16 Nisan 2021 - 4 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-ttekû(A)llâhe vebteġû ileyhi-lvesîlete vecâhidû fî sebîlihi le’allekum tuflihûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ey iman edenler! Allah’tan korkun (isyan etmekten sakının) ve O’na (yaklaştıracak ve zafere ulaştıracak) vesile (çare ve yöntem) arayın; (bu amaçla) O’nun yolunda cihad edin. (Böylece) Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, çekinin Allah'tan ve onu vesileyle arayın ve savaşın onun yolunda da muradına erenlerden olun.*

Abdullah Parlıyan Meali

Ey iman edenler! Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun. O'na yakın olmaya çalışın ve Allah yolunda gayret gösterin ki, gerçek mutluluğa erişebilesiniz.

Ahmet Tekin Meali

Ey iman edenler, Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. O'na yakın olmaya vesile olacak her yola başvurun, her türlü iyiliği ve ibadeti yapın, ihtiyaçlarınızı ona arzedin. O'nun yolunda, İslâm uğrunda hayatlarınızı ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak cihad edin ki, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eresiniz.

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, O'na ulaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve onun rahmetine yaklaşmağa yol arayın. O'nun yolunda mücâhede yapın ki, kurtuluşa varasınız.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey iman edenler! Allah’ın azabından sakının. Ve ona doğru bir vesile arayın. (Yani) Allah yolunda savaşın ki kurtulasınız.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz. O'na daha yakın olmak için bir yol arayınız ve kurtuluşa ermek için O'nun yolunda cihad ediniz.[96]*

Besim Atalay Meali (1962)

Ey inanmış olanlar! Allahtan sakınınız, ona yol arayınız, yolunda savaşınız, ola ki kurtulursunuz

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey inananlar! Allah'a karşı gelmekten sakının ve O, nasıl istiyorsa öyle yaşayın! O'na (güzel ve faydalı çalışmalar sergileyerek) daha yakın olmaya çalışın, (hoşnutluğunu kazanmak için sebepler bulun (vesileler arayın). O'nun yolunda gayret gösterin ki (dünyada ve ahirette) kurtuluşa eresiniz.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey İnananlar! Allah'tan sakının, O'na ulaşmaya yol arayın, yolunda cihad edin ki kurtulasınız.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.*

Edip Yüksel Meali

İnananlar ALLAH'ı dinleyin, O'na ulaşmak için yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki başarasınız.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey o bütün iyman edenler! Allahdan korkun ve ona yaklaşmağa vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki felâha irebilesiniz

Erhan Aktaş Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı takvâlı olun ve O'na yakınlaşmak için vesile¹ arayın. O'nun yolunda gayret gösterin ki Kurtuluşa eresiniz. *

Hasan Basri Çantay Meali

Ey îman edenler, Allahdan korkun, Ona (yaklaşmıya) vesîyle arayın ve onun yolunda savaşın. Tâki muradınıza eresiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! Allah'dan sakının! O'na (yaklaşmaya) vesîle arayın ve (O'nun)yolunda cihâd edin ki kurtuluşa eresiniz.

İlyas Yorulmaz Meali

Ey İman edenler! Allahdan korunun, Allaha kulluk etmek için yollar arayın. (Bunlardan biriside) Allah yolunda mücadele edin ki, kurtuluşa kavuşabilesiniz.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Ey iman edenler! Allah/tan sakının, ona yaklaşmak hususunda vesile arayın, yolunda cihat edin ki felâh bulasınız.

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Allah'tan sakının, (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın ve O'nun yolunda cihad edin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek, her türlü kötülükten titizlikle sakının ve yaptığınız iyiliklerle yetinmeyerek, sizi O’nayaklaştıracak daha güzel ve yararlı davranışlar sergilemeye çalışın! Bunun için, karşınıza çıkacak her fırsatı, her imkânı ganîmet bilin! O’nun sevgisini kazanmak için türlü sebepler, vesîleler arayın ve O’nun yolunda malınızı ve canınızı fedâ ederek, yeryüzünde ilâhî adâleti egemen kılmak için var gücünüzle mücadele ve cihâd edin ki, dünyada ve âhirette kurtuluşa erebilesiniz! Bunun için, asıl yatırımı âhirete yapmalı, dünyanın gelip geçici güzelliklerine kapılıp da, sizi bekleyen gerçek hayatı ihmal etmemelisiniz:

Mehmet Türk Meali

Ey îman edenler! Allah’a karşı hata etmekten sakının, Ona (yaklaşmak için) vesile arayın1 ve kurtuluşunuzu umabilmek için de Onun yolunda cihad edin.*

Muhammed Esed Meali

SİZ EY imana ermiş olanlar! Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, O'na daha yakın olmaya çalışın ve Allah yolunda gayret gösterin ki mutluluğa erişebilesiniz.

Mustafa Çavdar Meali

Ey İman edenler! Allah’a karşı sorumlu davranın, O’nun rızasını kazanmaya yarayacak işler yaparak O’na ulaşmaya bir vesile arayın ve O’nun yolunda çaba gösterin ki kurtuluşa eresiniz. 13/29, 29/6, 34/37

Mustafa İslamoğlu Meali

SİZ ey iman edenler! Allah’a karşı saygılı olun[920] ve O’na yaklaşma çabası içinde bulunun.[921] Dahası, O’nun yolunda tüm gayretinizi harcayın ki kurtuluşa erebilesiniz.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey imân edenler! Allah Teâlâ'dan korkunuz ve O'na vesile arayınız ve O'nun yolunda mücâhedede bulununuz ki, felâh bulabilesiniz.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin, onun hukukunu ihlal etmekten sakının, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda mücahede edin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza kavuşasınız.

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na (yaklaşmağa) yol arayın ve O'nun yolunda cihadedin ki, kurtuluşa eresiniz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun[1], O’na vesile[2] arayın ve Allah yolunda mücadele (cihad)[3] edin ki umduğunuza kavuşasınız.*

Şaban Piriş Meali

-Ey İman edenler! Allah'tan sakının yolunda cihat ederek O'na ulaşmaya bir vesile arayın ki kurtuluşa eresiniz.

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler! Allah'tan sakının, Onun rızasına erişmek için vesile arayın ve Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman edenler! Allah'ın buyruğuna ters düşmekten sakının; O'na varmaya vesîle arayın. O'nun yolunda gayret gösterin ki, kurtuluşa erebilesiniz.

Eski Anadolu Türkçesi

iy anlar kim įmān getürdiler! śaķınuñ Tañrı’dan daħı isteñ anuñ dapa irişdürici. daħı çalışuñ yolında anuñ için kim siz ķurtılasız.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona (Onun rəhmətinə və lütfünə qovuşmaq üçün) vəsilə (yol) axtarın. (Allah) yolunda cihad edin ki, nicat tapasınız!

M. Pickthall (English)

O ye who believe! Be mindful of your duty to Allah, and seek the way of approach unto Him, and strive in His way in order that ye may succeed.

Yusuf Ali (English)

O ye who believe! Do your duty to Allah,(740) seek the means of approach unto Him, and strive with might and main in his cause: that ye may prosper.(741)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.