20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 47. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velyahkum ehlu-l-incîli bimâ enzela(A)llâhu fîh(i)(c) vemen lem yahkum bimâ enzela(A)llâhu feulâ-ike humu-lfâsikûn(e)

İncil ehli de, Allah'ın o kitapta indirdiği hükümlerle hüküm versinler. Ve kimler Allah'ın indirdiği hükme göre hüküm vermezlerse onlardır Tanrı buyruğundan çıkanların ta kendileri.

(Ki) İncil sahipleri de Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse (kurallarını ve kararlarını İlahi ölçü ve öğütlere göre vermezse), işte onlar, fasıkların ta kendileridir.

[Not: Anlaşılıyor ki, her kim Allah’ın indirdiği temel ve genel kurallar esas alınarak hazırlanacak bir adalet düzeni ve disiplini ile hükmetmez veya ... Devamı..

O halde İncil'e uyanlar, Allah'ın O'nda vahyettikleri doğrultusunda hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiği vahye göre hükmetmezse, işte onlar hak yolundan çıkan ve ilâhi sınırları aşan günahkâr fasıklardır.

İncil'e inananlar, Allah'ın İncil'de indirdiği hükümleri, Muhammed'in peygamberliğini, şeriatını tasdik hükümlerini yerine getirsinler.
Kimler Allah'ın indirdiği hükümleri, Muhammed'in peygamberliğini, şeriatını tasdik hükümlerini yerine getirmezse onlar, işte onlar doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmış fâsıkların, âsilerin, bozguncuların ta kendileridir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 5/68; 7/157.

İncil sahipleri [8] de Allah'ın onun içinde indirdikleriyle hükmetsinler. Kimler Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezlerse işte onlar fasıktırlar.

8.Kendilerine İncil verilmiş olanlar. İncil`e inanan ve onun hakkında bilgi sahibi olanlar.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır.

(Ve demiştik ki): İncil ehli, Allah'ın indirdiği İncil'deki hükümlerle hüküm versin. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse, işte onlar fasıklardır (kâfirlerdir).

Artık İncil ehli, Allah’ın İncil’de indirdikleriyle hükmetsinler, Kim (İncil’deki) o öğütlerle amel etmez, onun yol göstermesine kulak asmazsa, işte onlar, fasıkların ta kendileridir.(*)

(*) İbn-i Abbas demiştir ki: “Allah’ın hükmüne inanmayanlar kâfir olurlar. İnanıp da uygulatmayan idareciler zalim ve o hüküm ve öğütlere uymayan kişi... Devamı..

İncil inanırları, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fâsıkların ta kendileridir.

İncil'i tutanlar, Allahın indirdiği şeyle hükmeylesinler, Allahın indirdiği şeyle, hükmeylemeyen kimseler, işte bunlar taşkındırlar

O halde İncil'e inananlar da Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar yoldan çıkmış günahkârların tâ kendileridir.

Biz İncil’i münderecâtına göre hüküm virilsün diyu inzâl iyledik, Allâh’ın inzâl itdiğine göre hüküm virmeyenler fâsıkdırlar.

İncil sahibleri Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fasık olanlardır.

İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir.

İncil’e tâbi olanlar da Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıkların kendi¬leridir.

İncil'e inananlar, Allah'ın onda indirdiği (hükümler) ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır.

İncil halkı ALLAH'ın onda indirdiğiyle hüküm versin. Kim ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermezse işte onlar yoldan çıkanlardır.

İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.

Ehli İncil de onun içinde Allahın indirdiğiyle hukm etsin ve kim Allahın indirdiğile hukmetmezse hep onlar -dinden çıkmış- fasıklardır

İncîl’e inananlar, Allah’ın onda vahyettikleri (hükümler) ile hükmetsinler (diye buyurduk) Kim (küçümseyerek, alay ederek veya inkâr ederek) Allah’ın bildirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar fâsıkların (kâfirlerin) ta kendileridir.

İncil ehli, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır.¹

1- Vahyin belirlediği sınırların dışına çıkan; iyi, doğru, güzel ve temiz şeylerden uzak kalan. Benliğine, yaradılışına uygun olmayan bir yola sapan. ... Devamı..

(Ve dedik kî:) «İncîl saahibleri Allahın, onun içinde indirdiği (hükümler) le hükmetsin. Kim Allahın indirdiği (ahkâm) ile hükmetmezse onlar faasıkların ta kendileridir».

Ve İncîl ehli, Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin (diye buyurduk)! Artık kim(inandığı hâlde amel etmeyerek) Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.

İncil’e tabi olanlara, Allah’ın indirdiği hükümlerle hüküm versin diye İncili verdik ki. Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar Allah’ın yolundan çıkmış (fasık) olanlardır.

Kendilerine İncil gönderilenler Allah’ın onun içinde bildirdiği yargılarla yargılasınlar. Herkim Allah’ın bildirdiği yargılarla yargılamazsa işte bu gibiler karıştırıcı kimselerdir.

Ehl-i İncil, Allah/ın İncil/de inzal ettiği ile hükmetsin [¹]. Herkim Allah/ın inzal ettiği ahkâm ile hükmetmezse işte fasıklar onlardır.

[1] Veya nübüvvet-i Muhammediye hakkındaki delâili ile hükmetsin.

