3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hucurât Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fadlen mina(A)llâhi veni’me(ten)(c) va(A)llâhu ‘alîmun hakîm(un)

(Bunlar) Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak (kendilerine verilmiştir) . Allah (her şeyi hakki ile) Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Allah'tan bir lütuf ve bir nimet olarak ve Allah, her şeyi bilir, hüküm sahibidir.

Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde; ve Allah herşeyi bilendir, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Bunlar, Allah'tan birer lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

(Bu) Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu, Allah'dan bir fazilet ve bir nimettir. Allah Alîm'dir= her şeyi noksansız bilir, Hakîm'dir= bütün işlerde hikmet sahibidir.

Allah bunu size, bir ihsan ve nimet olarak verdi. Çünkü Allah, sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.

Allah, bunu katından bir lütuf ve nimet olarak yapmıştır. Allah her şeyi bilir ve her işinde hikmet vardır.

Biliniz ki Allahın peygamberi aranızdadır, birçok işlerde, size uymuş olaydı, size yazık olurdu, Allah sizlere inanı sevdirerek onunla bezedi gönlünüzü de; küfrü, buyrumdan çıkmayı, azgınlık etmeyi çirkin gösterdi, Allahın bir erdemi, bir nimeti olarak, işte bunlar, doğru yolu bulanlardır, Allah bilicidir, Allah bilgedir

(Böyle bir yolda olmak) Allah tarafından bir lütuftur ve bir nimettir. Allah ise (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

7,8. Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, bir çok işlerde size uymuş olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz; ama Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı size iğrenç göstermiştir. İşte böyle olanlar, Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru yolda bulunanlardır. Allah bilendir, Hakim'dir.

Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.

ALLAH'ın lütfu ve nimeti böyledir. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte onlardır ki Allahın fadl-u ni'metiyle rüşde irmişlerdir ve Allah alîmdir, hakîmdir

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

(Size küfrü, faasıklığı, isyanı çirkin göstermesi sırf) Allahdan bir fazl (u kerem) ve ni'met olmak içindir. Allah hakkıyle bilendir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

(Bu,) Allah'dan bir lütuf ve bir ni'mettir. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Onlar için Allah’dan bir lütuf ve bol nimetler var. Allah en iyi bilen ve en güzel hüküm verendir.

7, 8. Biliniz ki aranızda Allah/ın peygamberi vardır. O, birçok işlerde size uysa siz sıkıntıya, helâke düşerdiniz. Fakat Allah imanı size ihtiyarınız ile sevdirdi. Kalbinizi imanla güzelleştirdi. Size küfürü, fıskı, isyanı yine çirkin gösterdi. İşte Allah/ın inayeti ve rahmeti sayesinde doğru yolda düz duranlar, bunlardır. Allah hakkıyle âlimdir, hakimdir.

(Bu sevdirme ve nefret ettirme) Allah'tan bir lütuf ve bir nimettir. Allah her şeyi bilendir ve hikmet sahibidir.

Bu, Allah’ın sevdiği kullarına nasip ettiği lütuf ve nîmetidir.Unutmayın ki Allah, her şeyi bilendir; asla yersiz ve gereksiz hüküm vermeyen, sonsuz ilim ve hikmetiyle en mükemmel hayat programını çizen birhakîmdir.
İşte bu hikmet gereğince;

Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak!
Allah hakîm alîmdir.

(Bu), Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak (böyledir). Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

(Bu sizin için) Allah’ın bir lütfu ve bir nîmetidir. Allah hakkıyla bilen, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde; ve Allah her şeyi bilendir, hikmet Sahibidir.

Allah’ın lütfu ve nimeti sayesinde. Zaten Allah, her şeyi bilendir ve her hükmü doğru olandır. 3/103, 16/64

Allah’ın lutfu ve nimeti sayesinde: zaten Allah her şeyi bilir, her hükmünde tam isabet kaydeder.

Öyle bir yola gidiş ise Allah Teâlâ tarafından bir lütuftur ve bir nîmettir ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.

7, 8. İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi; inkârdan, fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. *

(Bu) Allah'ın bir lutuf ve ni'metidir. Allah bilendir, hakimdir.

Bu, Allah’ın iyiliğinden ve nimetinden yararlanmanız içindir. Allah bilir, doğru kararlar verir.

Allah'tan bir fazilet ve nimet sayesinde. Allah, alimdir, hakimdir.

Bu Allah tarafından bir lütuf ve nimettir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.

7-8. daħı bilüñ bayıķ sizüñ arañuzdadur Tañrı yalavacı. eger muŧį' olsa-dı size çoķda işden yazuķlu oladuñuz velįkin Tañrı sevgülü eyledi size įmānı daħı bezedi anı göñüllerüñüzde daħı zişt eyledi size kāfirliġi daħı ŧa'atdan çıķmaġı daħı ma'śiyet eylemegi. şunlar anlardur ŧoġru yol dutıcılar fażl Tañrı’dan daħı ni'met daħı Tañrı bilicidür dürüst işlü.

Tañrı Ta‘ālānuñ fażlı keremi‐y‐ile Tañrı Ta‘ālā her nesneyi bilicidür, ḥik‐metler issidür.

Bu isə Allah dərgahından olan lütf və ne’mət sayəsindədir. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

(It is) a bounty and a grace from Allah; and Allah is Knower, Wise.

A Grace and Favour from Allah. and Allah is full of Knowledge and Wisdom.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.