7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fetih Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veuḣrâ lem takdirû ‘aleyhâ kad ehâta(A)llâhu bihâ(c) ve kâna(A)llâhu ‘alâ kulli şey-in kadîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bunlardan başka; henüz elde edemediğiniz (ve şimdilik güç yetiremeyeceğiniz), ama Allah’ın kuşatıp ihata buyurduğu (kudret ve rahmet hazinesinde hazır bulundurduğu ve ileride kavuşacağınız; devlet, izzet, servet ve cennet gibi daha birçok ganimet ve faziletler de va’ad etmiştir. Ki) Allah (C.C) her şeye Kâdir’dir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve daha başka ganimetler de vaadetmiştir ki siz, henüz onları elde edemezsiniz, andolsun ki Allah, bilgisiyle onları kavrayıp kuşatmıştır ve Allah'ın, her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Size başka ganimetler de verecektir ki, henüz onları elde etmediniz. Fakat Allah onları kuşatmıştır. İleride onları size verecektir. Çünkü Allah, dilediğini yapma gücüne sahiptir.

Ahmet Tekin Meali

Henüz almaya güç yetiremediğiniz, ele geçiremediğiniz ganimetler de var. Allah bilgisiyle ve kudretiyle o ganimetleri sizin için abluka altına almıştır . Allah'ın her şeye gücü kudreti yeter.

Ahmet Varol Meali

Sizin henüz güç yetiremedeğiniz ama Allah'ın (ilmiyle) kuşattığı başka (ganimetler) de (var). Allah her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç Meali

Ve (daha) başka (nice nimetler de, ki,) siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz; (ama) gerçekten Allah, onları kuşatmıştır. Allah, her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Size, henüz elinizin ermediği diğer ganimetler de vermiştir. Fakat Allah onları ilmi ile kuşatmıştır. Allah ise her şeye kadirdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bundan başka (Huneyn fethi gibi) sizin onu elde edemediğiniz, fakat Allah’ın size kuşattığı diğer bir fetih ve ganimet vardır. Allah her şeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah'ın gücü her şeye yeter.

Besim Atalay Meali (1962)

Elinizin ermediği daha başkaları var, Allah bilir onları, Allahın gücü her şeye yeter

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin (ilim ve kudretiyle) kuşattığı (sizin bilmediğiniz) başka kazançlar da vaad etmiştir. (Onları mutlaka size verecektir çünkü) Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bundan başka, sizin gücünüzün yetmediği fakat Allah'ın sizin için sakladığı ganimetler de vardır. Allah her şeye Kadir olandır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah’ın, ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.

Edip Yüksel Meali

Güç yetirmediğiniz diğer gruba gelince, onları ALLAH kuşatmıştır. ALLAH elbette her şeye gücü yetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir diğerini daha ki ona henüz eliniz irmedi, fakat Allah onu ihata buyurmuştur, daha da Allah her şeye kadir bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

Ve henüz elde edemediğiniz ama Allah'ın kuşattığı başka şeyler¹ de var. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Size henüz güc yetiremediğiniz daha diğer (ganimet) ler de (vermişdir). Allah bütün onları (ilmiyle) hakıykaten kuşatmışdır, Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Henüz üzerlerine güç yetiremediğiniz (ganîmetlerden) başkası da vardır ki, Allah onları (ilim ve kudretiyle) gerçekten kuşatmıştır (onların sizin olacağını takdîr etmiş ve bilmiştir). Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Aklınızdan geçmeyen daha başka şeyleri de size (verecek). (Elde edeceğiniz) Ganimetler Allahın kontrolün de olup, Allah her şeye gücü yeten ve her şeyi planlayandır.

İsmail Hakkı İzmirli

Bir de henüz gücünüzün yetmediği başka ganimetleri de [⁴] vaadetti. Allah onları ilmiyle kuşatmıştır. Allah her şeye hakkıyle kaadirdir.*

Kadri Çelik Meali

Bundan başka, sizin gücünüzün yetmediği, fakat Allah'ın (ilim ve kudretiyle) çepeçevre kuşattığı ganimetler de vardır. Allah, her şeye karşı güç yetirendir.

Mahmut Kısa Meali

Ayrıca, şimdilik gücünüzün yetmediği, fakat Allah’ın sonsuz ilim ve kudretiyle kuşatmış olduğu Mekke, Bizans, İran, Anadolu gibi daha nice muhteşem fetihleri size nasip edecektir. Bu nasıl olur demeyin, unutmayın ki, Allah her şeye gücü yetendir. O kadar ki;

Mehmet Türk Meali

Ve sizin henüz kavrayamadığınız ama Allah’ın size takdir ettiği, daha başka nîmetler de (verecektir.) Çünkü Allah’ın, gücü her şeye yeter.1*

Muhammed Esed Meali

Hâlâ kavrayışınız dışında bulunan [ama] Allah'ın şimdiden [sizin için] hazırladığı daha başka [kazançlar da] 25 var: çünkü Allah dilediğini yapma gücüne sahiptir.

Mustafa Çavdar Meali

Allah size henüz erişemediğiniz ama O’nun tarafından bilinen ve sizin için takdir ettiği daha nice zaferler ve ganimetler vaat etmiştir. Zira Allah her şeye gücü yetendir. 12/110, 35/43

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama bir diğer (ikramı) daha var ki, onu sizin havsalanız almasa da,[4611] Allah onu (sonsuz ilmiyle) kuşatmıştır: ve zaten Allah’ın kudreti her şeyin üstündedir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve bir başkası (da vaad buyurulmuştur ki) onların üzerine sizin gücünüz henüz yetmemiştir. Allah Teâlâ onları muhakkak ki kuşatmıştır ve Allah Teâlâ her şey üzerine bihakkın kâdir bulunmuştur.

Suat Yıldırım Meali

20, 21. Allah size daha başka birçok ganimet vâd etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama Kendisinin (ilim ve kudretiyle) hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vâd etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. *

Süleyman Ateş Meali

(Size) Başka (ganimetler) de söz vermiştir ki henüz onları ele geçiremediniz, fakat Allah onları kuşatmış(sizin için ayırmış)tır. Allah her şeye yapabilir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Hesaplamadığınız daha niceleri de var; Allah onların tamamını bilmektedir. Allah her şeye ölçü koyar.

Şaban Piriş Meali

Allah'ın ihata ettiği fakat sizin henüz sahip olmadığınız daha başkalarını da. (Vaat etmiştir) Allah'ın her şeye gücü yeter.

Ümit Şimşek Meali

Henüz gücünüzün yetmediği daha başka fetih ve ganimetler de var ki, Allah onları ilmiyle kuşatmıştır. Zira Allah'ın gücü herşeye yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sizin güç yetireceğiniz başka ganimetler de vardır. Allah onları kuşatmış bulunuyor. Allah, her şey üzerinde Kadîr'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ayruķ ķaadır olmaduñuz anlaruñ üzere bayıķ ķapladı Tañrı anı daħı oldı Tañrı her nesene üzere ķaadır.

Bunyadov-Memmedeliyev

Hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də (Allahın sizə Məkkənin fəthini, yaxud Hüneyn vuruşu, İranın fəthi və sonrakı neçə-neçə döyüşlər zamanı əldə ediləcək qənimətlər və’d buyurmuşdur). Allah onları (öz elmi ilə) ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir!

M. Pickthall (English)

And other (gain), which ye have not been able to achieve, Allah will compass it. Allah is Able to do all things.

Yusuf Ali (English)

And other gains (there are), which are not within(4899) your power, but which Allah has compassed: and Allah has power over all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.