8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne keferû ve saddû ‘an sebîli(A)llâhi ve şâkkû-rrasûle min ba’di mâ tebeyyene lehumu-lhudâ len yedurû(A)llâhe şey-en ve seyuhbitu a’mâlehum

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hiç şüphesiz, (açıkça)  inkâr edip kâfir olanlar; (insanları)  Allah'ın yolundan (ve Hakk davadan) ayırıp (İslami şuur ve sorumluluktan) alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra, Elçiye karşı gelip (zorluk çıkaranlar ve nefsani hesaplarla Ondan ayrılanlar var ya, bunlar) hiçbir şekilde, kesinlikle Allah'a zarar ulaştıramazlar (ve O'nun takdir projesini ve zafer müjdesini engelleyip aksatamazlar. Allah) Onların bütün amellerini (önceki hayırlı işlerini, sonraki hıyanet girişimlerini) boşa çıkaracaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kafir olanlar ve halkı, Allah yolundan çıkaranlar ve doğru yol, kendilerince de apaçık olarak anlaşıldıktan sonra Peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremezler ve görürler ki Allah, onların yaptıklarını yakında, mahvetmektedir.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphesiz ki o inkâra sapanlar ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar, kendilerine doğru yol besbelli olduktan sonra, peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Ahmet Tekin Meali

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar, insanları Allah yolundan İslâm'a girmekten alıkoyanlar, İslâmî hayatı yaşamaya, İslâmî faaliyetlere engel tedbirler alanlar, kendilerine haklar sağlayan, doğru, hak yol, Allah'ın kitap ve peygamberle gösterdiği yol açıkça ortaya konduktan sonra, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulullah'a, sünnetine karşı gelenler, Allah'a, asla hiçbir zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz inkâr eden, Allah'ın yolundan alıkoyan ve doğru yol kendilerine belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremezler ve (Allah) onların amellerini boşa çıkaracaktır.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra 'elçiye karşı gelip zorluk çıkaranlar', kesin olarak Allah'a hiç bir şeyle zarar veremezler. (Allah,) Onların amellerini boşa çıkaracaktır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten kâfir olub da Allah yolundan saptıranlar, hak kendilerine belli olduktan sonra Peygambere karşı gelenler; Allah'a hiç bir şeyle (zerre kadar) zarar edemezler. Allah onların amellerini boşa çıkarır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hiç şüphesiz inkâr edip Allah’ın yoluna engel olanlar ve kendilerine hidayet açıklandıktan sonra Peygamber’e karşı muhalefet edenler, Allah’a hiçbir zarar veremezler. Ve Allah, onların bütün yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Peygambere karşı gelenler, Allah'a asla zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Besim Atalay Meali (1962)

Küfredenler, Allahın yolundan alıkoyanlar, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra, peygamberden ayrılanlar hiçbir zarar veremezler Allaha, Allah işlerini batıracaktır!

Cemal Külünkoğlu Meali

Gerçek şu ki, hakikati inkâr edenler, (başkalarını) Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol rehberliği tevdi edildikten sonra resule karşı gelenler Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. (Allah,) onların bütün çalışmalarını değersiz kılacak, boşa çıkaracaktır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Şüphesiz, inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. O, onların işlerini boşa çıkaracaktır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra Peygamber’e karşı gelenler hiçbir şekilde Allah’a zarar veremezler. Allah, onların amellerini boşa çıkaracaktır.

Diyanet Vakfı Meali

İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.  *

Edip Yüksel Meali

İnkar edip ALLAH'ın yolundan sapanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı gelenler ALLAH'a hiç bir zarar veremezler. Aksine, onların yaptıklarını geçersiz kılacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz ki, inkâr edenler, Allah yolundan menedenler ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Haberiniz olsun ki o küfredip Allah yolundan men' eyliyen ve hak kendilerine tebeyyün ettikten sonra Peygambere karşı gelenler hiç bir zaman Allaha zerrece bir zarar edecek değiller, o onların amellerini heder edecektir

Erhan Aktaş Meali

Gerçeği yalanlayan nankörler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, doğru yol açıkça belli olduktan sonra Resûl'e karşı gelen kimseler, hiçbir şekilde ve asla Allah'a zarar veremezler. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Hasan Basri Çantay Meali

Hakıykat, küfredib de Allah yolundan sapanlar, hidâyet (yolu) kendilerine besbelli oldukdan sonra bile, peygambere muhaalefet edenler Allaha hiçbir şeyle zarar yapamazlar. O, bunların amellerini hep boşa çıkarır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki inkâr edip Allah yolundan men' edenler ve kendilerine hidâyet belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, elbette Allah'a hiçbir zarar veremezler. Çünki(Allah), onların amellerini boşa çıkaracaktır.

