9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fetih Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sunneta(A)llâhi-lletî kad ḣalet min kabl(u)(s) velen tecide lisunneti(A)llâhi tebdîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(İşte bu) Allah’ın öteden beri süregelen kanunu (ve imtihan programıdır ki:Hakk namına biat ve hayırda itaat şuuruyla cihad edenleri mutlaka zafere ulaştıracak, münkir ve münafıkları ise mahvu perişan kılacaktır.) Allah’ın kanununda (ve ezeli takdir planında) asla bir değişiklik bulamazsın. (Size düşen Allah'ın kitabına ve imtihan şartlarına uymak ve sıkıntılara sabırla katlanmaktır. Bugünkü zalim düzenler de her halde yıkılacak ve hainler hak ettikleri akıbete uğrayacaklardır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah'ın, önceden de olup bitegelen yoluyoradamıdır bu ve Allah'ın yoluyoradamı, hiç mi hiç değişmez.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah'ın öteden beri süregelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın.

Ahmet Tekin Meali

Allah'ın mü'minlere yardımı, kâfirleri yenilgiye uğratması ile ilgili öteden beri gelen kanunu, sünneti budur. Allah'ın sünnetinde asla değişiklik göremezsin. Onların yerini dolduracak bir kanun da bulamazsın.

Ahmet Varol Meali

Bu, Allah'ın öteden beri süregelen sünnetidir. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.

Ali Bulaç Meali

(Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah'ın öteden beri olagelen sünneti böyledir. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Kâfirlerin bu şekildeki akıbetleri,) daha evvelki toplumlarda geçerli olan Allah’ın yasasıdır. Allah’ın yasası için (hiçbir yerde) hiçbir zaman değişme göremezsin.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah'ın öteden beri süre gelen yasası budur. Allah'ın yasasında asla bir değişiklik bulamazsın.

Besim Atalay Meali (1962)

Öteden beri Allahın töresi bu, Allahın töresinde hiç değişiklik bulaman

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah'ın öteden beri işleyip duran sünneti/kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'ın önceden gelip geçmişlere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasında değişme bulamazsın.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah’ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

Diyanet Vakfı Meali

Allah'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

Edip Yüksel Meali

Öteden beri uygulanan ALLAH'ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allahın öteden beri cereyan edegelen sünneti, Allahın o sünnetine bir tebdil de bulamazsın

Erhan Aktaş Meali

Bu Allah'ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allah'ın yasasında asla bir değişiklik bulamazsın.

Hasan Basri Çantay Meali

Allahın öteden beri câri olagelen sünneti (âdeti budur). Allahın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah'ın öteden beri süregelen kanûnu (böyle)dir; ve (sen) Allah'ın kanûnunda aslâ bir değişme bulamazsın!

İlyas Yorulmaz Meali

Bunlar, Allahın geçmişte yaşamış insanlar arasında uyguladığı değişmez kurallarıdır. Allahın koyduğu kurallarda asla bir değişiklik bulamazsın.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah/ın âdeti böyle gelip geçmiştir [⁶], Allah/ın âdetinde asla değişiklik bulamazsın.*

Kadri Çelik Meali

(Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp gitmekte olan sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiç bir değişiklik bulamazsın.

Mahmut Kısa Meali

Öteden beri uygulanan Allah’ın en temel yasasıdır bu. Dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Çünkü Allah’ın yasalarında, kıyâmete kadar bir aksaklık, bir değişiklik göremezsin.

Mehmet Okuyan Meali

Allahın, daha önce geçen (süregelen) kanunu (budur). Allahın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.**

Mehmet Türk Meali

Allah’ın öteden beri sürüp gelen sünneti, hep böyledir. Sen Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.1*

Muhammed Esed Meali

Allah'ın yöntemi öteden beri hep böyledir ve siz Allah'ın yönteminde hiçbir değişme bulamazsınız! 27

Mustafa Çavdar Meali

Çünkü bu Allah’ın daha önceki toplumlara da uygulamış olduğu bir sünnetidir/yasasıdır, zira Allah’ın sünnetinde/yasasında hiç bir değişiklik bulamazsın. 33/60...62, 35/43

Mustafa İslamoğlu Meali

Allah’ın sünneti geçmişten Bugüne hep böyledir: ve sen Allah’ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.[4612]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah Teâlâ'nın öteden beri cari olan adeti ve Allah'ın adeti için asla bir değişiklik bulamazsın.

Suat Yıldırım Meali

Allah'ın öteden beri câri olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.

Süleyman Ateş Meali

Bu, Allah'ın ötedenberi süregelen yasasadır: Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’ın, daha öncekilere de uyguladığı kanunu da budur. Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

Şaban Piriş Meali

Allah'ın daha önce de geçmiş olan kanunu budur Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın...

Ümit Şimşek Meali

Allah'ın önceden beri geçerli olan kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişiklik bulmazsın.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu, Allah'ın öteden beri işleyip duran yolu-yöntemidir. Allah'ın yol ve yönteminde hiçbir değişme bulamazsın.

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı sürgüni ol kim geçdi ileri ya'nį dostlarına arķa virmek daħı hergiz bulmayasın Tañrı sürgünine döndürmek.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Peyğəmbər!) Allahın əvvəldən qoyduğu qayda-qanun (adət) belədir. Sən Allahın qayda-qanununda (adətində) heç vaxt bir dəyişiklik görə bilməzsən! (Həmişə peyğəmbərlər və mö’minlər qalib gəlmiş, kafirlər isə məğlub olmuşlar).

M. Pickthall (English)

It is the law of Allah which hath taken course aforetime. Thou wilt not find for the law of Allah aught of power to change.

Yusuf Ali (English)

(Such has been) the law(4901) of Allah already in the past: no change wilt thou find in the practice (approved) of Allah.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.