28 Kasım 2022 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 72. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lekad kefera-lleżîne kâlû inna(A)llâhe huve-lmesîhu-bnu meryem(e)(s) vekâle-lmesîhu yâ benî isrâ-île-’budû(A)llâhe rabbî verabbekum(s) innehu men yuşrik bi(A)llâhi fekad harrama(A)llâhu ‘aleyhi-lcennete veme/vâhu-nnâr(u)(s) vemâ lizzâlimîne min ensâr(in)

Allah, şüphe yok ki Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular ve Mesih, ey İsrailoğulları demişti, Rabbime ve Rabbinize kulluk edin; şüphe yok ki Allah'a eş tanıyana Allah, cenneti haram etmiştir, onun yurdu ateştir ve zalimlere hiçbir yardımcı yoktur.

Andolsun, "Meryem oğlu Mesih, kesinlikle Allah’tır" diyenler küfre sapmıştır. Oysa Mesih’in dediği (sadece şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Çünkü O, Kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. (Ahirette) Zulmedenlere yardımcı yoktur. (Hiçbir şey ve hiç kimse onları kurtaracak değildir.)"

Gerçekten “Allah Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlerden olmuş olurlar. Halbuki Mesih demişti ki: “Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'tan başka bir varlığa ilahlık yakıştırırsa, Allah onu cennetten mahrum edecek ve böylelerinin varış yeri cehennem olacaktır. Ve böylece varoluş gayesine aykırı davrananlar, kendilerine bir yardımcı da bulamayacaklardır.”

“Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler, andolsun ki, kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih:
“Ey İsrâiloğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet edin. Şu bir gerçektir ki, kim ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşarsa, gizli şirki yaşarsa, Allah cenneti ona haram kılar. Onun mekânı ateştir. Allah'tan başkasına kulluk ve ibadet ederek kendilerine zulmedenlere, müşriklere, Allah yoluna, Allah yolundaki faaliyetlere engel olanlara yardım eden de olmayacaktır." dedi.

bk. Kur’an-ı Kerim, 4/48; 5/17; 7/50; 9/31; 19/30-36; 43/59.

Şüphesiz "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih: "Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun barınağı cehennemdir. Zalimlerin herhangi bir yardımcıları da yoktur" demişti.

Andolsun, 'Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir' diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur:) 'Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur.'

Şüphesiz ki, “Allah, Meryem'in oğlu Mesîh'dir.” diyenlen küfretmiştir. Halbuki Mesih (Hz. Îsa) şöyle demişti: “- Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, ona Allah Cennet'ini haram etmiştir; ve barınacağı yer de Cehennem'dir. Zâlimlerin hiç bir yardımcısı yoktur.”

Şüphesiz “Allah, sadece Meryemoğlu Mesih’tir” diyenler kâfirdirler. Hâlbuki Mesih: “Benim ve sizin sahibiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a eş koşarsa, muhakkak ona Cenneti haram kılar ve onun sığınağı Cehennemdir. Şüphesiz zalimlerin yardımcıları olmaz. (Allah onlara yardım etmez) demiş idi.

Andolsun, “Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: “Ey İsrâiloğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz; zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zâlimlerin yardımcıları yoktur!”[101]

[101] Küfür ve teslis hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VI, 104-108.

Meryem oğlu Mesih'e «Allah» diyenler kâfirdir, Mesih demişti ki: «Ey İsrail oğulları! Hem benim, hem de sizin tanrınız olan Allaha tapasınız, Allaha eş koşana, imdi Allah haram kıldı cenneti, durağı da ateştir, zalimlere yardımcı bulunmaz

Gerçekten, “Allah Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler hakikati inkâr etmişlerdir. Hâlbuki o Mesih demiştir ki: “Ey İsrailoğulları! (Yalnızca) hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin! Unutmayın ki, kim Allah'tan başka bir varlığa ilahlık yakıştırırsa, Allah onu cennetten mahrum edecek ve böylelerinin varış yeri cehennem olacaktır. Ve o gün hiç kimse zalimlere yardım edemeyecektir.”

Bkz. 2/116 ve dipnotu, 5/17, 9/30, 16/57

"Meryem’in oğlı Mesîh Allâh’dır" diyen kâfirdir Mesîh bizzat : "Yâ Benî İsrâîl! Benim ve sizin rabbiniz olan Allâh’a ’ibâdet idiniz" dimedi mi? Allâh’a şerîk koşanlara Allâh cenneti harâm idecekdir ve ânların mükâfâtı ateş olacakdır. Zâlimler nusret bekleyemezler.

And olsun ki, "Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir oldular. Oysa Mesih, "Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin; kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur" dedi.

Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu.[154] Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”

Aynı konu için bakınız: Mâide sûresi, âyet, 17.

“Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir” diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkâr etmişlerdir. Oysa Mesîh, “Ey İsrâiloğulları! Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” demişti. Bilinmeli ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zâlimlerin yardımcıları da olmayacaktır.

Andolsun ki «Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh'tir» diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesîh «Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur» demişti.

"ALLAH, Meryem oğlu Mesih'tir," diyenler elbette inkar etmiştir. Oysa Mesih, "İsrail oğulları! benim de sizin de Rabbiniz olan ALLAH'a kul olun," demişti.* Kim ALLAH'a ortak koşarsa ALLAH ona cenneti yasaklar, yeri de ateş olur. Zalimler için yardımcıda bulunmaz.**

* Bak, İncil ,Yuhanna 7:16, 28-29; 5:30; 14:28; 12:44-50; 20:127; Markos 10:17-18; 12:29; Matta 7:21. ** 72-76 Bir çok batılı ilahiyatçı, yaptıkla... Devamı..

Andolsun, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara: "Ey İsrailoğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehenemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur" demişti.

Elbette küfretti şunlar: «Allah Meryem'in oğlu Mesihtir» diyenler, halbuki Mesih şöyle demişti: Ey Beni İsrail hep Allah'a ibadet ediniz benim de rabbım sizin de rabbınız, Allah'a kim şirk koşarsa Allah ona Cennetini haram etmiştir ve varacağı yer ateştir ve zalimlerin ensarı yoktur.

Ant olsun Meryem oğlu Mesih'e, “O Allah'tır.” diyenler gerçeği yalanlayan nankör oldular. Oysaki Mesih: “Ey İsrailoğulları! Benim de sizin de Rabb'iniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona Cenneti haram etmiştir. Ve onun varacağı yer ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” dedi.

«Meryem oğlu Mesîh (İsâ) hakıykat Allahın kendisidir» diyenler, and olsun, kâfir olmuş (lar) dır. Halbuki (bizzat) Mesîh (şöyle) demişdi: «Ey İsrail oğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allaha kulluk edin. Zîrâ kim Allaha eş katarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateşdir. Zalimlerin hiç bir yardımcıları da yokdur».

Celâlim hakkı için, “Şübhesiz Allah, ancak o Meryemoğlu Mesîh'dir!” diyenler kâfir olmuşlardır! Hâlbuki Mesîh (Îsâ, onlara) şöyle demişti: “Ey İsrâiloğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibâdet edin!”(1) Şu muhakkak ki, kim Allah'a şirk koşarsa, artık şübhesiz Allah, ona Cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir! Zâlimler için hiçbir yardımcı da yoktur.

(1)“O Hâkim-i Mutlak (kâinâtın hâkimi) ve Âmir-i Müstakil (tek başına emreden) ve Vâhid-i Ehad(sıfatlarında ve zâtında bir olan Allah), bütün kâinâtın... Devamı..

“Meryem’in oğlu Mesih Allah’ın ta kendisidir” diyenler, Allah’ın tek ilah olduğu gerçeğini inkâr etmişlerdir. Hâlbuki Meryem’in oğlu Mesih onlara “Ey İsrailoğulları! Benimde Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, Allah cenneti o’na haram etmiştir. Allah’a eş koşanın yerleştirileceği yer ateştir. Zalimlerin orada asla yardımcıları yoktur” demişti.

Doğrusu o kimseler ki: "Allah Meryemoğlu Mesih’in kendisidir" dediler, onlar gerçekten Allah’ı tanımaz oldular. Oysaki Mesih şunu demişti: "Ey İsrailoğulları! Benim çalabım, sizin de çalabınız olan Allah’a tapın. Çünkü herkim Allah’a eş koşacak olursa kesenkes Allah da ona Cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateştir. Kıyıcıların hiç bir yardımcıları yoktur."

* «Allah, Meryem oğlu Mesih/ten ibarettir» diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih onlara «Ey İsrail oğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah/a tapın» demişti; çünkü herkim Allah/a şerik koşarsa Allah ona Cenneti haram kılar, onun yurdu ateştir, zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Andolsun ki, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir oldular. Oysa Mesih, “Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk ediniz. Kim Allah’a şirk koşarsa, muhakkak Allah cenneti ona haram eder ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcıları yoktur” demişti.

Hiç şüphesiz “Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler kâfir oldular. Oysa Mesih, “Ey İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin; kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir ve zulmedenlerin yardımcıları yoktur” dedi.

