3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve ashâbu-l-eyketi ve kavmu tubba’(in)(c) kullun keżżebe-rrusule fehakka va’îd(i)

Ve Ashabı Eyke ve Tubba' kavmi; hepsi de peygamberleri yalanlamışlardı da helak olmayı hak ettiler.

 Eyke halkı ve Tubba’ kavmi de (itiraz ve inkârla karşılamış;) hepsi de elçileri yalanlamışlardı. Böylece Benim tehdidim de (onların üzerine) hak olmuştu (ve belalarını bulmuşlardı).

Eyke halkı ve Tübba' kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da, helak olmayı hak ettiler.

Eyke Halkı, Tübba' kavmi (Himyerliler) her birisi Rasulleri yalanladılar. Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, peygamberlere ve kutsal kitaplara itibar etmedikleri için tehdidim, azâbım gerekçeli olarak gerçekleşti, yok oldular.

Eyke halkı ve Tubba kavmi de. Hepsi elçileri yalanladılar. Böylece tehdidim (onlara) hak oldu.

Eyke halkı ve Tubba' kavmi de. Hepsi elçileri yalanladı; böylece benim tehdidim (onların üzerine) hak oldu.

Eyke'liler de, (Himyer meliki) Tübba'ın kavmi de. Bunların hepsi (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar da benim azabım (haklarında) gerçekleşti.

Ormanlık halkı ve Tübbe kavmi de yalanladılar. Bütün bunlar yalanladılar da azap sözüm onlar için gerçekleşti.

12,13,14. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. ‘Âd ve Firavun ile Lût'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de. Hepsi peygamberleri yalanladılar da, onları uyardığım şey başlarına geldi.

Eykeli olanlar, Tübbe'in ulusu hep peygamberleri yalanladılar, imdi azap hak oldu

(Şuayb'ın gönderildiği, Medyen'in yemyeşil vadilerinin sakinleri olan) Eyke halkı ve (Himyer meliki olan) Tubba'ın kavmi de… Onların hepsi resulleri yalanladılar. Ve bunun üzerine (onları) uyardığım şey başlarına geldi (ve hepsi helak oldu).

12,13,14. Bunlardan evvel Nûh’un kavmi ve Res ve Semûd ahâlîsi va ’Âd ve Fir’avn ve Lût ve Eyke ve Tübba’ kavimleri hep rasûllerini tekzîb itdiler ve kendilerine ihbâr olunan mücâzâta müstehak oldılar.

12,13,14. Onlardan önce Nuh milleti, Ressliler, Semud, Ad, Firavun milletleri, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tubba milleti de yalanlamışlardı; evet bunların hepsi peygamberleri yalanlamışlardı da tehdidim gerçekleşmişti.

12,13,14. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın[502] kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

Tübba, Yemen hükümdarlarına verilen addır.

Eykeliler ve Tübba‘ kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı; sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi.

Eyke halkı ve Tübba' kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti!  

 Âyetlerde geçen Semûd Hz. Sâlih’in, Âd Hz. Hûd’un, Eyke Hz. Şuayb’ın kavimleri idiler. Burada önceki inkârcı milletlere gelen azap hatırlatılarak, Ku... Devamı..

Eyke'liler ve Tubba' halkı da... Hepsi elçileri yalanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti.

Eyke halkı ve Tübbâ kavmi de, bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da (onlara) azabım hak oldu.

Eyke ve tübbe'in kavmı, her biri gönderilen Peygamberleri tekzib etti de hakk oldu veîd

12-13-14. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. Âd ve Firavun (ve kavmi), Lût’un kavmi, Eyke halkı ve Tubba kavmi de... Hepsi (de Kureyş kavmi gibi) peygamberleri yalanladılar, böylece (azap) tehdidim (onların üzerine) hak olmuştu.

Ve Eykeliler ve Tubba halkı. Hepsi resulleri yalanladılar. Böylece uyarım gerçekleşti.

Eyke yârânı ve Tübba' kavmi dahi (tekzîb etdiler. Evet, bunların) her biri (gönderilen) peygamberleri tekzîb etdiler de benim tehdidim (onlara) hak oldu.

