16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 90. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû innemâ-lḣamru velmeysiru vel-ensâbu vel-ezlâmu ricsun min ‘ameli-şşeytâni fectenibûhu le’allekum tuflihûn(e)

Ey inananlar, şarap, kumar, tapınmak için dikilmiş olan taşlar, fal için kullanılan oklar, ancak Şeytan'ın işlerindendir ve birer pisliktir bunlar. Bunlardan kaçının da muradına erenlerden olun.

Bu âyetlerle içki ve kumar tamamıyla men edilmiştir.

Ey iman edenler! Kesinlikle şarap (her çeşit sarhoş edici içki ve uyuşturucu), kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal-şans okları (çekiliş oyunları; bunların tamamı), ancak şeytanın işinden birer pisliktirler. Bunlardan (bu rezaletleri ülkenize bulaştıranlardan ve hâlâ uygulayanlardan) kaçınıp uzaklaşın, olur ki (bu sayede) kurtuluşa erişirsiniz.

Ey iman edenler! Sarhoşluk veren herşey, şans oyunları, putperestçe uygulamaların tümü ve şanstalih okları çekmek, her türlü tahmine dayanan şans oyunu oynamak ve bunlara göre hareket etmek, şeytan işi ve iğrenç kötülüklerden başka bir şey değillerdir. O halde onlardan kaçının ki, mutluluğa eresiniz.

Ey iman edenler, mayalanmış, zihnî melekeleri bulandıran şarap ve benzeri içki, kumar, putlar, heykeller, fal ve şans okları, şans kalemleri şeytan, şeytan tıynetli ahlâksız azgın işi çirkin amellerdir, haramdır, lâneti, gazabı ve cezayı muciptir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eresiniz.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/219.

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar [14] ve fal okları şeytanın işinden olan pisliklerdir. Bunlardan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

90-91.Nesai ve Beyhaki`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre, bu ayeti kerime ensardan iki grup hakkında indirilmiştir. Bunlar ar... Devamı..

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey müminler! Şarap (içki içmek), kumar oynamak, ibadet için dikilen putlar, (cahillik devrinde kullanılan) fal okları hep şeytanın işinden pis birer şeydir. Onun için bunlardan sakının ki, kurtulasınız.

Ey iman edenler! Şüphesiz alkol, kumar(la elde edilen mal) putlar(ın önünde kesilen et,) şans oyunları(yla kazandığınız şeyler) necistir ve şeytanın yaptığı bir iştir. O işten sakının ki kurtulasınız.

Ey İnananlar! Alkol, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz.

Ey inanmış olanlar! Şarap, kumar, tapma taşları, fal okları murdar bir şeydir, şeytan işidir, ondan kaçınasınız, ola ki kurtulasız

Ey İnananlar! Hamr (Sarhoş eden herşey), kumar (tüm şans oyunları), dikili taşlar (putlar) ve fal okları (çekiliş oyunları) şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.

Bkz. 2/219Aklı örten, sarhoşluk veren her türden içecek ve hangi yolla olursa olsun vücuda enjekte edilen her türlü uyuşturuşu şeyler, hangi adla olur... Devamı..

Ey mü’minler! Şarab, kumar, putlar ve ok ile fal bakmak şeytânın îcâd itdiği a’mâldir. Bunlardan ictinâb idiniz, felâh bulursınız.

Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.[158]

Bu âyette, sarhoşluk veren her türlü içki, kumarın her çeşidi kesinlikle haram kılınmaktadır. Âyet indiği zaman, bütün müslümanlar, ellerinde bulunan ... Devamı..

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

İnananlar, sarhoş edici maddeler,* kumar, kutsal taş** ve türbeler, şans oyunları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakının ki kurtulasınız.

* 5:90 Ayetteki "hamr" kelimesi, "örten" anlamına gelir ve aklı örten tüm alkollü içkiler ve uyuşturucular için kullanılır. Bu kelimenin "şarap" veya ... Devamı..

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey o bütün iyman edenler! İçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar hep Şeytan işi murdar bir şeydir, onun için siz ondan kaçının ki yakayı kurtarasınız

Ey îmân edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Hamr¹, kumar, dikili taşlar² ve şans oyunları³ şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

1- Aklı örten, sarhoşluk veren her türden içki ve uyuşturucu. 2- İnsanlardan yararlanmak amacıyla manevi değer verilmiş, kutsallaştırılmış put ve be... Devamı..

Ey îman edenler, içki, kumar, (tapmıya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bun (lardan kaçının ki muradınıza eresiniz.

