24 Kasım 2020 - 8 Rebiü'l-Ahir 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em hasibe-lleżîne fî kulûbihim meradun en len yuḣrica(A)llâhu adġânehum

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Yoksa kalplerinde hastalık bulunan (münafık oldukları halde dindar tavrı takınan ve kendilerini makam ve menfaat karşılığı şeytani güç odaklarına kiralayan bu riyakârlar ve sahtekârlar; içlerinde sakladıkları hainliklerini ve)  gizli kinlerini, Allah'ın hiç açığa çıkarmayacağını mı sanmışlardı?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa, gönüllerinde hastalık olanlar, Allah, onların kinlerini, hasetlerini hiç meydana çıkarmayacak mı sanmaktadır?

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa kalpleri hasta olanlar, Allah'ın kalplerindeki kinleri ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Ahmet Tekin Meali

Yoksa Allah'ın, kalpleri kararmış, aklından zoru olan hasta ruhluların kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Ahmet Varol Meali

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın, kendilerinin kinlerini meydana çıkarmayacağını mı sandılar?

Ali Bulaç Meali

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?

Ali Fikri Yavuz Meali

Yoksa o kalblerinde bir maraz (nifak) bulunanlar, kinlerini Allah asla meydana çıkarmaz mı sandılar?

Bahaeddin Sağlam Meali

Yoksa kalplerinde hastalık olan o münafıklar. (Müslümanlara karşı) kalplerinde sakladıkları kinlerini, Allah’ın ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Bayraktar Bayraklı Meali

Yoksa o kalplerinde hastalık olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?

Besim Atalay Meali

Çünkü onlar, Allahın gadabına uydular, O'nun hoşnutluğun beğenmediler, Allah da onların işlerini batırdı

Cemal Külünkoğlu Meali

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır? *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Diyanet Vakfı Meali

Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?  *

Edip Yüksel Meali

Kalplerinde hastalık bulunanlar, ALLAH'ın, onların kinlerini açığa çıkaracağını bilmezler mi?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa o kalblerinde bir maraz bulunanlar, Allah kendilerinin kinlerini asla meydana çıkarmaz mı sandılar?

Erhan Aktaş Meali

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın, içlerindeki kini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Hasan Basri Çantay Meali

Yoksa kalblerinde maraz bulunanlar, kinlerini Allahın asla (meydana) çıkarmayacağını mı sandı (lar)?

Hayrat Neşriyat Meali

Yoksa kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlar, Allah, kinlerini aslâ ortaya çıkarmayacak mı sandı(lar)?

İlyas Yorulmaz Meali

Kalplerinde hastalık olanlar, Allahın onların kalplerindeki bozuklukları ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler?

İsmail Hakkı İzmirli

Yoksa kalplerinde nifak hastalığı bulunanlar, Allah kendilerinin kinlerini ortaya koymayacak mı sandılar?

Kadri Çelik Meali

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi (içlerinde gizledikleri) kinlerini Allah'ın hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?

Mahmut Kısa Meali

Yoksa kalplerinde hastalık bulunan bu münâfıklar, müminlere karşı besledikleri kinlerini ve hâince tuzaklarını Allah’ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlardı?

Mehmet Türk Meali

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar kendi kinlerini, Allah’ın hiç açığa çıkarmayacağını mı1 sandılar?*

Muhammed Esed Meali

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar zannederler mi ki Allah onların ahlakî zaaflarını açığa çıkarmayacak? 34

Mustafa Çavdar Meali

Yoksa onlar, kalplerinde hastalık bulunanların içlerindeki kini Allah’ın açığa çıkarmayacağını mı zannettiler? 9/64, 68/51

Mustafa İslamoğlu Meali

Yoksa kalplerinde bir tür hastalık bulunanlar,[4571] (içlerindeki) derin nefreti Allah’ın açığa çıkarmayacağını mı sandılar?[4572]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır?

Suat Yıldırım Meali

Yoksa kalplerinde hastalık (nifak) bulunan münâfıklar Allah'ın, kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?

Süleyman Ateş Meali

Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın, kendilerinin kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar?

Süleymaniye Vakfı Meali

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?

Şaban Piriş Meali

Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Ümit Şimşek Meali

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah'ın meydana çıkarmayacağını mı sandılar?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?

Bunyadov-Memmedeliyev

Yoxsa qəlblərində mərəz (şəkk və nifaq mərəzi) olanlar elə güman etdilər ki, Allah onların (ürəklərindəki) kin-küdurətlərini zahirə çıxartmayacaqdır?!

M. Pickthall (English)

Or do those in whose hearts is a disease deem that Allah will not bring to light their (secret) hates?

Yusuf Ali (English)

Or do those in whose(4853) hearts is a disease, think that Allah will not bring to light all their rancour?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.