Eyke halkı ve Tübba' kavmi de! Bütün bunlar peygamberleri(ni) yalanladı da, tehdîdim (azâbımın üzerlerine inmesi) hak oldu!

Eyke halkı ve Tubbe halkı da elçileri yalanlamışlardı da, Allah’ın vaat ettiği azap üzerlerine gerçekleşmişti.

Eyke’liler de, Tübba ulusu da. Hepsi de elçileri yalancı saymışlardı. Bunun üzerine azabım gerekmişti.

Eykeliler, Tübba/ kavmi de yalana çıkarmak yolunu tutmuşlardı. Hepsi peygamberleri yalancı saymakla onlara tehdidim sabit oldu.

Eyke halkı⁸, Tubba⁹ kavmi de. Hepsi de elçileri yalanladılar ve bunun üzerine vaat gerçekleşti/hak oldu.

8 Eykeliler için bkz. Hicr, 15/78 9 Tubba halkı için bkz. Duhân, 44/78

Eykeliler ve Tubba kavmi de yalanladı. Bunların hepsi (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden tehdidim (azabım onlara) hak oldu.

Eyke halkı ve Tubba kavmi de... Evet, bunların hepsi kendilerine gönderilen Elçileri yalanlamıştı; bu yüzden tehdidim gerçekleşmiş ve hepsi helâk edilmişti.
Âhireti inkâr edenler, şunu bir düşünsünler:

Eyke arkadaşları da, (Tübba’ Ard Arda Gelen) Hanedanlıklar kavmi de!
Hepsi de Rasûller’i yalanladı.
Derken, benim vaadim tahakkuk etti / gerçekleşti.

Eyke ve Tübba' halkı da benim elçilerimi yalanladılar. N'oldu, hepsi de benim sillemi yediler...

Eyke ve Tübba halkları vardı. Bunların hepsi elçilerimizi yalanladılar. Ayetlerimizle açıkladığımız gerçekleri inkâr edip karşı durdular. Elçilerimize, inananlara zulüm yaptılar. Onları uyarmıştık. Uyarılarımızı dinlemediler. Biz de onları yok ettik. Onların yaşadığı yerlerden geçip gitmektesiniz. Başlarına ne geldi hiç merak etmiyor musunuz? Bilin ki onlar da sizin gibi inkârcılardı. Sizin gibi şımarıktılar. Kendilerini beğenerek ayetlerimize karşı çıkıyorlardı. Gerçeklerimizi inkâr ediyorlardı. Resullerimizle alay ediyorlardı. İnanan müminlerle alay ediyorlardı. Ne oldu? Bakın işte! Şimdi bile yerlerinde yeller esiyor. Kalıntılarında kimse yaşamıyor. Onların esamisi okunmuyor. Başınıza böyle bir felaketin gelmesini mi istiyorsunuz? Rabbinizden size sunulan bu kadar örnek, bu kadar bilgi size yetmiyor mu? Aklınızı kullanıp düşünmeyecek misiniz? Öğüt almayacak mısınız? Rabbiniz sizi zora koşmuyor. Sizden istediği tek şey hayatınızın hesabını verecek şekilde yaşayın! Biz yaptık oldu kimse bize hesap soramaz demeyin! Andolsun ki Rabbiniz hesap görücü olarak sizden çok güçlüdür. Hiç kimse Rabbinizin hesabını durduramaz. Yeryüzünde size verilen süreye güvenmeyin! O süre çok kısadır. Bittiğinde ne olduğunu anlayamazsınız. Rabbiniz sizi sevdiği için bu kadar açıklama yapıyor. Değilse inkârınızdan dolayı anında yok etmesini bilirdi. Anlamıyor musunuz?

12,13,14. Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı, Semûd ve Âd (kavmi), Firavun, Lut’un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de yalanlamıştı. Hepsi elçileri yalanlamıştı. [*] Böylece (azap) tehdidim gerçekleşmişti.

[Ress] halkının Hz. Şuayb, Hanzala adlı peygamber ya da Calut’un kavmi oldukları iddia edilmektedir. [Eyke], Hz. Şuayb’ın görevlendirildiği yerdir; [T... Devamı..