Ey îmân edenler! Şarab, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fâl okları ancak şeytanın işinden bir(er) pisliktir; öyleyse ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey inanmış olanlar! Hamr (sarhoş edici içki, şerap, alkol ve her türlü uyuşturucu maddeler), kumar (tüm şans oyunları), tapınmak (veya kutsallaştırılmak) için konulan dikili taşlar (putlar) ve fal okları (çekiliş oyunları, talih zarları vs.) şeytan işi iğrenç şeylerden başkası değildir. O hâlde bunlardan kaçınıp sakının ki kurtuluşa eresiniz.*

(*) Hamr, kavram olarak; insanın, akıl yürütme ve düşünme yeteneğini örten her türlü uyuşturucu, sarhoş edici anlamına gelir. Türkçe’deki şarap, alkol... Devamı..

Ey İman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve geleceği öğrenmek için açılan fallar (ve benzeri şeyler) şeytanca çirkin uygulamalardır. Artık bu çirkin ve sizi Allah’a olan kulluktan uzaklaştıran uygulamalardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Ey inananlar! Gerçekten şarap, kumar, putlar, fal okları şeytan işi olan iğrençliklerdir. Onun için bunlardan kaçının ki onasınız.

Ey iman edenler! Şarap da, kumar da dikili taşlar da [¹] fal okları da Şeytanın murdar bir işinden başka birşey değildir. Artık ondan kaçının ki felâh bulasınız.

[1] Veya dikili putlar.

Ey inananlar! İçki, kumar, dikili taşlar/putlar ve şans okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakınınız ki kurtuluşa/mutluluğa eresiniz.

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şüphesiz şeytan işi birer pisliktir, bunlardan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey iman edenler!
1.Şarap başta olmak üzere, bütün sarhoşluk verici ve uyuşturucu maddeler,
2.Kumar, yani haksız kazanca sebep olan her çeşit şans oyunları,
3. Allah’ın hükümlerinin reddedilerek O’ndan başka ilahlaştırılan varlıkları temsil etmek üzere ortaya konan işâretler, semboller, rozetler, dikili taşlar, heykeller, putlar,
4.Ve yapacağınız işlerde, ilâhî vahyi rehber edinip, karar vermek yerine; medyumluk, astroloji, fal okları (5. Mâide: 3) gibi bâtıl inançlarla hayatınızı yönlendirmeniz size yasaklanmıştır.
İşte bütün bunlar, şeytan işi iğrenç birer pislikten başka bir şey değildir! O hâlde, bunlardan uzak durun ki, dünya ve âhirette kurtuluşa eresiniz!
Bunların haram kılınma hikmetine gelince:

Ey iman edenler! İçki, Kumar, Putlar ve Fal Okları, Şeytan’ın amelinden (işinden) bir pisliktir; ondan kaçının! Umulur ki felaha (kurtuluşa) erersiniz.

Sevgili müminler! Beyni uyuşturan içkiler,kolay kazanç oyunu kumar, uğur ve her türlü şans oyunları, şeytan işi pis şeylerdir. Esenliğiniz açısından bunlardan uzak durun.

Ey iman edenler! Sizi sarhoş ederek aklınızı iradenizi şaşırtan alkol ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar yahut fal oklarıyla kendinize yol aramanız şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal (şans) okları şeytanın işinden bir pisliktir. [*] Ondan (o pis şeylerden) uzak durun ki kurtulasınız.

Bu ayet iddia edildiği gibi içki ve kumarla ilgili ilk ve tek hüküm ayeti değildir. Çünkü bu konudaki ilk hüküm ayeti Bakara 2:219’dur. Nahl 16:67’de ... Devamı..

Ey îman edenler! İçki,¹ kumar,² dikili taşlar³ ve zar çekerek şâns aramanız⁴ şeytana ait pis işlerden başka bir şey değildir. (Gerçekten) kurtuluşunuzu umabilmek için bun(lar)dan hep birlikte kaçının.⁵

1 Hamr: Kök anlamıyla “örtmek” mânâsına mastardır. “Aklı bürüyüp örtmesi sebebiyle, çiğ üzüm şırasından, hurma, buğday, arpa ve darıdan yapılan ve içe... Devamı..

SİZ EY imana ermiş olanlar! Sarhoşluk veren şeyler, şans oyunları, putperestçe uygulamalar ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, Şeytan işi iğrenç kötülüklerden başka bir şey değillerdir: ¹⁰⁵ O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!

