihte bulun ve secdelerin arkalarından da.

Geceleyin de, secdelerin peşinden de Ona ibadet et. [17, 79]

Secdelerin peşinden yapılan tesbihattan maksat, namazdan sonra yapılan zikir ve tesbihat olabilir. Farzdan sonra kılınan nafile namazlar da olabilir. ... Devamı..

Gecenin bir kısmında ve secde arkalarında O'nu tesbih et.

Gice sâ'atlerinde (akşam ve yatsu) ve namâzların arkasından da tesbîh iyle.

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardında da ibadet et (kulluk etmeye devam et)[*].

[*] Her rekatta bir kere oturup zikirde bulunmak gerekir, bu iki secdeyi ayıran oturmadır (Nisa 4/103 gereği). Ayette geçen secdeler çoğuldur. Arapçad... Devamı..

Gecenin bir bölümünde de onu tesbih et, secdelerin ardından da...

Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da Onu tesbih et.(6)

(6) Peygamberimiz bir akşam ayın on dördüne baktıktan sonra şöyle buyurmuştur: “Siz şu ayı nasıl görüyorsanız, Rabbinizi de öylece göreceksiniz. Onu g... Devamı..

Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarından O'nu tespih et!

daħı gicenüñ bir nicesinde namāz ķıl daħı yüz döndürdüginde secde eylemek.

Gice ile daḫı tesbīḥ eyle, sücūddan ṣoñra daḫı.

Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra da (Onu şükr-səna ilə təqdis et)!

And in the night time hymn His praise: And after the (prescribed) prostrations.

And during part of the night, (also,) celebrate His praises, and (so likewise) after the postures(4979) of adoration.

4979 The general meaning of after the postures of adoration would be the contemplation and remembrance of Allah after prayers. Those who would connect... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.