25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elleżî ce’ale me’a(A)llâhi ilâhen âḣara feelkiyâhu fî-l’ażâbi-şşedîd(i)

Ki Allah'la beraber bir başka mabut da kabul etmiştir, atın artık onu çetin azaba.

 Ki o, Allah’la beraber (güya kurtarıcı ve şefaatçi) başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz, onu en şiddetli olan azabın içine atıverin! (Emri verilecektir.)

O ki, Allah ile beraber başka ilahlar edindi, bundan dolayı ikiniz birden onu çetin bir azaba atın.”

“Allah ile beraber başka ilâh edineni atın. Onu dehşetli azâba ikiniz birlikte atın.”

Ki o Allah'la beraber başka ilah edindi. O halde atın onu şiddetli azabın içine."

Ki o, Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz, onu en şiddetli olan azabın içine atın.

Bu, o kimsedir ki, Allah ile beraber, başka bir ilâh edinmiştir. Haydin, atın şiddetli azabın (cehennemin) içine.”

“O, Allah ile beraber başka bir ilah edinir. İşte onu şiddetli bir azaba atın.” der.

23,24,25,26. Arkadaşı şöyle der: “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.”

24,25,26. Her küfredip direneni, hayra engel olanı, günah eden şüpheliyi, Allah ile birlikte başka Tanrı tutanı, onu katı azaba atın !

Allah ile beraber, başka ilahlar edinen (onların emir ve direktiflerine göre hayatını tanzim eden) o kimseyi atın şiddetli azabın içine!” buyurur.

24,25,26. Allâh te’âlâ: " ’İnâd iden, hayra mâni’ olan, şübhe ve ’isyân iden, Allâh’a şerîk koşan kâfirleri cehenneme atın ’azâb-ı şedîde bırakınız" buyuracakdır.

24,25,26. Allah: "Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun" buyurur.

“Allah ile beraber, başka bir ilâh edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!”

24-26. (Ve şu emir gelir:) “Atın cehenneme her inatçı kâfiri! İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah’ın yanına başka bir tanrı daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba!”

23, 24, 25, 26. Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!

O ki ALLAH ile birlikte başka tanrı edindi. Onu o çetin cezanın içine atın.

O ki Allah'ın yanında başka ilâh edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın."

Ki Allahın yanında başka ilâh tutmuştur, haydin ikiniz bir atın onu o şiddetli azâb içine

O (kâfir) ki, (zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve hükümlerinde asla dengi ve ortağı olmayan) Allah’ (ı ilâh edinmek) ile birlikte, başka (bir takım sahte) ilâhlar edindi, bundan dolayı onu şiddetli bir azaba atın!”

O, Allah ile birlikte başka ilah edindi. Öyleyse, onu şiddetli azaba atın.

Ki o, Allah ile beraber diğer bir Tanrı daha edinendir. Haydi ikiniz birden onu en çetin azabın içine atın.

“O ki, Allah ile berâber başka bir ilâh edinmiştir; bu yüzden onu şiddetli azâbın içine atın!”

“O Allah ile beraber başka bir ilah edinendi. Artık o’nu da çok şiddetli bir azabın içine atın” der.

O kimse ki Allah ile birlikte başka bir tanrı daha edindi, onu da en ağır azaba uğratın."

24, 26. Allah buyuracak İnatçı, hayra mâni, haddi aşmış, şüpheye tutulmuş, Allah/la beraber başka bir mabut edinmiş, nankörlüğe dadanmış herkesi Cehenneme atın, atın. Onu şiddetli azaba atın, atın [⁵]

[5] Yahut inatçı, hayra mâni, haddi aşmış, şüpheye tutulmuş, küfüre dadanmış herkesi Cehenneme atın, atm. Allah ile beraber bir mâbut edineni de şidde... Devamı..

“Allah’la beraber bir başka tanrı edinen o kimseyi de atın şiddetli azabın içine!”

