25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fetih Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Huve-lleżî ersele rasûlehu bilhudâ ve dîni-lhakki liyuzhirahu ‘alâ-ddîni kullih(i)(c) ve kefâ bi(A)llâhi şehîdâ(n)

Öyle bir mabuttur o ki Peygamberini, doğru yolu göstermek üzere gerçek dinle, bütün dinlere üstün olmak için göndermiştir ve Allah'ın tanıklığı yeter.

(Her çağda ve her koşulda) Bütün dinlerden (ve düzenlerden) üstün (ve hâkim) kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve Hakk Din ile gönderen O’dur. (Bu hükmünü gerçekleştirmek ve kullarının Hakk’tan mı bâtıldan mı taraf olduğunu imtihan edip seçmek üzere) Şahit (gözetleyici ve değerlendirici) olarak Allah (CC) yeterlidir.

O peygamberini doğru yol üzere ve hak din ile gönderdi ki, o hak dini bütün dinlere üstün kılsın. Şahit mi arıyoruz? Allah'tan başkasına ne ihtiyacımız var, O yeter.

O, dinini, şeriatını, düzenini, medeniyetini bütün inançlara, rejimlere medeniyetlere üstün ve hâkim kılmak için, Rasulünü bir hidayet rehberi olan Kur'ân ile ve Hak Din ile, âdil bir şeriatla peygamberlik görevi ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderendir. Va'dini gerçekleştirmeye, Rasûlünün hak peygamber olduğuna şâhit olarak Allah yeter.

Peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.

O'dur ki, peygamberini hidayet ve hak din ile gönderdi; Onu bütün dinlere üstün kılmak için... Buna şahid olarak da Allah yeter.

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resulünü hidayet (doğru inanç) ve hak din (İslam) ile gönderen O’dur. Fiili şahit olarak Allah yeter.

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şâhit olarak Allah yeter.

Bütün dinlere üstün olmak üzere peygamberini doğru yolda gönderen o, tanık olarak Allah elverir

O, bütün dinlere üstün olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet (rehberi olan Kur'an) ile hem de hak din (olan İslam) ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter.

Bkz. 9/33, 61/9

Tekmîl dînlerin fevkinde olan hak dîn ile sizi tarîk-i hidâyete sevk itmek içün rasûli gönderen odur ânın peygamberliğine Allâh’ın şehâdeti kifâyet ider.

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.

Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O’dur. Buna tanık olarak da Allah yeter.

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

O, tüm dinlere üstün kılmak üzere elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderendir. Tanık olarak ALLAH yeterlidir.

İslam dininin batıl dinlere üstün gelmesi 9:43; 41:53 ve 61:9 ayetlerinde de müjdelenmiştir. Kuran'ın matematiksel mucizesi bu haberin gerçekleşmesind... Devamı..

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

O odur ki Resulünü hidayet rehberi ve hak dîni ile gönderdi, onu her dînin üstüne çıkarmak için, şâhid olarak da Allah yeter

Bütün (bâtıl) dinlere/inançlara üstün kılmak üzere, Resûlünü, hidâyet (rehberi olan Kur’ân) ve (Âdem’den, kıyamete kadar geçerli, tek) hak din (olan İslâm) ile gönderen O’dur. (Muhammed kulunun risâletinin doğruluğuna ve Âdem’den kıyamete kadar geçerli olan, tek hak dinin, İslâm olduğuna) şahit olarak Allah yeter.

Gerçek dini ortaya koymak için Resûl'ünü hidayet ve gerçek din ile gönderen O'dur. Tanık olarak Allah yeter.

O, peygamberini hidâyetle ve hak dîn ile gönderendir. (Bu da) onu (o hak dîni) diğer bütün dîn (ler) e gaalib kılmak için (dir). (Senin bu suretle gönderildiğine) tam şâhid olarak da Allah yeter.

O, onu (İslâm'ı), bütün dinlere üstün kılsın diye Resûlünü hidâyet ve o hak olan dîn ile gönderendir. Şâhid olarak Allah yeter!

O size elçisini, doğru yolu gösteren bir rehber (Kur’an) ve hak bir din ile diğer dinlerin üzerine, onları hükümsüz kılmak için göndermiş olup, buna (gönderilmiş olmana) bizatihi Allah da şahitlik etmektedir.

O Allah ki size elçilerini, doğru yol, doğru din ile birlikte gönderdi, onu bütün dinlerden üstün kılmak için. Allah’ın tanıklığı yeter.

Hak dini ile, peygamberini, diğer bütün dinlere galip ve âli kılmak için hidayetle [⁸] gönderen O/dur. Allah/ın sana hakkıyle şahit olması elverir [⁹].

[8] Hidayet-i usûl, din-i hak ahkâmdır. Veya hidayet Kur'an, din-i hak ise usûl ve füru'dur.[9] Hüdeybiye'de müşrikler «Muhammed ibni Abdullah» yazıla... Devamı..

Elçisini hidayet ve hak din ile ve bu dini bütün dinlerden üstün kılmak üzere gönderen O’dur. Şahit olarak Allah yeter.

O, kendi peygamberlerini hidayetle ve hak olan din ile diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter.

Allah, Elçisini doğrunun eğrinin ölçüsünü ortaya koyan hidâyet ve hayata hükmedecek dosdoğru bir inanç sistemi olan hak din ile gönderdi ki, onu bütün batıl dinlere ve aslen ilâhî vahye dayansa bile, zamanla bozulmuş ve özünden saptırılmış olan bütün inanç sistemlerine egemen kılsın. Allah bu dini, kâfir yönetimlerin gölgesi altında ve onların izin verdiği ölçüde varlığını sürdürsün diye değil, hayatın her alnına hükmetsin diye göndermiştir. Buna şâhit olarak da, Allah yeter!
O, gönderdiği ayetler ve fiilen ortaya koyduğu mûcizelerle şehâdet eder ki:

Bütünüyle Din üzerinde ona arka çıkması / onu desteklemesi için rasûlünü Hakk’ın dini ve Hidayet ile gönderen O’dur.
Şahid olarak Allah yeter.

