1 Aralık 2020 - 15 Rebiü'l-Ahir 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elem ta’lem enna(A)llâhe lehu mulku-ssemâvâti vel-ardi yu’ażżibu men yeşâu veyaġfiru limen yeşâ(u)(k) va(A)llâhu ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu (hâlâ) bilmez misin? O, kimi dilerse (kim hak ederse) azaplandırır, kimi dilerse (onu da) bağışlar. Allah, her şeye güç yetirendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bilmez misin Allah'ı ki göklerin de tasarrufu ona aittir, yeryüzünün de ve dilediğine azap eder, dilediğini yarlıgar ve Allah'ın, her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? O, günahlara batıp giderek cezalandırılmak isteyenleri cezalandırır, bağışlanma isteğinde bulunanları ise bağışlar. Zira Allah herşeye güç yetirendir.

Ahmet Tekin Meali

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü ve hâkimiyeti Allah'a aittir, Allah'ın tasarrufundadır. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere ceza verir. Sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri koruma kalkanına alır, bağışlar da. Allah'ın her şeye gücü, kudreti yeter.

Ahmet Varol Meali

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir; O dilediğine azab eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç Meali

Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? O, kimi dilerse azablandırır, kimi dilerse bağışlar. Allah, her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey İnsan! Sen bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülk ve tasarrufu Allah'ındır. O dilediğine azab eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye kadirdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’ındır. Allah istediğini azaplandırır, istediğini affeder. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümrânlığı Allah'ındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah, her şeye gücü yetendir.

Besim Atalay Meali

Bilmez misin, göklerin de, yerin de mülkü Allahın? İstediğin azap eder, istediğin bağışlar, Allahın her şeye gücü yetişir

Cemal Külünkoğlu Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O, kullarından (niyet ve eylemlerine göre) dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye gücü yetendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azabeder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye Kadir'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Bilmez misin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir; dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.

Edip Yüksel Meali

Göklerin ve yerin egemenliğinin ALLAH'a ait olduğunu bilmez misin? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap edip dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah herşeye kâdirdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bilmezmisin ki Allah, bütün Semavat-ü Arz mülkü onun, dilediğini azaba çeker, dilediğinin günâhını örter olduğunu? Allah her şey'e kadîrdir

Erhan Aktaş Meali

Bilmez misin? Kuşkusuz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Dilediğine¹ azap eder, dilediğini bağışlar. Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Hakıykatde göklerin ve yerin mülk (-ü saltanat) ı Allahın olduğunu bilmedin mi? (Elbette bildin). O, kimi dilerse azaba çeker, kimi dilerse yarlığar. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Bilmez misin ki şübhesiz göklerin ve yerin mülkü ancak Allah'ındır; dilediği kimseye (hak ettiği üzere) azâb eder, dilediği kimseye de (kendi lütfundan) mağfiret eder! Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bilmez misin ki? Allah göklerde ve yerde olanların sahibidir. Allah dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye gücü yetendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Bilmez misin ki? Göklerin ve yerin mülkü Allah/ındır. O, dilediğini azaba duçar eder, dilediğini de (bağışlar) yarlıgar. Allah her şeye tamamıyle kaadirdir.

Kadri Çelik Meali

Göklerin ve yerin egemenliğinin Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye kadirdir.

Mahmut Kısa Meali

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah’a aittir? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Fakat O’nun dilemesi, mutlak adâlet ve hikmet ölçülerine göredir. Şöyle ki, zulüm ve haksızlık yapanları cezalandırır, iman edip güzel ve yararlı davranış gösterenleri bağışlar. Unutma ki, Allah her şeye kâdirdir.
Bunun için, zâlimlere karşı mücâdeleye devam et:

Mehmet Türk Meali

Göklerin ve yerin hükümranlığının, dilediğini bağışlayan, dilediğini de cezalandıran Allah’a ait olduğunu bilmiyor musun?1 Şunu iyi bil ki Allah’ın gücü, her şeye yeter.*

Muhammed Esed Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar: Zira Allah her şeye kâdirdir.

Mustafa Çavdar Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hâkimiyeti, yalnızca Allah’a aittir? Allah, hak edeni cezalandırır, hak edeni de bağışlar. Zira Allah, her şeye bir ölçü koyandır. 14/2, 18/26, 53/31

Mustafa İslamoğlu Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah’a aittir; O isteyeni/istediğini cezalandırır, isteyeni/istediğini de bağışlar: tabii ki Allah’ın gücü her şeye yeter.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bilmez misin ki, göklerin de, yerin de mülkü Allah Teâlâ'nındır. Dilediğini muazzeb kılar ve dilediğini mağfiret buyurur. Ve Allah Teâlâ her şeye hakkıyla kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder; Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Süleyman Ateş Meali

Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a aidolduğunu bilmedin mi? (O), dilediğine azabeder, dilediğini bağışlar. Allah herşeye kadirdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bilmez misin göklerde ve yerde tüm yetki Allah’ın elindedir. O, azabı hak edene azab eder, affı hak edeni de affeder. Her şeye bir ölçü koyan Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

Göklerin ve yerin hakimiyetinin yalnızca Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Allah, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Ümit Şimşek Meali

Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır; O dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar.(13) Çünkü Allah'ın gücü herşeye yeter.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerin de yerin de mülkünün/saltanatının Allah'ın olduğunu bilmedin mi? Dilediğine azap eder O, dilediğini affeder. Allah'ın gücü her şeye yeter.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ey insan!) Məgər bilmirsən ki, göylərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur?! O, istədiyinə əzab verər, istədiyini bağışlar. Allah hər şeyə qadirdir!

M. Pickthall (English)

Knowest thou not that unto Allah belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth? He punisheth whom He will, and forgiveth whom He will. Allah is Able to do all things.

Yusuf Ali (English)

Knowest thou not(743) that to Allah (alone) belongeth the dominion of the heavens and the earth? He punisheth whom He pleaseth, and He forgiveth whom He pleaseth: and Allah hath power over all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.