11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fetih Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Huve-lleżî enzele-ssekînete fî kulûbi-lmu/minîne liyezdâdû îmânen me’a îmânihim(k) veli(A)llâhi cunûdu-ssemâvâti vel-ard(i)(c) ve kâna(A)llâhu ‘alîmen hakîmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Böylece) O (Allah C.C) imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye mü’minlerin kalplerine sükûnet (huzur, itminan ve emniyet) indirdi (ve indirecektir. Elbette) Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah (C.C) her şeyi (nasıl yapacağını en iyi) Bilendir; Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle bir mabuttur ki inançlarına inanç katsın diye inananların gönüllerine, tam bir sükun ve huzur indirmiştir ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün orduları ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Mü'minlerin kalplerine sükûnet bağışlayan O'dur ki, göklerin ve yerin bütün ordu ve güçlerinin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın herşeyi bilen ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapan olduğunu görerek, imanları kat kat artsın diye.

Ahmet Tekin Meali

O, imanlarını bir kat daha artırsınlar diye mü'minlerin kalplerine güven duygusu indiren, akıllarındaki İslâmî düşünceyi pekiştirendir. Göklerin ve yerin orduları, askerî erkânı, Allah'ın emir komutasındadır. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

İmanlarına iman katmaları için mü'minlerin kalplerine güven [1] indiren O'dur. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.*

Ali Bulaç Meali

Mü'minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, 'güven duygusu ve huzur' indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır: Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah odur ki, imanları üstüne, iman artırsınlar diye, müminlerin kalbine manevî huzuru indirdi. Bütün göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Alîm'dir= her şeyi bilir, Hakîm'dir= hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

O’dur müminlerin kalplerine huzur ve sükûneti (yani iman halini) indiren. Ki eski imanları üzerine kat kat imanları artsın. Ve (biliniz ki) göklerin ve yerin askerleri Allah’ındır. (Müşrikleri temizlemek için Onun hiç kimsenin kılıcına ihtiyacı yoktur.) O Âlimdir ve Hakîmdir… (Hudeybiye sulhunu ne için yaptırdığını en iyi bilen, en iyi şekilde faydalı kılacak olan O’dur.)

Bayraktar Bayraklı Meali

İmanlarını kat kat arttırmaları için inananların kalplerine huzur ve güven veren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi bilir; her işinde hikmet vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

İnanlariyle birlikte «İnanları artsın» diye, inanmış olanların yüreklerine huzur veren O; hem göklerin, hem de yerin orduları O'nundur, Allah bilicidir, Allah bilgedir

Cemal Külünkoğlu Meali

O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnananların, imanlarını kat kat artırmaları için, kalblerine güven indiren O'dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah'ındır. Allah bilendir, Hakim olandır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.

Edip Yüksel Meali

O inançlarına inanç katmak için inananların kalbine huzur indirendir. Göklerin ve yerin orduları ALLAH'ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O, odur ki mü'minlerin kalblerine o sekîneti indirdi, iymanları üstüne iyman artırsınlar diye

Erhan Aktaş Meali

İmanları artsın diye, inananların kalbine sükûnet indiren O'dur. Göklerin ve yerin güçleri Allah'ındır. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

O, mü'minlerin yüreklerine — îmanlarını katmerli bir îman ile artırmaları için— sekîneti (kuvve-i ma'neviyyeyi) indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allahındır. Allah her şey'i hakkıyle bilendir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

O, îmanlarına îman katsınlar diye mü'minlerin kalblerine sekînet (huzur ve itmi'nân)indirendir. Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

İmanlarıyla birlikte, imanlarının daha çok artması için inananların kalplerine sükûneti indiren O dur. Göklerin ve yeryüzünün ordularının sahibi de Allahdır. Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendedir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İmanlarına bir kat daha iman vermek için mü/minlerin kalplerine sükûnet ve itminan veren O/dur, göklerin ve yerin orduları Allah/ındır, Allah hakkıyle âlim, hakimdir.