“O, Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz (sürücü ve şahit melekler), onu en şiddetli olan azabın içine atın.”

“Allah’ın yanı sıra başka ilâhlar edinen o kâfirleri! Atın, atın onları o çetin azâbın içine!”

Allah ile birlikte başka bir ilah edinen kimseye gelince; onu atın Şiddetli Azab’a!”.

24,25,26. Ses, kolcu ve şahide hitaben: ' bütün inatçı nankörleri atın ateşe! // tüm hayır engelcilerini de, tüm saldırgan ve şüphecileri de // Allah varken başka tanrı arayanları da, hem de cehennemin taa dibine atın ' der.

Onlar riyakâr, ikiyüzlü davranarak Allah’a inanırım demesine rağmen ayetlerimize karşı çıkmış, ilkelerimize yasalarımıza uymamışlardır. Uymadıkları yetmiyormuş gibi insanların ilkelerine, insanların yasalarına uymuşlardır. Onları yaptıklarından dolayı azabın en şiddetlisine atın deriz.

24,25,26. (Görevlilerine şöyle denecektir:) “Siz ikiniz! Çok inatçı ısrarcı her kâfiri, iyiliğe bütün gücüyle engel olanı, Allah ile birlikte başka ilah edinen şüpheci saldırganı cehenneme atın; onu şiddetli azaba atın!”

(Ve) “Şu, Allah’la beraber başka ilâhlar edineni, en şiddetli azabın içine atın.” der.

Allah’ın yanısıra başka ilahlar edinenleri: ¹⁸ o halde atın bunları şiddetli azabın içine!”

18 Bu, yalnızca ilahî vasıflar izafe edilen gerçek veya hayalî varlıkların veya güçlerin kutsanmasını değil, aynı zamanda insanların adeta dinî bir co... Devamı..

– Ve Allah ile birlikte başka bir ilah edinenleri atın azabın en şiddetli yerine! 38/1...10

Allah dışında başka ilâhlar peydahlayanı… Haydi, (özne ve nesnesiyle birlikte) hepsini şiddetli azabın bağrına fırlatın!

Ki o, Allah'tan başka bir ilah edinmiştir, haydi onu en şiddetli azabın içine atın" buyurulur.

O ki Allâh ile beraber başka ilahlar edindi, onu çetin bir azâbın içine atın.

«O kimseyi ki, Allah Teâlâ ile beraber başka ilâh da edinmiştir. Hemen onu pek şiddetli bir azab içine atıveriniz.»

24, 25, 26. Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe: “Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri: Hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı! Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba! ”

Hayır; bazen mal, bazen iyilik mânasına kullanılır. Burada her ikisi de mümkündür. O şahsın, malından Allah’ın ve kullarının haklarını vermediğini ifa... Devamı..

O ki Allah ile beraber başka tanrılar edindi, bundan dolayı onu çetin bir azaba atın.

"Allâh ile barber diğer bir ilâh kılanı ise cehennemin en şiddetli 'azâbına atınız" denilür.

Allah ile beraber başka bir ilâh oluşturanı ise en ağır azaba atın.

Allah ile birlikte başka bir ilah edineni atın şiddetli azaba!..

Allah ile beraber tanrılar edineni! Atın onu azabın en şiddetlisine!

O ki, Allah'ın yanına başka bir ilah koydu. Artık atın onu, o şiddetli azabın içine!

“ol kim, ķıldı Tañrı-y-ıla daħı bir Tañrı pes bıraġuñ anı 'aźāb içine ķatı.”

Ol kimse ki Allāhu Ta‘ālāya şerīk ittiḫāẕ iderdi. Şimdi onı cehennemde ‘aẕāb‐ı şedīdebıraḳıñız.

O kimsəni ki, Allahla yanaşı özünə başqa bir tanrı qəbul etdi. Atın onu şiddətli əzabın içinə!”

Who setteth up another god along with Allah. Do ye twain hurl him to the dreadful doom.

"Who set up another god beside Allah. Throw him into a severe penalty."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.