22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle lâ taḣtasimû ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bilva’îd(i)

Der ki: Huzurumda çekişmeyin ve ben, önceden azap edeceğimi bildirmiştim size.

(Allah buyurur:) "Benim huzurumda çekişip-durmayın. Ben size daha önce ’kesin bir uyarı’ (tehdit ve tembih edici) göndermiştim."

Ve Allah: “Benim önümde çekişmeyin ey günahkarlar! Çünkü ben sizi, bu hesap gününe karşı uyarmıştım” diyecek.

Allah:
“Huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden tehdidimi, ikazımı yapmıştım.” buyurur.

(Allah) der ki: "Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim.

(Allah buyurur:) 'Benim huzurumda çekişip-durmayın. Ben size daha önce 'kesin bir uyarı' göndermiştim.'

(Allah, onlara şöyle) buyurur: “- Huzurumda çekişmeyin; ben size önceden (dünyada) bu azabı bildirmiştim.

(Allah da:) “Huzurumda tartışmayın. Çünkü azap ile ilgili her şeyi önceden size bildirdim.

28,29. Allah, “Huzurumda tartışmayın. Ben önceden sizi uyarmıştım. Katımda söz değiştirilmez. Ben kullarıma asla haksızlık etmem” diyecek.

Allah buyuracak ki: «Çekişmeyin karşımda, sizi bunca korkutmuştum

(Allah şöyle buyurur:) “Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce (elçiler aracılığıyla azabıma dair) kesin bir uyarı göndermiştim!”

28,29. Allâh te’âlâ: "Benim huzûrumda münâkaşa itmeyiniz bu günden evvel ben size ihtârâtda bulunmuş idim. Benim sözüm değişmez ve ben kullarıma zulüm itmem." buyuracak.

28,29. Allah: "Benim katımda çekişmeyin; size bunu önceden bildirmiştim. Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla zulmetmem" der.

Allah, şöyle der: “Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım.”

Allah şöyle buyurur: “Huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım.

O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim!

O da der ki, "Huzurumda cekişmeyin. Size daha önceden uyarı göndermiştim."

Allah buyurur ki: "Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim."

Buyurur ki: huzurumda çekişmeyin, ben size önceden veîd göndermiş iken

(Allah, onlara şöyle) buyurur: “Benim (manevi) huzurumda çekişip durmayın. Ben size (dünyada peygamberler aracılığıyla, azabıma dair) kesin bir uyarı göndermiştim!

“Huzurumda çekişmeyin! Size daha önce uyarımı yapmıştım.” der.

(Allah) buyurdu (buyurur): «Benim huzuurumda çekişmeyin. Ben size önceden tehdîd göndermişdim».

(Allah) buyurur ki: “Huzûrumda çekişmeyin! Çünki size muhakkak (azâb edeceğime dâir) önceden tehdidde bulunmuştum!”

Allah “Benim yanımda çekişmeyin. Ben size vaatlerimi, dünya hayatında yaşarken önünüze koydum”

Allah da onlara diyecek: "Benim yanımda atışıp durmayın. Ben bundan önce de sizi azaba uğrayacağınızı bildirmemiş miydim?

Allah buyuracak: Huzurumda çekişmeyin, ben bundan evvel peygamber vasıtasıyle sizi korkutmuştum,

Allah da şöyle der: “Benim huzurumda çekişmeyiniz! Ben size daha önceden vaadimi iletmiştim.”

(Allah buyurur:) “Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim.”

Allah, Ey günahkârlar! Benim huzurumda çekişmeyin!” buyuracak, “Çünkü zamanında, kitap ve elçi göndererek sizi uyarmıştım!”

Dedi ki: -“Benim katımda çekişmeyin!
Va’îd’i / Vaad Edilen’i size önceden bildirdim”.

Ses: " Huzurumda tartışmayın. Çünkü vaktiyle ben sizi uyarmıştım.

Onlara; "Huzurumda çekişmeyin! Yeryüzünde yeteri kadar uyarıldınız. Bugün birbirinizle kavga ederek haklı çıkamazsınız!" denilir.

(Allah) şöyle diyecektir: “Huzurumda çekişmeyin! (Ben size) uyarı göndermiştim! [*]

Benzer mesajlar: Nahl 16:84; Mü’minûn 23:108; Neml 27:85; Rûm 30:57; Mü’min 40:52; Câsiye 45:35; Tahrîm 66:7; Kıyâmet 75:15-16; Mürselât 77:35-36.... Devamı..

28,29. (Allah onlara): “Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce uyarı göndermiştim. Benim katımda verilen söz, kesinlikle değiştirilmez ve Ben kullara asla zulmetmem.” der.

[Ve] Allah: “Benim önümde çekişmeyin [ey günahkarlar!]” diyecek, “Çünkü Ben sizi [bu Hesap Günü’ne karşı] uyarmıştım,

Allah şöyle buyurur: – Benim huzurumda tartışıp durmayın, ben size bu azabı çok önceden bildirmiştim. 14/21-22, 41/29

(Allah) buyuracak: “Benim huzurumda hesaplaşmayın;[⁴⁶⁸⁴] zira Ben sizi azabıma karşı uyarmıştım;

[4684] Veya zımnen: “Özeleştiriyi Benim huzurumda yapmayın, bunun bir yararı yok”.

"Huzurumda çekişmeyin, size daha önceden uyarıcı (peygamberler, kitaplar) göndermiştim.”

(Allah) dedi ki: "Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım. "

(Allah Teâlâ da) buyurmuş oluyor ki: «Benim huzurumda muhâsemede bulunmayın, Ben size muhakkak ki, önceden tehditte bulunmuştum.»

28, 29. “Çekişmeyin huzurumda! ” buyurur Allah, “Çünkü Ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben, kullarıma asla zulmetmem! ”

(Allah) Buyurdu ki: "Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim."

Ve Allâh Te'âlâ onlara: "Huzûrumda da'vâda ve muhâsamede bulunmayın. Ben size rasûlümi gönderüb 'âsîlere 'azâb va'd itmişdim."

Allah der ki "Huzurumda çekişmeyin; size bu tehdidi önceden yapmıştım.

(Allah da) şöyle der:-Benim yanımda çekişip durmayın, ben size daha önce azabımı bildirmiştim.

Allah buyurur: Huzurumda çekişmeyin. Ben sizi daha önce uyarmıştım.

Allah buyurdu: "Huzurumda çekişmeyin! Ben size uyarıyı çok önceden göndermiştim."

eyitti“ŧartışmañ benüm ķatumda. daħı bayıķ ilerü duttum sizdin yaña ķorķıtmaġı.”

Allāhu Ta‘ālā kāfir ve şeyṭāna burada muḫāceme itmeyiñ. Ben size kitāb vepeyġamberimi ve ‘āṣīlere va‘īdimi evvelce bildirdim, didi.

(Allah) buyuracaqdır: “Mənim hüzurumda mübahisə etməyin. Mən sizə (dünyada peyğəmbər vasitəsilə) bu əzabı bildirmişdim.

He saith: Contend not in My presence, when I had already proffered unto you the warning.

He will say: "Dispute not(4964) with each other in My Presence: I had already in advance sent you(4965) Warning.

4964 It is suggested that sinners whose Record is black, driven into a corner, accuse others of misleading them: the others may be Recorders, or their... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.