İncil sahipleri Allah’ın onun içinde indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar yoldan çıkanların [fâsikûn] tâ kendileridir.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fâsıklardır.

O hâldeİncil’e iman edenler, uydurdukları hurâfelere değil, Allah’ın onda indirdiklerine göre hükmetsinler. İncil ve Tevrat, uğradıkları tahrifâta rağmen Allah’ın varlığını, birliğini ve Son Elçiye imanın gerekliliğini açıkça ortaya koyar. Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyecek olursa, işte onlar, doğru yoldan sapan fâsıkların ta kendileridir!
Fakat Allah’ın hükmü, yalnızca Tevrat ve İncil’den de ibaret değildir:

İncil ehli de, içindeki Allah’ın indirdiği ile hüküm versin!
Kim Allah’ın indirdikleriyle hüküm vermediyse, işte onlar Fâsıklar / Yoldan Çıkıp Sapmışlar’dır.

Bu nedenle Hristiyanlar yargı kararlarını, Allah'ın İncil’de emrettiği şekilde vermelidir. Allah'ın İncil’de belirttiği şekilde hükmetmeyen Hristiyanlar, isyancı sayılırlar...

İncil ehli Allah’ın gönderdiği yasalarla hükmetsin! Bilin ki Allah’ın gönderdiği yasalarla hükmetmeyenler bozgunculardır.

İncil’e inananlar, Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin! Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. [*]

Bu ayette geçen “fasıklar” (yoldan çıkanlar), 44. ayette geçen “kâfirler” ve 45. ayetin sonunda yer alan “zalimler” ifadeleri, Yüce Allah’ın indirdikl... Devamı..

İncil’e uyanlar da Allah’ın bu kitapta indirdiği hükümlere göre hükmetsinler.¹ (Şunu iyi bilin ki) Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmeyenler (hak yoldan çıkmış) fasıkların, ta kendileridir.

1 Bu ifâdeden Allah’ın İncil ile Hz İsa’ya bu dine ait ayrı bir şeriat indirdiğini, anlamak mümkündür. Artık Yahudilik bununla son bulmuş yani nesh ed... Devamı..

O halde İncil’e uyanlar, Allah’ın onunla vahyettikleri doğrultusunda hüküm versinler: Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlardır gerçek fasıklar!

Kendilerine İncil verilenler, Allah’ın onda indirdikleri ile hükmetsinler. Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. 5/46-47

İncil’e inananlar da, Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsinler.[⁹³⁷] Zira her kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fâsıkların ta kendileridir.[⁹³⁸]

[937] Krş: “Hâkimiyetin gelsin! Senin otoriten gökte olduğu gibi yerde de egemen olacak!” (Matta 6:10). [938] Zımnen: Herkes inandığı değerlere uyg... Devamı..

Ve "İncil sahipleri de -onun içinde bulunan- Allah’ın hükümleri ile hükmetsin, kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse, onlar fasıkların ta kendileridir" dedik.

(Demek ki İsa (a.s.) geçmiş peygamberlerin izinde olmakla beraber, bağımsız bir şeriat ile gönderilmiş bir Resuldür ve yahudilik bununla son bulmuş ya... Devamı..

İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir.

Ve İncil ehlide Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu (ahkâm) ile hükmetsin. Ve her kim Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır.

Ve dedik ki: Ehl-i İncîl de, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam fâsıktırlar. [7, 157; 5, 68]

Burada İncîl’e ilk muhatap olanlara verilen emir naklediliyor. Kendilerinin uymaları istenen şeylerden biri de Hz. Muhammed’i müjdeleyen hususlardır.... Devamı..

İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır.

İncîl ehli (hıristiyanlar) Allâh'ın onda (kitâblarında) indirdiği ile hükm itsünler. Allâh'ın indirdiği şeyle hükm itmeyenler fâsıklardır.

İncil’i bilenler, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hüküm versinler. Kim Allah’ın indirdiğine göre hükmetmezse onlar yolda çıkmış (fasık)[*] kimselerdir.

[*] Fasık: Allah'ın indirdiğine güvenmeyip onunla hükmetmeyerek, yoldan çıkanlar

İncil ehli, Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsinler, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar fasıklardır.

İncil ehli de Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar yoldan çıkmış fasıkların tâ kendileridir.(17)

(17) Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, arka arkaya gelen âyetlerde kâfir, zalim ve fasık olarak nitelendirilmişlerdir. Allah’ın indirdiğini beğenm... Devamı..

İncil bağlıları Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapıkların ta kendileridir.

daħı hükm eylesün incįl ehli anuñ-ile kim indürdi Tañrı anuñ içinde. daħı her kim hükm eylemeye anuñ-ile kim indürdi Tañrı şunlardur fāsıķlar.

Ḥükm eylesün İncīl ehli ol ḥükm‐ile kim indürdi Tañrı Ta‘ālā İncīlde. Daḫıkim ḥükm eylemese Tañrı Ta‘ālā indürgen kitāb‐ıla anlar fāsıḳlardur.

İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi (ehkam) ilə hökm etsin. Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlər, əlbəttə, günahkarlardır.

Let the People of the Gospel judge by that which Allah hath revealed therein. Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed; such are evil livers.

Let the people of the Gospel judge by what Allah hath revealed therein. If any do fail to judge by (the light of) what Allah hath revealed, they are (no better than) those who rebel.(758)

758 See n. 756 above.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.