Andolsun ki, “Allah, Meryem oğlu İsa Mesih’tir!” diyenler, aynen onu inkâr edenler gibi, kelimenin tam anlamıyla kâfir olmuşlardır! Oysa bizzat İsa Mesih, “Ey İsrail Oğulları! Benim de Rabb’im, sizin de Rabb’iniz olan Allah’a kulluk ve ibâdet edin, hiç kimseyi ilâhlaştırıp O’na ortak koşmayın! Zira her kim Allah’a ortak koşacak olursa şunu iyi bilsin ki, Allah ona cenneti kesinlikle yasaklayacak ve onun varacağı yer, cehennem olacaktır! Ve o Gün hiç kimse, zâlimlere yardım edemeyecektir!” demişti.

And olsun, “Allah, Meryem oğlu Mesîh’dir” demiş olanlar inkâr etmiştir.
Mesîh de dedi ki:
-“Ey İsrail’in oğulları!
Benim de rabbim, sizin de rabbiniz Allah’a kulluk edin!
Bundan böyle kim Allah’a şirk koşarsa, gerçekten Allah ona Cennet’i haram kılmıştır.
Ateş, onun barınağıdır.
Zâlimler için hiçbir yardım eden yoktur”.

" Allah, Meryemoğlu İsa'dır " diyenlerbüsbütün inkara gömüldüler: Aslında Mesih, İsrail oğullarına: " Her ikimizin de gerçek sahibimiz olan Allah'a kulluk edin, Allah, kendisine aracı tanrı ile ulaşanlara cenneti haram etmiştir. Bunların yolu ateşe varır, kendine acımayana kimse acımaz " demişti

Andolsun! "Allah Meryem oğlu Mesih’tir!" diyenler kâfir olmuştur. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Yalnız benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’ın emirlerine uyun! Allah’ın yasalarına göre yaşayın! Kim insanlara yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma yetkisi vererek insanları ilahlık yetkisiyle donatırsa; ilahlarını Allah’a ortak etmiştir. Böylelerine Allah cennetini haram kılar. İnsanları ilahlaştıranların gireceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde korkunç bir ateşle cezalandırılırlar. Hesap günü Allah’ın yasalarına karşı çıkarak insanların koyduğu yasalara göre yaşayanların yardımcısı yoktur."

“Şüphesiz ki Allah –işte o– Meryem oğlu [Mesih] (İsa)’dır!” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. [*] (Oysa) [Mesih] (İsa), “Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin!” [*] demişti. (Bilin ki) kim Allah’a ortak koşarsa elbette Allah ona cenneti haram kılmıştır; [*] onun barınağı ateştir ve zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Benzer mesajlar: Mâide 5:17, 73.,Hz. İsa’nın bu mesajıyla ilgili bkz. Âl-i İmrân 3:51; Mâide 5:117; Meryem 19:36; Zuhruf 43:64.,Bu ayette peygamber bi... Devamı..

“Allah, ancak Meryem’in oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir olmuşlardır.¹ Oysa Mesih onlara: “Ey İsrâil oğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim, Allah’a eş koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar. O kimsenin, sonunda varacağı yer ise cehennemdir. Zalimler için bir yardımcı da yoktur.” demişti.

1 Bu konuyla ilgili olarak Bk. (Mâide: 17 ve dipnotu, Tevbe: 30) Konu ile ilgili geniş bilgi için Bk. (Elmalılı. Sh: 1609–1630)

Gerçekten, “Allah Meryem oğlu Mesih’dir” diyenler hakikati inkar etmiş olurlar; [bizzat] Mesih’in, “Ey İsrailoğulları! [Yalnızca] hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin!” ⁸⁸ dediğini gördükleri halde. Unutmayın, kim Allah’tan başka bir varlığa ilahlık yakıştırırsa, Allah onu cennetten mahrum edecek ve böylelerinin varış yeri cehennem olacaktır: ve böyle zalimler kendilerine bir yardımcı bulamayacaklardır.

88 Karş. Matta iv, 10; Luka iv, 8; Yuhanna xx, 17.

Şüphesiz, “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir!” diyenler düpedüz kâfir olmuştur. Oysa Mesih onlara şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz/sahibiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, kesinlikle Allah, ona cenneti haram kılar, artık onun varacağı yer ateştir. Zira Allah’a şirk koşan zalimlere hiçbir yardımcı yoktur. 5/73, 5/116-117

Doğrusu, “Allah Meryem oğlu Mesih’in ta kendisidir!” diyenler küfre girmiştir. Üstelik Mesih “Ey İsrâiloğulları, hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin!” dediği hâlde.[⁹⁶⁴] Bakın, kim Allah’a şirk koşarsa kesinlikle Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateştir: zalimlerin bir yardımcı da olmayacaktır.

[964] Hz. İsa’nın bu çağrısı Matta 4:10, Luka 4:8, Yuhanna 20:17’de açıkça görülür.

