25 Kasım 2020 - 9 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 120. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Li(A)llâhi mulku-ssemâvâti vel-ardi vemâ fîhin(ne)(c) vehuve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü (tek ve gerçek sahibi olanı ve hükümranlığı) Allah'ındır. O, her şeye güç yetiren (Kâdir-i Mutlak’tır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah'a aittir göklerin yeryüzünün ve oralarda ne varsa hepsinin tasarrufu ve onun her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerin, yerin ve içlerinde olan ne varsa, hepsinin hükümranlığı Allah'ındır. O'nun herşeye gücü yeter.

Ahmet Tekin Meali

Göklerin, yerin ve bunların içindeki varlıkların ve imkânların mülkü ve hâkimiyeti Allah'ındır, Allah'ın tasarrufundadır.. O'nun her şeye gücü, kudreti yeter.

Ahmet Varol Meali

Göklerin, yerin ve bunların içinde olanların mülkiyeti Allah'a aittir. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç Meali

Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerle yerin ve içlerinde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ındır. O, her şeye kadirdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bütün göklerin ve yerin içindekilerin mülkiyet ve hâkimiyeti yalnızca Allah’ındır. O her şeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.[112]*

Besim Atalay Meali

Göklerin, yerin mülkü, bunlarda bulunanlar da, Allah içindir, onun her bir şeye gücü yetişir

Cemal Külünkoğlu Meali

Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin egemenliği Allah'a aittir. O'nun gücü her şeye yeter. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların hükümranlığı Allah'ındır, Allah her şeye Kadir'dir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır, O, her şeye hakkıyle kadirdir.*

Edip Yüksel Meali

Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin egemenliği ALLAH'a aittir. O'nun gücü herşeye yeter.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan herşeyin mülkü Allah'ındır. O herşeye kâdirdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allahındır bütün o Göklerin ve Yerin ve bunlarda ne varsa hepsinin mülkü, ve o her şey'e kadir, daima kadirdir

Erhan Aktaş Meali

Göklerin, yerin ve bunların içindekilerin mülkü¹ Allah'ındır. Ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerin, yerin ve içlerinde ne varsa (hepsinin) mülk (-ü tasarruf) u Allahındır. O her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerin ve yerin ve onlarda olanların mülkü Allah'ındır. Ve O, herşeye hakkıylagücü yetendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerin, yerlerin ve onların içindekilerin sahibi Allahdır. O her şeyi planlayıp düzene koyandır.

İsmail Hakkı İzmirli

Göklerin ve yerin onlarda olan şeylerin mülkü Allah/ındır. Allah her şeye tamamıyle kaadirdir.

Kadri Çelik Meali

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların egemenliği Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir.

Mahmut Kısa Meali

Göklerin, yerin ve bunların içerisinde bulunan her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’a aittir ve O’nun her şeye gücü yeter.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü (saltanatı) Allah’a aittir ve Onun gücü, her şeye yeter.

Muhammed Esed Meali

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'ındır: O, dilediğini yapmaya kâdirdir.

Mustafa Çavdar Meali

Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah’a aittir. O’nun gücü her şeye yeter. 2/155, 5/50, 14/2, 67/1

Mustafa İslamoğlu Meali

Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah’a aittir! Zira O her şeyi yapmaya kadirdir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Göklerin ve yerin ve bunlarda bulunanların mülkü Allah Teâlâ'nındır. Ve O, herşeye bihakkın kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve O her şeye hakkıyla kadirdir.

Süleyman Ateş Meali

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan herşeyin mülkü Allah'ındır. O, herşeye kadirdir!

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin hâkimi Allah’tır. O, her şeye bir ölçü koymuştur.

Şaban Piriş Meali

Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O'nun gücü her şeye yeter.

Ümit Şimşek Meali

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların egemenliği Allah'ındır. Onun gücü herşeye yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların mülkü/yönetimi Allah'ındır. O'nun her şeye gücü yeter.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir!

M. Pickthall (English)

Unto Allah belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth and whatsoever is therein, and He is Able to do all things.

Yusuf Ali (English)

To Allah doth belong the dominion of the heavens and the earth, and all that is therein, and it is He Who hath power over all things.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.