Kadri Çelik Meali

İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine sükûnet indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları O'nundur. O Allah her şeyi bilendir ve hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

O Allah ki, hiçbir kurtuluş ümidinin kalmadığı bir anda, inananların imanlarını perçinlemek için kalplerine güven, cesaret ve huzur ilham etmiştir. Çünkü göklerin ve yerin görünen ve görünmeyen bütün güçleri, bütün orduları Allah’ın emri altındadır; çünkü Allah, sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.

Mehmet Türk Meali

Mü’minlere, îmanlarına îman katsınlar diye gönül rahatlığı1 indiren, O (Allah)’tır. Çünkü göklerin ve yerin orduları, Onundur ve Allah, her şeyi bilendir, hüküm (ve hikmet) sahibidir.*

Muhammed Esed Meali

Müminlerin kalplerine sükûnet bağışlayan 4 O'dur, ki göklerin ve yerin bütün güçlerinin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın her şeyi bilen ve gerçek hikmet Sahibi olduğunu görerek, imanlarını daha da sağlamlaştırabilsinler; 5

Mustafa Çavdar Meali

Zira imanları ve güvenleri artsın diye müminlerin kalplerine huzur ve sükûnet veren O’dur. Çünkü göklerin ve yerin bütün orduları/güçleri Allah’ındır. Allah her şeyi bilen ve her hükmü doğru olandır. 8/2-3

Mustafa İslamoğlu Meali

İmanlarına iman katsınlar diye mü’- minlerin kalplerine güven ve sükûnet[4590] bahşeden O’dur;[4591] zira göklerin ve yerin bütün orduları Allah’ın emrine âmâdedir:[4592] ve zaten Allah her şeyi bilmektedir, her hükmünde tam isabet sahibidir.[4593]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O, o Hâlık-ı Kerîm'dir ki, mü'minlerin kalblerine sükûneti indirdi. Tâ ki imânları ile beraber imân arttırsınlar. Ve göklerin ve yerin orduları Allah içindir ve Allah alîmdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

İmandaki yakînlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekîne indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. *

Süleyman Ateş Meali

O, imanlarına iman katsınlar diye mü'minlerin kalblerine huzur indirdi. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Güvenlerine güven katmak için müminlerin içini rahatlatan da O’dur. Göklerin ve yerin bütün orduları Allah’ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.

Şaban Piriş Meali

İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalplerine huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, alimdir, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

İmanlarına iman katsınlar diye için mü'minlerin kalplerine güven ve huzur indiren Odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Allah ise herşeyi bilen, herşeyi hikmetle yapandır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O O'dur ki, müminlerin gönüllerine, imanları beraberinde iman geliştirsinler diye, mutluluk ve huzur indirdi. Yalnız Allah'ındır göklerin ve yerin orduları. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

ol ol’dur kim [272b] indürdi dölenmegi mü’minler göñülleri içine tā arturalar inanmaķ inanmaķlarıyıla. daħı Tañrı’nuñdur gökler sülerü daħı yirüñ. daħı oldı Tañrı bilici dürüst işlü dürüst sözlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Mö’minlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların ürəklərinə (Öz dərgahından) arxayınlıq (rahatlıq və mə’nəvi möhkəmlik) göndərən Odur. Göylərdəki və yerdəki ordular (mələklər, cinlər, insanlar, heyvanlar, ildırım, qasırğa, fırtına, sel, zəlzələ, ayın tutulması, günəşin batması və i. a.) Allahın ixtiyarındadır (Allah istədiyindən onlar vasitəsilə intiqam alar) Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

He it is Who sent down peace of reassurance into the hearts of the believers that they might add faith unto their faith. Allah's are the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever Knower, Wise

Yusuf Ali (English)

It is He Who sent down Tranquillity(4869) into the hearts of the Believers, that they may add faith to their faith;-(4870) for to Allah belong the Forces of the heavens (4871)and the earth; and Allah is Full of Knowledge and Wisdom;-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.