9 Mart 2021 - 25 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Efe’ayînâ bilḣalki-l-evvel(i)(c) bel hum fî lebsin min ḣalkin cedîd(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hayret, Biz (kâinatı, tabiatı ve insanı) ilk yaratmada güçsüz mü kaldık (ki yeniden diriltmede aciz düşelim) ? Hayır, onlar yeni bir yaratılıştan 'karmaşık bir kuşku' içinde (kalıp bocalamaktaydı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İlk yaratışta aciz mi kaldık ki? Hayır; ama onlar, yeni bir yaratışta şüphe içindeler.

Abdullah Parlıyan Meali

İlk yaratma ile yorulup, aciz mi kaldık ki, yeniden yaratamayalım? Hayır, onlar bu yeni yaratılıştan şüphe içindedirler.

Ahmet Tekin Meali

İlk yaratmada acizlik mi gösterdik, yorgun mu düştük ki, ölümden sonraki diriltmeden aciz olalım? Bilakis onlar, yeni bir yaratmadan şüphe içindeler.*

Ahmet Varol Meali

Biz ilk yaratışta aciz mi düştük? Hayır, onlar yeni bir yaratmadan şüphe içindedirler.

Ali Bulaç Meali

Ya, biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar 'karmaşık bir kuşku' içindedirler.

Ali Fikri Yavuz Meali

İlk yaratış bizi aciz mi bıraktı (ki, ikinci defa yaratmak bizi aciz bıraksın)? Doğrusu onlar (Kureyş kâfirleri ve diğer münkirler), yeni bir yaratıştan şüphe içindedirler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Acaba ilk yaradılış Bize zor mu geldi ki (bunlar, ikinci yaradılıştan şüphe ediyorlar.) Doğrusu onlar, yeni bir yaradılış konusunda şaşkınlık ve şübhe içindedirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır; onlar, yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler.

Besim Atalay Meali (1962)

Biz ilk yaratışta yorulmuş muyduk? Hayır, onlar bir yeni yaratmadan şüphededirler

Cemal Külünkoğlu Meali

Biz ilk yaratmada acze düşüp yorulduk mu ki (yeniden yaratmayı gerçekleştirmeyelim)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Biz ilk yaratışta yorulduk mu? Hayır; onlar yeniden yaratılmaktan şüphe etmektedirler.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

Diyanet Vakfı Meali

İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler.  *

Edip Yüksel Meali

İlk yaratılıştan yorulduk mu ki? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedirler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ya artık birinci yaradış ile yoruluverdik mi? Doğrusu onlar, yeni bir yaradılıştan iltibastalar

Erhan Aktaş Meali

İlk yaratışta yetersiz kaldık mı ki yeniden yaratılıştan şüphe içindeler!

Hasan Basri Çantay Meali

Ya biz ilk yaratışda aciz mi gösterdik (ki tekrar diriltmekten âciz olalım)? Hayır, onlar bu yeni yaratışdan şüphe içindedirler.

Hayrat Neşriyat Meali

Peki (biz) ilk yaratma ile âciz mi kaldık (ki sizi tekrar yaratamayalım)? Hayır! Onlar yeni bir yaratmadan şübhe içindedirler.(3)*

İlyas Yorulmaz Meali

Biz ilk yaratılışta yorulduk mu ki? Onlar yeniden yaratılacaklarından şüphe içerisine düştüler.

İsmail Hakkı İzmirli

İlk defa yaratmadan âciz mi kaldık ki tekrar diriltmeden âciz kalalım. Hayır, onlar, bu yeni yaratılışta şüphe içindedir.

Kadri Çelik Meali

Yoksa biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir hata içindedirler.

Mahmut Kısa Meali

Biz daha zor görünen ilk yaratmadan yorulup acze mi düştük ki,son yaratmayı gerçekleştiremeyelim? Hayır; aslında onlar, Allah’ın sınırsız kudretini gözler önüne seren yaratılış mucizelerini gördükleri hâlde, arzu ve heveslerinin adâlet, fedâkârlık, erdemlilik gibi ahlâkî değerlerle sınırlanmasını istemediklerinden, yeni bir yaratılış konusunda hep kuşku içindedirler!

Mehmet Türk Meali

Yoksa onlar, Bizim ilk yaratılışta gücümüzün tükendiğini mi (zannediyorlar)?1 zellikle onlar, yeniden yaratılış hakkında içerisinden çıkamadıkları bir düşünce karmaşasına giriyorlar.2 *

Muhammed Esed Meali

O halde, Biz[im] yoktan var etme 9 ile yorgun düş[tüğümüz nasıl düşün]ülebilir? Hayır, ama bazı insanlar 10 yeni bir yaratma[nın mümkün olduğun]dan [hâlâ] şüphe duymaktalar!

Mustafa Çavdar Meali

Biz ilk yaratış sırasında zorluk mu çektik ki yeniden diriltmekte sıkıntı çekelim aslında onlar yeniden yaratılma hususunda derin bir şüphe içindeler.

Mustafa İslamoğlu Meali

Şimdi Biz, ilk yaratış sırasında bitkin düşmüşüz, öyle mi?[4672] Asla! Ama onlar, yeniden yaratmanın (imkânından) kuşku duymaktalar.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ya Biz ilk yaradılış ile yoruluverdik mi? (aciz mi kaldık?) Hayır. Onlar yeni bir yaradılıştan şiddetli bir şekk içindedirler.

Suat Yıldırım Meali

Biz ilkin yoktan yaratmada bir âcizlik, becerisizlik mi gösterdik ki bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır! Öyle değil, onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar bu yeniden yaratılıştan (dirilmeden) şüphe içindedirler. [30, 27]

Süleyman Ateş Meali

İlk yaratmadan aciz mi kaldık ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar yeni bir yaratmadan kuşku içindedirler:

Süleymaniye Vakfı Meali

İlk yaratma bizi yormuş mu? Aslında onlar, yeniden yaratılış konusunu kapatmaya çalışıyorlar.

Şaban Piriş Meali

“İlk yaratış”ta güçsüz mü kaldık ki yeni bir yaratılıştan şüphe ediyorlar.

Ümit Şimşek Meali

Yoksa ilk yaratış Bize zor mu geldi? Böyle olmadığını onlar da biliyorlar; fakat yeni bir yaratılıştan şüphe ediyorlar.(2)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İlk yaratıştan âciz kalıp yorulmuş muyduk? Hayır, yeni bir yaratıştan kuşku içinde olan onlardır.

Eski Anadolu Türkçesi

ay āciz mı olduķ yaratmaķdan ilergi belki anlar şek içindedür yiñe yaratmaķdan!

Bunyadov-Memmedeliyev

Məgər Biz ilk yaradılışdan acizmi qaldıq?! Xeyr! (Eləcə də qiyamət günü ölüləri diriltməkdən aciz qalmayacağıq!) Onlar yeni yaradılış (təkrar dirilmə) barəsində şəkk-şübhə içindədirlər!

M. Pickthall (English)

Were We then worn out by the first creation? Yet they are in doubt about a new creation.

Yusuf Ali (English)

Were We then weary with the first Creation, that they should be in confused doubt(4951) about a new Creation?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.