13 Haziran 2024 - 6 Zi'l-Hicce 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fasbir ‘alâ mâ yekûlûne ve sebbih bihamdi rabbike kable tulû’i-şşemsi ve kable-lġurûb(i)

Artık sabret ne derlerse ve Rabbine ham ederek onu tenzih et güneş doğmadan önce ve batmadan önce.

(Ey Resulüm!) Öyleyse Sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini Güneş’in doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. (Sabah ve ikindi namazlarını kıl.)

Ey Muhammed! O inkârcı sapıkların dediklerine sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce, Rabbinin sınırsız şanını tüm övgüleriyle yücelt.

Onların söyledikleri mantıksız, çirkin, incitici sözlere sabrederek mücadeleye devam et. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile, överek, şükrederek tesbih et, namaz kıl, ibadet et.

Sen onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et.

Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et.

O halde (Ey Rasûlüm, müşriklerin öldükten sonra dirilmeyi inkâr edişlerine dair) onların lâflarına karşı sabret de, Rabbini güneşin doğuşundan önce (sabah namazında) ve batmadan önce (öğle ile ikindi namazlarında) hamd ile tesbih et.

Artık onların dediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ve tesbih et. (Mükemmelliğini ve münezzehiyetini ilan et.)

Onların dediklerine sabret! Güneşin doğumundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile teşbih et/namaz kıl!

Sabret dediklerine, güneş doğmadan, batmadan önce Tanrını öğmekle tespih et

O halde (Ey Muhammed!) Onların söyleyeceği her şeye karşı sabırlı ol ve güneşin doğuşundan önce de (sabah namazında) batışından önce de (öğlen ve ikindi namazında) Rabbinin sınırsız ihtişamını yücelt ve O'nu (namaz ikame ederek) övgüyle an!

Yâ Muhammed! Sen ânların sözlerini sabır ile dinle ve güneş çıkmazdan evvel ve güneş batmazdan evvel ’ibâdet it.

Söylediklerine sabret; Rabbini, güneşin doğmasından önce ve batışından önce överek tesbih et.

O hâlde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.[503]

Bu âyette sabah, öğle ve ikindi namazlarının vakitlerine; bir sonraki 40. âyette ise, akşam ve yatsı namazlarının vakitlerine işaret edilmektedir.... Devamı..

Resulüm! Sen onların söylediklerini sabırla karşıla; güneş doğmadan ve batmadan önce rabbini övgü ve tesbih ile an.

(Resûlüm!) Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et.  

 Âyetle, sabah, öğle ve ikindi namazlarının kılınması kasdedilmiştir.

Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini överek yücelt.

Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce (sabah namazını) ve batışından önce de (öğle ve ikindi namazalarını kılarak) Rabbini Hamd ile tesbih et.

O halde onların lâflarına karşı sabret de rabbına hamd ile tesbih eyle güneş doğmadan evvel ve batmadan evvel

O hâlde (Habibim,) sen onların (Mekkeli müşriklerin ve diğer kâfirlerin) söylediklerine sabret, güneşin doğuşundan önce (sabah namazını) ve batışından önce de (öğle ve ikindi namazlarını kılarak) Rabbini hamd ile tesbih et.

Onların söyledikleri şeylere sabret. Güneş'in doğmasından önce ve batmasından önce Rabb'ini hamd¹ ile tesbih² et.

1- Yüceltme, övgü. 2- Her türlü noksanlıktan arındırarak, övgü ile yüceltmek. Allah\ın, her türlü noksanlıktan arınık, tüm mükemmel niteliklere sahi... Devamı..

(Habîbim) ne derlerse sen (şimdilik) sabret. Rabbini, güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce, hamd ile tesbîh (ve tenbîh) et.

(Habîbim, yâ Muhammed!) O hâlde (onların) söylediklerine sabret! Hem güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbine hamd ile (O'nu) tesbîh et (sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl)!

Onların sana söylediklerine sabret ve sen güneşin doğmasından önce ve güneşin batmasından önce Rabbini anarak bütün noksan sıfatlardan beri tutarak yücelt.

Artık sen onların söylediklerine katlanacaksın. Güneş doğmadan önce, battıktan sonra çalabını öve öve ulula.

Artık onların dediklerine göğüs ger, güneş doğmadan evvel, batmadan evvel ve gecenin bir kısmında Rabbini överek tenzih et.

(Ey Peygamber!) Onların söylediklerine sabret/göğüs ger ve Rabbini güneşin doğmasından önce de batmasından önce de²² tesbih et.

22 İbn Abbas’a göre, sabah, öğle ve ikindi namazlarıdır.

Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et.

Öyleyse, Ey Müslüman, onların alay ve hakaret dolu sözlerine sabret; mücâdelende sana azık olmak üzere, güneşin doğuşundan önce sabah namazında ve batışından önce öğle ve ikindi namazlarında Rabb’ini övgüyle an!

Diyeceklerine karşı sabret!
Güneş’in doğuşlarından önce, Batışlar’dan da önce rabbinin hamdi ile tesbih et!

Resulüm! Onların söylemlerine sabret ve Rabb’inin erişilmez yüceliğini, saygıyla yad et. Gün doğmadan ve batmadan önce.

