2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 58. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ nâdeytum ilâ-ssalâti-tteḣażûhâ huzuven vela’ibâ(en)(c) żâlike bi-ennehum kavmun lâ ya’kilûn(e)

Birbirinizi namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, bununla alay ederler, bir oyun sayarlar bunu. Bu da şüphe yok ki akılları olmayan, akıl edemeyen bir kavim olduklarındandır.

 Onlar (inkârcılar ve münafıklar), siz birbirinizi namaza çağırdığınızda (ezan okunduğunda) onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıllarını (ve vicdanlarını) kullanmayan  bir topluluk olmaları yüzündendir.

Ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman, onu bir eğlence ve oyun konusu edinirler. Çünkü o Yahudi ve Hıristiyanlar ve diğer kâfirler akıllarını kullanmayan bir topluluktur.

Namaza davet ettiğiniz vakitlerde, namazı alay, eğlence ve oyun konusu haline getirirler. Onlar, ibadetin mahiyetini kavrayamayan, akıllarını faydalı kullanamayan, gelişmemiş cahil bir kavim olmaları sebebiyle böyle yapıyorlar.

Siz namaza çağırdığınızda onu alaya ve eğlenceye alırlar. Böyle yapmaları onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarındandır.

Onlar, siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır.

(Ezanla) birbirinizi namaza çağırdığınız zaman (onu) bir eğlence ve oyun yerine koyuyorlar. Bu davranışları, kendilerinin akıl ermez bir topluluk olmalarındandır.

Namaza çağırdığınız zaman, onu oyuncak ve alay konusu yaparlar. Çünkü onlar, akıl etmeyen bir toplumdurlar.

Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünmeyen bir toplum olmalarındandır.

Onlar, namaza çağrıldığında, onunla alay edip, eğlenceye alırlar, İşte bunlar akılsız ulusturlar

(Ezanla) siz birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlenceye alırlar. Bu, onların akılsız bir topluluk olmasındandır.

Bu ayet namaz için okunan ezanın bir delilidir. İlk ezan hicretten hemen sonra 622 yılında okunmuştur. Ezandan önce farklı yöntemlerle Müslümanlar nam... Devamı..

Salâta da’vet içün nidâ itdiğinizi işitdikleri zamân ta’yîb ve istihzâ idenlerden dahî istinâd beklemeyiniz ânlar akılsız kavimlerdir.

Namaza çağırdığınızda onu alay ve eğlenceye alırlar. Bu, onların akletmeyen bir topluluk olmasındandır.

Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

Namaza çağırdığınızda onunla alay edip eğlendiler. Düşünmeyen bir topluluktur onlar.

Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların, akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır.

Namaza ezan okuduğunuz zaman onu bir eğlence ve oyun yerine koyuyorlar, bu işte onların akılları ermez bir güruh olmalarından

58 Siz (ezanla) birbirinizi namaza çağırdığınız zaman, onu bir eğlence ve bir alay (konusu) edinirler. İşte bu (davranış) onların gerçekten akıllarını kullanmayan (kâfir) bir topluluk olmalarındandır.

Salâta¹ çağrıldığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların kesinlikle aklını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır.

1- Namaza.

(Ezanla) birbirinizi namaza çağırdığınız zaman (onu) bir eğlence ve bir oyun (mevzuu) edinirler. Bu, kendilerinin hakıykaten akıllarını kullanmaz bir gürûh olmalarındandır.

Hem (siz ezan okuyarak) namaza çağırdığınız zaman, onu alaya ve eğlenceye alırlar. Bu, şübhesiz onların akıl erdirmeyen bir kavim olmalarındandır.

Onları namaza çağırdığınız zaman, namazı eğlence ve oyun haline getirip alaya alırlar. Bu davranış biçimi onların aklını kullanmayan bir topluluk olduğunu gösterir.

Siz onları namaza çağırınca onlar bu çağrıyı eğlence, oyun yerine koyarlar. Besbelli ki bu, aklı yatmıyanlar takımı olmalarındandır.

Onlar, namaza çağırdığınız zaman namazı [¹] eğlence, oyuncak edinirler. Bu da onların aklı ermeyen bir cemaat olduklarındandır,

[1] Veya namaza çağırmağı, ezanı.

Onları namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların akıllarını kullanmayan bir topluluk [kavm] olmalarındandır.

Namaza çağırdığınızda onu alay ve oyalanmaya alırlar. Bu, onların akıl etmeyen bir topluluk olmasındandır.

Ezan okuyup insanları namaza çağırdığınız zaman, onunla alay edip eğlenirler. İslâm’ın en önemli sembollerinden biri olan ezandan rahatsızlık duyar, onu susturmak için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü onlar, akıllarını kullanmayan anlayışsız bir toplumdur.

Namaz’a çağırdığınız zaman onu oyun ve alay konusu edindiler.
İşte bu onların, akletmeyen bir kavim olması sebebiyledir.