Andolsun ki, «Şüphesiz Allah, o Meryem'in oğlu Mesih'tir» diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demiştir ki: «Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah Teâlâ'ya ibadet ediniz. Şüphe yok ki, her kim Allah Teâlâ'ya şerik koşarsa muhakkak Allah Teâlâ ona cenneti haram kılmış olur ve onun varacağı yer ateştir ve zalimler için yardımcılardan kimse yoktur.»

“Allah, Meryem'in oğlu Îsâ'dır. ” diyenler hiç şüphesiz kâfir olmuşlardır. Halbuki Îsâ vaktiyle şöyle demişti: “Ey İsrail oğulları! Benim de, sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa, şu kesindir ki, Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. ” [5, 17; 9, 31; 19, 30-36; 4, 48; 7, 50; 43, 59] {KM, Yuhanna 20, 17; Markos 12, 29}

Andolsun, "Allah, ancak Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler elbette kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: "Ey İsrail oğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zalimlerin yardımcıları yoktur!"

"Allâh Mesîh ibni Meryem'dir" diyenler kâfir oldılar [²] Mesîh: "Rabbim ve rabbiniz olan Allâh'a 'ibâdet idiniz. Allâh'a şirk idene Allâh cenneti harâm kılmışdır. Onların mesken-i me'vâları cehennemdir, zâlimlere yardımcı yokdur" didi.

[2] Hıristiyanlardan 'Îsâ 'aleyhisselâma ulûhiyet isnâd idenler.

“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler, kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrail oğulları, benim ve sizin Rabbiniz[*] olan Allah’a kul olun. Kim Allah’a ortak oluşturursa Allah ona cenneti yasak (haram) eder. Onun gideceği yer cehennemdir. Yanlış yapanın yardımcısı olmaz.”

[*] Sahibi

Şüphesiz, “Allah, Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler kafir olmuştur. Mesih şöyle demiştir:-Ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar, onun yeri cehennem olur. Zalimler için hiç bir yardımcı yoktur.

“Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir” diyenler kâfir oldular. Halbuki Mesih onlara, “Ey İsrailoğulları,” demişti. “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona Cenneti haram kılar; onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı olmaz.”

Yemin olsun ki, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'in ta kendisidir!" diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah'a kulluk/ibadet edin! Gerçek olan şu ki, Allah'a ortak koşana Allah, cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır."

bayıķ kāfir oldı anları kim eyittiler “bayıķ Tañrı 'įsā! 'dur meryem oġlu” daħı eyitti 'įsā! : “iy ya'ķub oġlanları! ŧapuñ Tañrı’ya çalabuma daħı çalabuñuza. bayıķ [59b] her kim ortaķ eyleye Tañrı’ya bayıķ hanım eyledi Tañrı anuñ üzere uçmaķı daħı ŧuraġı yiri anuñ oddur. daħı yoķdur žālimleruñ hįç arķa viriciler.”

Taḥḳīḳ kāfir oldı ol kişiler kim eyitdiler Tañrı Meryem oġlı ‘Īsādur didiler. ‘Īsā eyitdi ḳavmine: İy Benī İsrā’īl, ‘ibādet eyleñüz Allāha ki beni ve siziyaratdı. Kim ki şirk getürse Tañrı Ta‘ālāya, taḥḳīḳ Tañrı ḥarām eyler anuñüstine uçmaġı. Daḫı anuñ varaçaḳ yiri ṭamudur. Daḫı yoḳdur ẓālimlere hīçyardımcı, ‘aẕābdan ḳurtarıcı.

Şübhəsiz ki: “Allah Məryəm oğlu Məsihdir!” – deyənlər kafir oldular. Halbuki Məsih (İsa) belə demişdi: “Ey İsrail oğulları! Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin! Allaha şərik qoşana Allah, şübhəsiz ki, Cənnəti haram edər. Onun düşəcəyi yer Cəhənnəmdir. Zalımların heç bir köməkçisi yoxdur!”

They surely disbelieve who say : Lo! Allah is the Messiah, son of Mary. The Messiah (himself) said : O Children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. Lo! whoso ascribeth partners unto Allah, for him Allah hath forbidden Paradise. His abode is the Fire. For evildoers there will be no helpers.

They do blaspheme who say: "(Allah) is Christ the son of Mary." But said Christ:(782) "O Children of Israel! worship Allah, my Lord and your Lord." Whoever joins other gods with Allah,- Allah will forbid him the garden, and the Fire will be his abode. There will for the wrong-doers be no one to help.

782 Cf. Matt. 4:10, where Christ rebukes Satan for desiring the worship of other than Allah; John 20:17, where Christ says to Mary Magdalene, "Go unto... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.