Çünkü resulüne gerçek din ile önderlik görevi veren Allah, İslâmı, tüm dinlerin üstüne çıkarmak istiyordu. Çünkü tanık olarak sadece Allah yeterliydi.

Allah; Resulünü hidayet ve hak düzen ile gönderendir. Bilin ki Allah’ın yasalarıyla kurulan yaşam en iyi, en adaletli düzendir. Allah’ın yasalarıyla kurulan düzen gerçeklere dayandığı için bütün düzenlerden üstündür. İnsanlar bilseler de bilmeseler de, kabul etseler de etmeseler de buna Allah’ın şahitliği yeter.

(Dinini) bütün din(ler)e üstün kılmak için [*] Elçisini bir rehber ve gerçek din ile gönderen O’dur. [*] Şahit olarak Allah yeter.

Ayetteki “onu bütün dinlere üstün kılmak için” ifadesiyle Yüce Allah Hz. Muhammed’i görevlendirmesinin gerekçesini ortaya koymaktadır. Çünkü Âl-i İmrâ... Devamı..

Elçisini, size en doğru yolu gösteren (Kur’an) ve hak din ile Allah’ın dinini bütün dinlere üstün kılmak¹ üzere gönderen, O (Allah)tır. (Bunların tümüne) şâhit olarak Allah, yeter.

1 Bu galebe iki şekilde olabilir. Birisi, ilim, delil ve burhanda galebedir ki (بِالْهُدٰى) buna işarettir. Birisi de, fiiliyatta galebe ve istiladır ... Devamı..

O, Elçisini rehberliği ve hak dini [yayma görevi] ile göndermişti ki, bu (dini) öteki bütün [bâtıl] dinlere üstün kılsın; ve hiç kimse Allah kadar [hakikate] şahitlik yapamaz. ⁴²

42 Zımnen, “Peygamberlerine indirdiği vahiyler aracılığıyla.” Bkz. ayrıca 3:19 -“Allah katında tek [hak] din, [insanın] Allah’a teslimiyetidir”. Burad... Devamı..

Zira gerçek tevhit dinini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak için elçisini, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter. 9/33, 61/7...9

O Elçi’sini doğru yol rehberliği ve hak din ile göndermiştir ki, böylece (hak) Din’i tamamıyla ortaya çıkarıp bildirmiş olsun:[⁴⁶²⁰] işte (buna) şahit olarak Allah yeter.

[4620] Âyette kullanılan kip “üstün ve galip geldi” mânasındaki zahara ‘alâ değil, “ortaya çıkardı, açıkladı, bildirdi” mânasındaki azhara ‘alâ kipidi... Devamı..

Resul'ünü, -bütün dinlerden üstün kılmak üzere- hidâyet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. (Ki)

O, Elçisini hidâyet ve hak dinle gönderdi ki, o hak dini/İslam’ı, bütün dinlere üstün kılsın ve şâhid olarak Allah yeter.

O, o (Allah-ü Zîşan) dır ki, Peygamberini hidâyet ile ve din-i hak ile gönderdi. Tâ ki, onu her din üzerine yükseltin. Ve şahid olmak için de Allah Teâlâ kâfidir.

Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidâyet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter.

Hudeybiye seferi hakkındaki âyetlerin peşinden Hz. Muhammed (a.s.)’ın risaletini vurgulayan bu âyetin indirilmesinin hikmeti şudur: Anlaşma akdi yazıl... Devamı..

O, Elçisini hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o(hak di)ni, bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah yeter.

Allâh Te'âlâ rasûlüni hidâyet ve bütün dinler üzerine izhâr ve rüchânını irâe itmesi içün dîn-i hak ile gönderdi. Şâhid olarak Allâh kâfîdir ki:

Elçisini bu Rehberle; gerçek din[*] ile gönderen odur. Onu bütün dinlerin üzerine çıkarmak için böyle yapmıştır. Şahit olarak Allah yeter.

[*] İsim sıfatına izafe edilmiştir, ed-dîn'ul-hak = لدين الحق demektir. (Bkz. Sa'leb, el-Keşfu v'el-beyâ n, Tevbe 9/28.)

Elçisini, doğruluk rehberi ve hak din ile, onu bütün dinlere üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen Odur. Buna şahit olarak Allah yeter.

O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!

ol oldur kim viribidi yalavacını ŧoġru yol-ıla daħı ḥaķ dįn-ile ya'nį śaliḥ eyleye iken “tā ġālib eyleye anı din üzere dükeli. daħı ŧap oldı Tañrı ŧanuķ.

Ol Tañrı Ta‘ālā viribidi resūlini hidāyet‐ile, daḫı ḥaḳ dīn‐ile ẓāhir eylemeg‐içün anı her dīn üstine Tañrı Ta‘ālānuñ ṭanuḳluġı yiter ki

Onu (islamı) bütün dinlərdən üstün etmək (onun bütün dinlərdən üstün olduğunu göstərmək) üçün Öz Peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. (Ya Rəsulum! Sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə) Allahın şahid olması kifayət edər!

He it is Who hath sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may cause it to prevail over all religion. And Allah sufficeth as a witness.

It is He Who has sent His Messenger with Guidance and the Religion of Truth, to proclaim it over all religion: and enough is Allah for a Witness.(4912)

4912 The divine disposition of events in the coming of Islam and its promulgation by the Prophet are themselves evidence of the truth of Islam and its... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.