19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 120. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Li(A)llâhi mulku-ssemâvâti vel-ardi vemâ fîhin(ne)(c) vehuve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Allah'a aittir göklerin yeryüzünün ve oralarda ne varsa hepsinin tasarrufu ve onun her şeye gücü yeter.

Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü (tek ve gerçek sahibi olanı ve hükümranlığı) Allah’ındır. O, her şeye güç yetiren (Kâdir-i Mutlak’tır).

Göklerin, yerin ve içlerinde olan ne varsa, hepsinin hükümranlığı Allah'ındır. O'nun herşeye gücü yeter.

Göklerin, yerin ve bunların içindeki varlıkların ve imkânların mülkü ve hâkimiyeti Allah'ındır, Allah'ın tasarrufundadır.. O'nun her şeye gücü, kudreti yeter.

Göklerin, yerin ve bunların içinde olanların mülkiyeti Allah'a aittir. O, her şeye güç yetirendir.

Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. O, her şeye güç yetirendir.

Göklerle yerin ve içlerinde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ındır. O, her şeye kadirdir.

Bütün göklerin ve yerin içindekilerin mülkiyet ve hâkimiyeti yalnızca Allah’ındır. O her şeye gücü yetendir.

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.[112]

[112] Mâide sûresinden çıkarılacak genel ilkeler hakkında bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VI, 219-223.

Göklerin, yerin mülkü, bunlarda bulunanlar da, Allah içindir, onun her bir şeye gücü yetişir

Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin egemenliği Allah'a aittir. Muhakkak ki O'nun gücü her şeye yeter. 

Bkz. 3/189, 4/126, 24/42, 57/2, 85/9

Allâh semâvâtın ve arzın ve içindekilerin mâlikidir ve her şeye kâdirdir.

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların hükümranlığı Allah'ındır, Allah her şeye Kadir'dir.*

Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye kādirdir.”

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır, O, her şeye hakkıyle kadirdir.

 Havârîler, Peygamberimizin ashâbı gibi Hz. İsa’ya, O hayatta iken iman eden ve O’na sadâkat gösteren müminlerdir. İnsanoğlu bütün dünyaya sahip olsa ... Devamı..

Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin egemenliği ALLAH'a aittir. O'nun gücü herşeye yeter.

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan herşeyin mülkü Allah'ındır. O herşeye kâdirdir.

Allahındır bütün o Göklerin ve Yerin ve bunlarda ne varsa hepsinin mülkü, ve o her şey'e kadir, daima kadirdir

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin mülkü Allah’ındır. O, her şeye kâdirdir.”

Göklerin, yerin ve bunların içindekilerin mülkü¹ Allah'ındır. Ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

1- Egemenliği, sahipliği, yönetimi.

Göklerin, yerin ve içlerinde ne varsa (hepsinin) mülk (-ü tasarruf) u Allahındır. O her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Göklerin ve yerin ve onlarda olanların mülkü Allah'ındır. Ve O, herşeye hakkıylagücü yetendir.

Göklerin, yerlerin ve onların içindekilerin sahibi Allah’dır. O her şeyi planlayıp düzene koyandır.

Yerlerin, göklerin, her ikisinde olanların hakanlığı Allah’ındır. Onun gücü her nesneye yeticidir.

Göklerin ve yerin onlarda olan şeylerin mülkü Allah/ındır. Allah her şeye tamamıyle kaadirdir.

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’a aittir. O, her şeye gücü yetendir.

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların egemenliği Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir.

Göklerin, yerin ve bunların içerisinde bulunan her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’a aittir ve O’nun her şeye gücü yeter.

“Yer’in, Gökler’in ve içindekilerin mülkü / yönetimi Allah’ındır.
O her şeye güç yetirendir”.

Yerlerin de, göklerin de ve bunların içinde bulunan her şeyin de yegane sahibi Allah'tır. O, her şeye kadirdir.

Göklerin yerin ve bunlar arasındaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Göklerin, yerin ve içindekilerin otoritesi yalnızca Allah’a aittir. O, her şeye gücü yetendir.

Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü (saltanatı) Allah’a aittir ve Onun gücü, her şeye yeter.

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah’ındır: O, dilediğini yapmaya kâdirdir.

Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah’a aittir. O’nun gücü her şeye yeter. 2/155, 5/50, 14/2, 67/1

Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah’a aittir! Zira O her şeyi yapmaya kadirdir.

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların mülk ve hükümranlığı sadece Allah’ındır, herşeye hakkıyle kadirdir O!

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allahdı O, dilediğini yapmaya kadirdi.

Göklerin ve yerin ve bunlarda bulunanların mülkü Allah Teâlâ'nındır. Ve O, herşeye bihakkın kâdirdir.

Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve O her şeye hakkıyla kadirdir.

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan herşeyin mülkü Allah'ındır. O, herşeye kadirdir!

Göklerin ve yerin ve her ikisinde olan mevcûdâtın mâlik ve mutasarrıfı Allâh'dır. O her şey üzerine kâdirdir.

Göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin hâkimi Allah’tır. O, her şeye bir ölçü koymuştur.

Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O'nun gücü her şeye yeter.

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların egemenliği Allah'ındır. Onun gücü herşeye yeter.

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların mülkü/yönetimi Allah'ındır. O'nun her şeye gücü yeter.

Tañrı’nuñdur pādişāhlıġı göklerüñ daħı yirüñ daħı anlaruñ kim anlaruñ içindedür. daħı ol her nesene üzere güci yiterdür.

Tañrı Ta‘ālānuñ ḫalḳı ve mülkidür gökler ve yirler daḫı, anlarda olan maḫlūḳdaḫı. daḫı ol Tañrı her nesneye ḳādirdür. SURETÜ’L‐EN‘ĀM(Başladum adı‐y‐la Tañrı Ta‘ālānuñ ki rızḳ viricidür, raḥmet idicidür)

Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir!

Unto Allah belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth and whatsoever is therein, and He is Able to do all things.

To Allah doth belong the dominion of the heavens and the earth, and all that is therein, and it is He Who hath power over all things.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.