19 Nisan 2021 - 7 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne-htedev zâdehum huden ve âtâhum takvâhum

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah onların) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını verip (kendilerini imani huzur ve olgunluğa ulaştırmıştır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların başarısını arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir.

Abdullah Parlıyan Meali

Doğru yola iletilenlere gelince, Allah onların hidayetini artırıp, onlara korunma duygusu vermektedir.

Ahmet Tekin Meali

Allah, doğru, hak yolu, hayrı tercihe istekli olanların, hür iradeleriyle tercih edenlerin, hak yolda, imanda sebat edenlerin, hakkı, hayrı aydınlatıcı bilgilerini, imandaki şevklerini artırır. Onlara takva esaslarını-Kur'an esaslarını, takva esaslarının hayata geçirilmesiyle ilgili sorumluluğu, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranma, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma ilkelerini, takvaya dayalı düzenlerini gerçekleştirecek kanunları-kuralları tevdi eder.

Ahmet Varol Meali

Doğru yola girenlere gelince, (Allah) onların doğruluklarını artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

Ali Bulaç Meali

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.

Ali Fikri Yavuz Meali

(İman etmekle) hidayeti kabul edenlere gelince; (onlar seni her dinledikçe) Allah onların hidayetini arttırmakta ve kendilerine takvalarını ilham etmektedir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Doğru yolda olanlara ise, hidayetlerini artırdı ve onlara uyacakları yasaları açıkladı.(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Doğru yola yönelenlerin Allah doğruluklarını arttırır ve sakınmalarını sağlar.

Besim Atalay Meali (1962)

Bunların içlerinde öyleleri vardır ki seni dinlerler, senden ayrılınca, bilgili bulunan kimselere: «O, şimdi ne söyledi?» diyenler vardır; işte Allah bunların gönüllerin damgaladı, onlar da uydular havalarına

Cemal Külünkoğlu Meali

Doğru yola ulaşmak isteyenlere gelince, Allah, onların doğru yolda kalma arzu ve yeteneklerini çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

Diyanet Vakfı Meali

Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

Edip Yüksel Meali

Doğru yolu bulanların ise hidayetini arttırır ve onların erdemli olmalarını sağlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hidâyeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakıyyetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunmalıklarını vermektedir

Erhan Aktaş Meali

Yöneltildikleri doğru yolda olanlara gelince, onlara doğru yolları pekiştirildi ve onlara takvalarını¹ verdi.*

Hasan Basri Çantay Meali

Hidâyeti kabul edenler (e gelince: Allah) onların muvaffakıyyetini artırmış, onlara (ateşden nasıl) kaçınacaklarını ilham etmişdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Hidâyete ermiş olan kimselere gelince, (Allah îmanlarına mükâfât olarak) onlara hidâyeti artırmış ve kendilerine (günahlardan) sakınmaları (ilhâmı)nı vermiştir.

İlyas Yorulmaz Meali

Allahın belirlediği yolu takip edenlerin, Allah o yoldaki gayretlerini artırdı ve onlara korunma garantisi verdi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Hidayet bulunanların, Allah hidayetini artırır, onlara takvalarının mükâfatını da verir [⁶].*

Kadri Çelik Meali

Hidayeti bulmuş olanlar (var ya, Allah) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını (sakınma başarısını) vermiştir.

Mahmut Kısa Meali

Doğru yolu bulmak isteyenlere gelince, öğrendikleri her bir ayet, onların hidâyetlerini daha da artırır, güçlendirir ve kendilerine üstün bir sorumluluk bilinci kazandırır.
İmdi; hakîkati tüm berraklığıyla gözler önüne seren bunca deliller, mûcizeler ortada dururken, bu inkârcılar tövbe edip ebedî mutluluğa ulaşmak için daha ne duruyorlar?

Mehmet Türk Meali

Dosdoğru yolu bulanlara gelince (Allah,) onların hidâyetlerini artırır ve onlara kendisinden hakkıyla sakınma yollarını lutfeder.

Muhammed Esed Meali

Doğru yola ulaş[mak istey]enlere gelince, Allah, onların [kendi] rehberliği[ne uyma arzu ve yetenekleri]ni çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar. 21

Mustafa Çavdar Meali

Doğru yolda olanlara gelince Allah onların imanlarını pekiştirir, böylece onları günahtan korunmaya, arzu ve heveslerine uymamaya muvaffak kılar. 2/120, 4/174-175

Mustafa İslamoğlu Meali

O, doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır[4559] ve onlara korunma gücü bahşeder.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o kimseler ki, hidâyete ermişlerdir; onlara hidâyeti arttırmıştır ve onlara takvâlarını vermiştir.

Suat Yıldırım Meali

Hidâyeti kabul edenlerin ise Allah hidâyette yakînlerini artırır ve kendilerine takva nasib eder. *

Süleyman Ateş Meali

Hidayet bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara korunmalarını (kendilerini kötü sonuçtan koruma çareleri) vermiştir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, doğru yola girenlerin doğruluklarını artırır, onlara korunma imkânları sağlar.

Şaban Piriş Meali

Doğru yolu görenler ise, onların hidayetlerini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

Ümit Şimşek Meali

Doğru yolu bulanların ise Allah hidayetlerini arttırmış, onlara kötülükten korunmayı nasip etmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kılavuzlarını bulmuş olanlara gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve korunma imkânlarını kendilerine vermiştir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı anlar kim ŧoġru yol duttılar arturdı anlara ŧoġru yolı daħı yirdi anlara śaķınmaķlıķların.

Bunyadov-Memmedeliyev

Doğru yolu tapanlara gəldikdə isə, (Allah) onların doğruluğunu daha da artırar və onlara təqvalarının (mö’minliklərinin, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinmələrinin) mükafatını verər!

M. Pickthall (English)

While as for those who walk aright, He addeth to their guidance, and giveth them their protection (against evil).

Yusuf Ali (English)

But to those who receive(4838) Guidance, He increases the (light of) Guidance, and bestows on them their Piety and Restraint (from evil).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.