12,13,14. Onlardan önce Nûh toplumu, Ress,¹ Semud, Âd ve Firavun halkı, Lût’un kardeşleri,² Eyke’liler³ ve Tübba’⁴ toplumu da yalanladılar. Hattâ bunların tamamı (kendilerine gönderilen) Peygamberleri de yalanladılar ve (sonunda) Benim cezâmı⁵ hak ettiler.

1 Ress: Örülmedik kuyu maden ve kalıntı demektir. Fakat “Ress Halkının” kimler olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunlar hakkında Semud halkından, A... Devamı..

ve [Medyen’in] yemyeşil vadilerinin sakinleri ve Tubbe‘ halkı: ⁸ onların hepsi elçileri yalanladılar; ve bunun üzerine [onları] uyardığım şey başlarına geldi.

8 “Tubbe‘ halkı” ile ilgili olarak bkz. 44:37 ve ilgili dipnot. “Yemyeşil vadilerin sakinleri”, 26:176 ve devamından anlaşıldığı gibi, Medyen (Tevrat’... Devamı..

Eyke halkı, Tubba kavmi de. Hepsi de elçilerini yalancılıkla suçladılar sonunda vaat ettiğim ceza gerçekleşti. 11/120, 24/34

Yine ormanlık vadinin sakinleri ve Tübba‘ kavmi…[⁴⁶⁷¹] Bunların hepsi de elçileri yalanladılar: sonunda vaad ettiğim ceza gerçekleşti.

[4671] Bkz: 44:37, not 25.

Eyke halkı ve Tübba kavmi de!.. Bunların her biri peygamberlerini yalan saymışlardı da, azabım üzerlerine hak olmuştu!

13-14. Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) resulleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

Eyke ashâbı da ve Tübba' kavmi de hepsi de peygamberlerini tekzîp etti. Artık tehdid hak oldu.

12, 13, 14. Onlardan önce Nûh halkı, Ashab-ı Ress, Semûd, Âd, Firavun halkları. Lût'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve Tübba' halkı da hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar.

Arap kaynaklarında Ress adında iki yer bilinmektedir. Biri Necid, diğeri Hicazın kuzeyinde olup birincisi daha meşhurdur.

Eyke halkı ve Tubba' kavmi. Bunların hepsi elçileri yalanlayıp, uyardığım(azab)ı hak ettiler.

12,13,14. Ehl-i Mekke'den evvel Nûh kavmi, Ashâb-ı Res ve Semûd ve Fir'avn ve Lût kavimleri ve Eyke ahâlîsi ve Tübba' kavmi rasûllerini tekzîb iylediklerinden onlara 'azâb vâcib oldı.

Eykeliler ile Tubba[*] halkı da aynısını yaptı. Bunların hepsi elçilerini yalanladı ve tehdit edildikleri cezayı hak ettiler.

Eyke halkı, Tubba kavmi de... Hepsi de elçileri yalanladı ve tehdidim yerini buldu.

Eyke halkı ile Tübba' kavmi de. Hepsi de peygamberleri yalanladı ve onlara vaad ettiğim azabı hak etti.

Eykeliler, Tübba' kavmi de. Hepsi resulleri yalanladı da duyurulan azap hak oldu.

12-14. yalan duttı anlardan ilerü nūḥ ķavmı daħı ķuyu isleri [276b] daħı ŝemūd daħı 'ād daħı fir'avn daħı lūŧ ķarındaşları daħı bįşe isleri daħı tübbe ķavmı. dükeli yalan duttı yalavaçları pes vācib oldı 'aźābum.

Şu‘ayb ḳavmi daḫı, Tubba‘ ḳavmi daḫı, barçası yalanladılar peyġamberleri.Pes vācib oldı anlara ‘aẕābum.

Əykə əhli və Tübbə’ qövmü – bunların hamısı peyğəmbərləri təkzib etdi və Mənim də onlara və’d etdiyim (əzab) gerçəkləşdi.

And the dwellers in the wood, and the folk of Tubba: every one denied their messengers, therefor My threat took effect.

The Companions of the Wood, and the People of Tubba´; each one (of them) rejected the messengers, and My warning was duly fulfilled (in them).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.