105 Bütün lugat bilginlerine göre hamr (hamera fiilinden türetilmiştir: “gizledi” yahut “örttü/engelledi”) kelimesi, aklın işleyişini engelleyen her t... Devamı..

Ey iman edenler! Sarhoş edici her türlü içki/aklı örten, kumar ve şans oyunları, tapınmak için dikilmiş taşlar, fal ve kehanet aletleri şeytan işi birer pisliktir. Bütün bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. 2/219, 4/43

[⁹⁷⁸] SİZ ey iman edenler! Sarhoşluk veren her şey,[⁹⁷⁹] tüm şans oyunları,[⁹⁸⁰] Allah’tan başkasına kurban sunmak[⁹⁸¹] ve gelecek hakkında fal bakarak kehanette bulunmak şeytan işi bir pisliktir. Şu hâlde bunlardan kaçının; umulur ki ebedî mutluluğa erersiniz.

[978] İçki yasağını beyan eden bu âyetle Hıristiyanlarla ilgili önceki pasajlar arasında sıkı bir irtibat vardır: Helâli kendilerine yasaklarken içki ... Devamı..

Ey iman edenler, muhakkak ki, içki, kumar, dikili taş (putlar) ve fal okları birer şeytan işidir, murdar şeylerdir, bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz!

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey imân edenler! Muhakkak ki içki, kumar, putlar ve kısmet için çekilen zarlar şeytanın işinden olan murdar bir şeydir. Artık ondan kaçınınız ki, felâh bulabilesiniz.

Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felâh bulasınız. [2, 219] {KM, Levililer 10, 9; Hakimler 13, 4. 14}

Sarhoş edici içkileri Allah Teâlâ birkaç safhada, tedricî olarak yasakladı. Önce Mekkî bir âyette “güzel bir rızık” olmadığına işaret etti (16,67). So... Devamı..

Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey Mü'minler! Şarâb, kumâr, 'ibâdet içün vaz' olunan putlar ve fal oyunları şeytânın işlerinden fenâ ve murdâr şeylerdir. Onlardan ictinâb idin tâ ki nâil-i felâh olasınız.

Ey inanıp güvenenler! Hamr (kişiyi sarhoş edip uyuşturan şey), kumar, (kurban sunmak için) dikili taşlar ve şans oyunları[2], şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız. Ey inanıp güvenenler! Hamr (kişiyi uyuşturup sarhoş eden maddeler)[1], kumar[2], sunaklar[3] ve ezlam[4], şeytan işi zararlılardır. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız.

[*] Arapçada 'humar' baş örtüsü, 'hamır' aklı örten şeyidr. Bugünkü anlamında bunlar narkotik maddelerdir. [*] Meysir: Üç âyette şarapla birlikte zikr... Devamı..

- Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları sadece şeytanın işinden bir pisliktir, kurtuluşa erebilmeniz için onlardan uzak durun.

Ey iman edenler! İçki, kumar, sunaklar(24) ve zarlar(25) şeytan işi birer pislikten başka birşey değildir; bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

(24) Putlar için kurban kesilen dikili taşlar ve onlarda kesilen hayvanlar, putperestliği simgeleyen taşlar ve diğer şeyler.(25) Kumar âletleri, kehan... Devamı..

Ey iman edenler! Uyuşturucu/şarap, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

iy anlar kim įmān getürdiler! bayıķ süci daħı ķımār oynamaķ daħı butlar daħı oķlar kim anuñ-ile ķısmet eylerlerdi arısuzdur şeyŧān işinden. pes śaķınıñ andan anuñ- içün kim siz ķurtılasız.

İy īmān getüren kişiler, taḥḳīḳ süci daḫı ḳumār daḫı ṣanemler ḫarceylemek daḫı ezlām ki kāfir oyunıdur, necisdür, ḥarāmdur, şeyṭān işlerinden‐dür. Andan ıraḳ oluñuz, ola kim dünyā ve āḫiret ḫayrına yitişesiz.

Ey iman gətirənlər! Şərab da (içki də), qumar da, bütlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız!

O ye who believe! Strong drink and games of chance and idols and divining arrows are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside in order that ye may succeed.

O ye who believe! Intoxicants and gambling,(793) (dedication of) stones,(794) and (divination by) arrows,(795) are an abomination,- of Satan´s handwork: eschew such (abomination), that ye may prosper.

793 Cf. 2:219, and notes 240 and 241. 794 Cf. 5:3. The stones there referred to were stone altars or stone columns on which oil was poured for consecr... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.