27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 102. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kad seelehâ kavmun min kablikum śümme asbehû bihâ kâfirîn(e)

Sizden önce de bir kavim onları sordu da sonra kafir oluverdi.

Sizden önce bir topluluk da bunun (gibi gereksiz konuları ve samimiyetsiz bir merakla) sormuştu da sonra (açıklanan hükümler ağır geldiği için inkâr edip) kâfirler olup gitmişlerdi.

Sizden önceki insanlar da, böyle sorular sormuş ve sonuçta Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmişlerdi.

Sizden öncekikavimler böyle şeyleri sordular da, verilen cevapların, vahyedilen hükümlerin gereğini yerine getirmeyip terk ederek kâfir durumuna düştüler.*

Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkar etmişlerdi.

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafir olmuşlardı.

Doğrusu, sizden önce bir kavim, öyle (lüzumsuz) şeyleri sordu da, sonra o yüzden kâfir oldular.

Sizden önce bir kavim (toplum,) o meseleleri sordu, sonra onları inkâr etmeye başladılar.

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta onları inkâr etmişlerdi.

Sizden önce, bir ulus da bunları sormuş idi, sonra bu yüzden onlar kâfir oldular

(Ey inananlar!) Sizden önceki bir toplum da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkâr etmişti.

Sizden evvel bir kavim bunları öğrenmek istedi bildiği şeyler ânları kâfir itdi.

Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi.

Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu.

Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkarcı oldular.*

Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkâr etmişti.

Filvakı' öyle mes'eleleri sizden evvel bir kavm sordu da sonra o yüzden kâfir oldular

Gerçekten, sizden önce de onları bir halk sormuştu da sonra onları inkâr edenler olmuşlardı.

Sizden evvel de bir kavm onları sordu da sonra o yüzden kâfirler oldular.

Doğrusu sizden önce bir kavim onları sormuştu (da), sonra (kendilerine verilen hükümleri kabûl etmeyip) o yüzden kâfir kimseler olmuşlardı.

Sizden önceki topluluklarda bu şekilde sorular sormuş, sonra da inkârcı olmuşlardı.

Gerçekten bunları sizden önce başka bir ulus da sormuştu. Sonra bu yüzden Allah’ı tanımaz olmuştu.

Sizden evvel bir kavim de onu sormuştu. Sonra onu yapmayarak kâfir olmuşlardı.

Sizden önce gelen bir topluluk, onları sormuştu da sonra da onları inkâr ediciler olmuşlardı.

Sizden önce de bazı insanlar bu tür sorular sormuş(2. Bakara: 67-71 ve 57. Hadid: 27) ve sonuçta, Allah’ın bütün hükümlerini inkâr eder duruma gelmişlerdi. Din âlimleri, kılı kırk yararcasına ortaya koydukları kurallarla, insanların yükümlülüklerini gereksiz yere ağırlaştırmışlardı. Öyle ki, dînî hükümler, zamanla uzmanların bile içinden çıkamadığı karmakarışık sorunlar yumağı hâline gelmiş ve bu da, halkın ve yöneticilerin Allah’ın kanunlarından büsbütün uzaklaşarak inkârcı sistemlerin kucağına düşmesine yol açmıştı.
İşte, böyle bir anlayışın ürünü olarak uydurulan haramlardan çarpıcı bir örnek:

Onu, sizden önce bir kavim sordu; sonra onu inkâr etmeye başladılar.

Elbette sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

Nitekim sizden önce bir toplum bunları sormuştu da sonra bu (soruları) sebebiyle, kâfir olmuşlardı.

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkara varmışlardı. 123

Sizden önce gelen kimi insanlar yerli yersiz birtakım sorular sordular. Sonra da onun gereğini yapmayarak kâfir oldular. 58/5, 62/5

Sizden önceki insanlar da bu türden sorular sormuşlar, en sonunda hakkı inkâra kadar varmışlardı.[995]*

Filvaki öyle şeyleri sizden evvel bir kavim sordu da sonra o sebeple kâfir oldular.

Sizden önce bir topluluk o kabîl şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı. [6, 109-111]

Sizden önce gelen bir toplum da onları sormuştu da sonra onları tanımaz olmuşlardı.

Sizden önce bir topluluk böyle sorular sormuşlar sonra o yüzden kâfir olmuşlardı[*].*

Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler.

Sizden önce bir topluluk böyle şeyleri sormuş, sonra da sordukları şeyler yüzünden kâfir olmuştu.

Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.

bayıķ śordı anı bir ķavm sizden ilerü andan oldılar aña kāfirler.

Ṣordı anı niçe ḳavm sizden öñdin andan ṣoñra aña kāfir oldılar.

Sizdən əvvəl bir tayfa (belə lüzumsuz şeyləri) soruşmuş, sonra da buna görə (onlara aid olan hökmləri inkar edib yerinə yetirmədikləri üçün) kafir olmuşdu.

A folk before you asked (for such disclosures) and then disbelieved there in.

Some people before you did ask such questions,(808) and on that account lost their faith.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.