Ey resulüm inkârcıların söylediklerine aldırma! Onlara karşı kararlı ol! Hemen çözülme! Onlar gibi zaafa düşerek Rabbinden başkasını yüceltme! Rabbinden başkasına değer verme! Her zaman, her yerde, hükümran olarak Rabbini bil! Rabbinin bildirdiği yasalara uy! Sakın onların dediklerine aldırma! Onlar seni şaşırtarak dünyaya gönül verdirmek isterler. Sabahtan akşama kadar bütün gün içinde Rabbinin emirlerine uy! İnkâr edenler önüne türlü tuzaklar çıkaracak! Seni yolundan şaşırtmak isteyecek! Rabbine karşı ürettikleri tanrılarını üstün gösterecekler! Bil ki; kim insanların yaşam için koyduğu ilkeleri, benim ilkelerimden üstün görürse! Kim insanların yasalarını benim yasalarımdan üstün görürse! Kim insanların arzularına göre çizilmiş yolları benim yolumdan üstün görürse! Onlara sakın uyma! Onlar sapkın insanlardır. Onlar Rabbine isyan etmiş günahkârlardır. Onlardan uzak dur. Onların söylemleri seni şaşırtmasın! Onlar dünyalık mevkilerle, makamlarla, şanla, şöhretle, parayla pulla, malla, mülkle gözünü boyamak isterler. Bil ki onların sunacağı her şey gelip geçicidir. Ölünce hepsi yeryüzünde kalacak! İnsan yaptıklarıyla katımıza hesap vermek için gelecektir.

39,40. Onların dediklerine sabret! Güneşin doğuşundan önce de batışından önce de gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da Rabbini [hamd] (övgü) ile [tesbih] et (yücelt)! [*]

Namaz vakitleriyle ilgili ayrıca bkz. Bakara 2:238; Hûd 11:114; İsrâ 17:78; Tâhâ 20:130; Rûm 30:17-18.

(Ey Muhammed!) Sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile (sürekli olarak) an.

O HALDE [ey müminler,] onların söyleyebilecekleri her şeye ³⁰ karşı sabırlı olun ve güneşin doğmasından ve batmasından önce ³¹ Rabbinizin sınırsız ihtişamını yüceltin ve hamd edin;

30 Zımnen, “yeniden diriltmenin sözde imkansızlığı konusunda”.31 Yani, “O’nun kudretini günün her ânında hatırlayın”.

Sen onların ileri geri konuşmalarına karşı şimdilik sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini överek tespih et ve yücelt! 6/33-34, 46/35

ÖYLEYSE artık onların söylediklerine karşı sabırlı ol![⁴⁶⁹⁵] Bir de güneşin doğuşundan ve batıştan önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını (namaz kılarak) hamd ile an;[⁴⁶⁹⁶]

[4695] Zımnen, 17. âyetle bağlantılı olarak: “zira Allah, onların ağzından çıkanı kaydetmektedir.” [4696] Bu âyetten sonra inen ve belirgin bir biç... Devamı..

(Ey Muhammed, onlar) Ne derlerse sabret (eziyetlerine katlan) güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et.

O hâlde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce rabbini överek tespih et.

Artık dediklerine karşı sabret ve güneşin doğmasından evvel ve gurubundan evvel Rabbini hamd ile tesbih et.

O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et.

Onların dediklerine sabret ve Rabbini övgü ile an: güneş doğmadan önce, batmadan önce,

Kâfirlerin söylediklerine sabır it. Güneş doğmazdan evvel ve batmazdan mukaddem (sabâh ve ikindi namâzları) rabbinin hamdiyle tesbîh it.

Ne derlerse desinler sen sabret. Güneş doğmadan önce (akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde) bir de batmadan önce (öğle ve ikindi vakitlerinde)[*], her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine (Sahibine) ibadet et.

[*] Bkz. İsra 17/78 ve Hud 11/114.

Onların dediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabb'ini hamd ederek tesbih et!

Sen onların söylediklerine sabret; Rabbini güneşin doğuşundan ve batışından önce hamd ile tesbih et.

Artık onların söylediklerine sabret ve Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbinin hamdiyle tespih et!

pes śabr eyle anuñ üzere kim eydürler daħı namāz ķıl çalabuñ ögmegi-y-ile güneş ŧoġmaķdan ilerü daħı gün batmaķdan ilerü.

Pes ṣabr eyle yā Muḥammed anlar eyitgen söz üzere. Daḫı tesbīḥ itTañrı şükri ile güneş çıḳmazdan burun, batmazdan burun daḫı.

(Ya Peyğəmbər!) Artıq onların dediklərinə (batil sözlərinə) səbr et. Gün doğmamışdan əvvəl, batmamışdan əvvəl Rəbbini təqdis edib şə’ninə təriflər de!

Therefor (O Muhammad) bear with what they say: and hymn the praise of thy Lord before the rising and before the setting of the sun;

Bear, then, with patience, all that they say, and celebrate the praises of thy Lord, before(4978) the rising of the sun and before (its) setting.

4978 Allah should be remembered at all times. But the best time for individual adoration is early in the morning before sunrise, late in the day befor... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.