Siz müminleri namaza çağırırken bunu hep alay ve eğlence konusu yaptılar. Bu, onların ileriyi göremeyen kafasız bir millet olduklarını ifade eder.

İnsanları salat-ı ikame etmeye çağırdığınız zaman; sizi ve ikame ettiğiniz salat-ı alaya alıp eğleniyorlar. Böylece akıllarının ermediğini, şeytanın yolunda yürüdüklerini gösteriyorlar.

[Salât]’a [*] (ibadete) çağırdığınız zaman onu alay ve oyun edinirler. Bu (davranış), onların düşünmeyen bir toplum olmalarındandır.

Buradaki [salat] kelimesi, namazı da içerecek şekilde bütün ibadetler, dinî faaliyetler ve desteklerdir. Benzer mesaj: Cum‘a 62:9.

(O) namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yapan (kâfirleri dost edinmeyin).¹ İşte bu, onların gerçekten aklını kullanmayan bir topluluk olmalarından dolayıdır.²

1 Bu ifâdeden; ezanı hafife almanın küfür ve ezana icabetin vacip olduğunu anlaşılmaktadır.2 Ezan okunup da Müslümanlar namaza kalktıkları zaman Yahûd... Devamı..

Zira, namaz için çağrı yaptığınızda onu küçümserler ve alaya alırlar– bu durum, sırf akıllarını kullanmamalarındandır.

Siz birbirinizi namaza çağırdığınızda, onu alaya ve eğlenceye alırlar. Bu, onların aklını kullanmayan bir toplum olmasındandır. 4/142, 9/54

Salâta çağırdığınız zaman, onu hafife alırlar ve oyun ederler.[⁹⁵²] Bu, onların kafalarını kullanmayan bir topluluk olduğunu göstermektedir.

[952] Burada kastedilenler, birlikte düşünülmesi gereken bir önceki âyette geçen Hıristiyanlar, Yahudiler ve müşrikler ise, onların namaza nasıl çağrı... Devamı..

(Onlar birbirinizi) Namaza çağırdığınız zaman, onu (ezanı ve namazı) alay ve eğlenceye alırlar, bu (davranışları) ise onların (toplu halde Allah'a ibadetin kudsiyetini) akıl edemez bir toplum olmalarındandır!

Namaza çağırıldığınız zaman onu eğlence ve oyun yerine koydular. Akletmeyen bir topluluk oldukları için böyle yaptılar.

Ve namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve bir oyuncak ittihaz ederler. Bu da şüphe yok ki, onların âkilâne düşünmez bir kavim olmalarındandır.

Siz ezan okuyarak namaza dâvet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır.

Bu âyet, ezanın dayanağıdır. Ayrıca ezanla alay edip hafife almanın küfür olduğuna delalet eder.

Namaza çağırıldığınız zaman onu eğlence ve oyun yerine koydular. Düşüncesiz bir topluluk oldukları için böyle yaptılar.

Ve siz, namâz içün nidâ iylediğinizde (müezzin ezan okudığı zamân) onlar bunı istihzâ ider ve oyuncak yaparlar, bu hallerine sebeb, ta'akkul itmez ve düşünmez bir kavim olduklarıdır. [⁴]

[4] Medîne'de Nasârâ'dan bir adam vardı. Müezzinin ezan esnâsında "Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" didiğini işitdiği zamânlarda "Allâh yalancıyı ya... Devamı..

Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu hafife alıp oyun edinirler. Bu, onların, aklını kullanmayan bir topluluk olmaları sebebiyledir.

Namaza çağırdığınızda, onu alaya ve eğlenceye alırlar. Bu, onların akletmeyen bir toplum olmasındandır.

Siz namaz için ezan okuduğunuzda, onlar bunu eğlence ve oyun edinirler; çünkü onlar akılları ermeyen bir güruhtur.(21)

(21) Ezan, namaz için bir çağrı olmanın yanında, Allah’ın birliğini ve Peygamberimizin risaletini ilân eden çok önemli bir İslâm nişanıdır. Peygamberi... Devamı..

Namaza/duaya çağırdığınızda onu oyun ve eğlence edindiler. Böyle yaptılar; çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur.

daħı ol vaķt kim ķıġırduñuz namāz duttılar anı yañsuya daħı oyuna şol andan ötürüdür kim, bayıķ anlar bir ķavmdur añlamazlar.

Daḫı ḳaçan nidā eyleseñüz namāza, masḫaralıġa alurlar ve oyuncaḳ idinür‐ler. Ol andan ötürüdür kim anlar ‘aḳlsuz ḳavmdür.

Siz (bir-birinizi) namaza çağırdığınız zaman onlar onu oyun-oyuncaq sayarlar. Bu, onların anlamaz bir tayfa olmalarındandır.

And when ye call to prayer they take it for a jest and sport. That is because they are a folk who understand not.

When ye proclaim your call to prayer they take it (but) as mockery and sport; that is because they are a people without understanding.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.