21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve lekad ḣalaknâ-ssemâvâti vel-arda vemâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin vemâ messenâ min luġûb(in)

Ve andolsun ki biz, gökleri ve yeryüzünü altı günde yarattık ve bir yorgunluk gelmedi bize.

Andolsun Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri (bütün âlemleri) altı günlerde (dönemde) yarattık; Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.

Andolsun gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri altı devre ve altı zamanda yarattık ve bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.

Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları ve imkânları altı günde, altı devirde yarattık. Bizde, yorgunluktan eser yok.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 40/57; 46/33.

Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

38.Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime yahudilerin Yüce Allah`ın altı gün içinde yaratıkları kademe kademe ya... Devamı..

Andolsun, Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık; Bize hiç bir yorgunluk dokunmadı.

Celâlim hakkı için, biz göklerle yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık, bize bir yorgunluk da dokunmadı.

Andolsun! Biz gökleri ve yeri ve aralarındakileri, altı günde (dönemde) yarattık. Ve Bize, asla yorgunluk dokunmadı.

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde/evrede/dönemde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

Biz göklerle yeri, ikisinin arasında olanı, altı günde yarattık, bir yorgunluk duymadık

Andolsun ki (Biz), gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı evrede yarattık. Bize (bu yaratma işinden dolayı) bir yorgunluk da dokunmadı.

Bkz. 41/9-12Aşağıdaki 39 ve 40. Ayetlerde günün belli vakitlerinde eda edilen beş vakit namaz anlatılmaktadır.

Biz semâvâtı ve arzı ve beynlerindekini altı günde halk iyledik ve bundan dolayı aslâ yorulmadık.

And olsun ki, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık ve Biz bir yorgunluk da duymadık.

Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

Gökleri ve yeri altı günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik.

Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.  

 Bu âyetle, yahudilerin «Allah, cumartesi günü istirahate çekildi. Arşın üstüne bağdaş kurup oturdu» şeklindeki sözleri reddedilmiştir. Bazı tefsircil... Devamı..

Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Hiç bir yorgunluk da duymadık

Tevrat'ın Tekvin 2:2' deki tahrifata gönderme yapılıyor.

Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık, Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.

Şanım hakkiçin biz o Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde halk ettik, bize bir yorgunluk da dokunmadı

Ant olsun ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri bir yorgunluk olmaksızın altı günde¹ yarattık.

1- Altı dönemde, altı bölümde, altı evrede.

Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri altı günde yaratmışızdır. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmamışdır.

And olsun ki, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.(1)

(1)“Kudret-i İlâhiyeye nisbeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. (...) Cenneti halk etmek(yaratmak), bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı îc... Devamı..

Şüphesiz ki biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olanları altı günde yarattık. Bu yaratmadan dolayı da bize hiçbir yorgunluk dokunmamıştır.

Ant olsun ki Biz yerleri, gökleri, aralarında olanları altı günde yarattık. Bundan dolayı bir yorgunluk da duymadık.

* Biz gökleri, yeri ve aralarındakini altı günde yarattık. Hiçbir yorgunluk duymadık.

Andolsun Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede [eyyâm] yarattık. Hiçbir yorgunluk da duymadık.²¹

21 Bkz. Fussilet 49/9-12; bu ayet ayrıca muharref Tevrat’ın “Allah evreni altı günde yarattı ve yedinci gün (cumartesi) dinlendi” (Tekvin, Bab, 2/1-3)... Devamı..

Şüphesiz biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık; bize hiç bir yorgunluk da dokunmadı.

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan Biziz ve Yahudilerin iddia ettiği gibi herhangi bir yorgunluk duymuş veya evreni yarattıktan sonra bir kenara çekilip mahlukâtı kendi kaderiyle baş başa bırakmış değiliz. Aksine, kâinâtın mutlak hâkimi olarak her an Egemenlik Tahtında oturmaktayız!

And olsun, Yer’i, Gökler’i, ikisi arasındakileri altı günde / dönemde yarattık! Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

Biz, gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri altı zamanda yarattık ve en ufak yorgunluk bile duymadık.

Andolsun! Yeryüzünü gökyüzünü, ikisi arasında bulunan bütün varlıkları altı günde yarattık. Üstelik yaratırken hiç de yorulmadık. Gücümüzü anlamanız için daha nasıl örnekler bekliyorsunuz? Bir kendi acizliğinize bakın, bir de yarattığımız varlıkların azametine bakın! Halinize bakmadan gerçeklerimizi inkâr mı ediyorsunuz?

Yemin olsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (dönemde) yarattık. [*] Bize hiçbir yorgunluk da ulaşmadı. [*]

Benzer mesajlar: A‘râf 7:54; Yûnus 10:3; Hûd 11:7; Furkân 25:59; Secde 32:4; Hadîd 57:4.,Benzer mesajlar: Lokmân 31:28; Ahkâf 46:33; Kâf 50:15; Vâkı‘a... Devamı..

Yemin olsun Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, Bize bir yorgunluk dokunmadan altı zaman diliminde yarattık.

ve Bizim gökleri ve yeri ve aralarındaki her şeyi altı devrede yarattığ[ımızı] ve bizi hiçbir yorgunluğun etkilemedi[ğini bilenler için]. ²⁹

29 Bu pasajın bütünü (36-38. ayetler), “kalbi açık herhangi biri” tarafından kavranabilir olan Allah’ın kudretini vurgulamaktadır. Yukarıda, Allah’ın ... Devamı..

Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede yarattık ve hiçbir yorgunluk da duymadık. 32/4, 57/4

Dahası gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı aşamada yarattığımızı,[⁴⁶⁹³] fakat Bize asla bir yorgunluk ârız olmadığını (bilenler için)…[⁴⁶⁹⁴]

[4693] Lafzen: “altı günde”. Yaratılışın aşamalılığını ifade eder. Kâinatın yaratılışından önceki yokluk 1 gün olarak telâkki edilirse, buradaki 6 ile... Devamı..

Kasem olsun ki, gökleri ve yeri ve bunların aralarındakilerini altı günde yarattık ve Bize yorgunluktan bir şey dokunmadı.

Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde yarattık da Bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. [46, 33; 40, 57]

Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

Ve biz gökleri ve yeri altı günde halk itdik. Bu halk işinden bize zahmet ve yorgunluk isâbet itmedi.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları tam altı günde (altı evrede) yarattık; Bize bir sıkıntısı olmadı.

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Hiç bir yorgunluk da duymadık.

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde(5) yarattık da Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

(5) 7:54’ün açıklamasında da geçtiği gibi, altı ayrı aşamada yahut devrede.

Yemin olsun, biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

daħı bayıķ yarat(t)uķ gökleri daħı yiri daħı ol ikisi arasındaġıyı altı günler içinde daħı yoķanmadı hįç armaķ.

Cān ḳulaġı ile diñleyüp ibret alanlara biz ḫalḳ itdik. ) Biz semāvāt ve arżı altıgünde ḫalḳ itdik. Ḥālbu ki onda bize zorluḳ ve müşkilāt yoḳdur.

And olsun ki, Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları altı gündə yaratdıq və Bizə heç bir yorğunluq da üz vermədi.

And verily We created the heavens and the earth, and all that is between them, in six days, and naught of weariness touched Us.

We created the heavens(4975) and the earth and all between them in Six Days,(4976) nor did any sense of weariness touch Us.(4977)

4975 Allah's creation of the heavens and the earth in long stages or periods of time, as we count time, shows how things evolve in their own good time... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.