İlyas Yorulmaz Meali

Doğruları inkâr edenler, Allahın yolundan insanları çevirenler ve kendilerine doğru yolu belirleyen açık belgeler geldikten sonra, elçiden bağlarını koparanlar, (şunu iyi bilsinler ki) bu yaptıkları ile Allaha hiçbir şekilde zarar veremezler ve bütün yaptıkları iyi şeylerde boşa gidecektir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Kâfir olup halkı Allah yolundan alıkoyanlar, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Resûlden ayrılanlar yok mu, onlar Allah/a asla mazarrat veremeyecekler, Allah onların amellerini beyhude kılacak.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz küfre sapanlar, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelip zorluk çıkaranlar, kesin olarak Allah'a hiç bir şeyle zarar veremezler. (Allah,) Onların amellerini boşa çıkaracaktır.

Mahmut Kısa Meali

Allah’ın ayetlerini inkâr eden, insanları Allah yolundan çevirmeye çalışan ve doğru yol apaçık gösterildikten sonra Peygambere karşı gelen şu ikiyüzlüler, Allah’ın dâvâsına kesinlikle zarar veremeyeceklerdir. Çünkü Allah, onların İslâm ve Müslümanlar aleyhindeki faaliyetlerini ve komplolarını boşa çıkaracaktır.

Mehmet Okuyan Meali

Şüphesiz ki inkar edip (insanları) Allah yolundan alıkoyan ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Elçiye karşı gelenler, Allaha asla hiçbir zarar veremeyeceklerdir. İleride onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Mehmet Türk Meali

Hem kâfir olup, hem de (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine dosdoğru yol açıkça belli olduktan sonra Peygambere karşı çıkanlar, Allah’a hiç bir şekilde zarar veremedikleri gibi (Allah,) onların yaptıklarını da boşa çıkaracaktır.

Muhammed Esed Meali

Gerçek şu ki, hakikati inkara şartlanmış olan ve [başkalarını] Allah yolundan alıkoyanlar ve doğru yol rehberliği kendilerine tevdî edildikten sonra [bu şekilde] kendilerini (Allah'ın) Elçisi'nden koparanlar 39 hiçbir şekilde Allah'a bir zarar veremezler; ama Allah, bunların bütün fiillerini değersiz kılacak, boşa çıkaracaktır.

Mustafa Çavdar Meali

Kendilerine doğru yol açık seçik belli olduktan sonra, elçiye karşı gelen ve insanları Allah’ın yolundan saptıran kâfirler hiçbir şekilde Allah’a zarar veremeyecekler. Zira Allah, onların bütün tuzaklarını boşa çıkartacaktır. 10/108, 18/27...29

Mustafa İslamoğlu Meali

Şüphesiz inkârda direnen, Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendilerine açıklandıktan sonra Elçi’yle yollarını ayıran[4575] kimseler, Allah’a hiçbir zarar vermiş olmayacaklar; ama (Allah) onların emeklerini boşa çıkaracaktır.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok, o kimseler ki kâfir oldular ve Allah yolundan men ettiler ve kendilerine hidâyet apâşikâr belli olduktan sonra Peygambere muhâlefette bulundular, elbette Allah'a hiçbir zarar vermiş olmadılar ve onların amellerini iptal edecektir.

Suat Yıldırım Meali

Kendileri inkâr edip insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile, Peygamberin karşısına çıkanlar, Allah'a (yani Allah'ın Peygamberine, dinine) asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir. *

Süleyman Ateş Meali

Nankörlük edip Allah yoluna engel olanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Elçiyi incitenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetleri görmezlikten gelenler ve Allah’ın yolundan engelleyenler, doğruları açıkça gördükleri halde Elçi’ye ters düşenler, Allah’a zarar veremezler. Allah, onların işlerini boşa çıkaracaktır.

Şaban Piriş Meali

Kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra, Allah'ın yolundan saptıran ve Resul'e karşı gelen kafirler, kesinlikle hiç bir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah, onların (bütün) işlerini boşa çıkaracaktır.

Ümit Şimşek Meali

İnkâr eden, halkı Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendisine açıkça belli olduktan sonra Peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar vermiş olmazlar. Allah onların bütün işlerini boşa çıkaracaktır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Nankörlüğe sapıp Allah yolundan alıkoyanlar ve hidayet kendilerine tam bir şekilde belli olduktan sonra resule kafa tutanlar, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. O, onların amellerini işe yaramaz hale getirecektir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ anlar kim kāfir oldılar daħı yıġdılar Tañrı yolından daħı muħalefet eylediler yalavaca andan śoñra kim bellü oldı anlara ŧoġru yol hergiz ziyān degürmeyeler Tañrı’ya nesene daħı tįz bāŧıl eyleye 'amellerini.

Bunyadov-Memmedeliyev

Şübhəsiz ki, kafirlər, (insanları) Allah yolundan döndərənlər və doğru yol özlərinə bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxanlar Allaha heç bir zərər verə bilməzlər. (Allah) onların bütün əməllərini puç edəcəkdir!

M. Pickthall (English)

Lo! those who disbelieve and turn from the way of Allah and oppose the messenger after the guidance hath been manifested unto them, they hurt Allah not a jot, and He will make their actions fruitless.

Yusuf Ali (English)

Those who reject Allah, hinder (men) from the Path of Allah, and resist the Messenger, after Guidance has been clearly shown to them,(4857) will not injure Allah in the least, but He will make their deeds of no effect.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.