6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-enna(A)llâhe mevlâ-lleżîne âmenû ve enne-lkâfirîne lâ mevlâ lehum

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin Mevlâ’sıdır (sahibi ve hamisi olarak mü’minleri koruyup kollamaktadır) ; kâfirlerin ise (gerçek) Mevlâ’sı yoktur (olmayacaktır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Böyle bu, çünkü şüphe yok ki Allah, inananların yardımcısıdır ve şüphe yok ki kafirlerin yardımcısı yoktur.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu böyle olacaktır, çünkü Allah iman edenlerin koruyucusu ve yardımcısıdır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin ise, bir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.

Ahmet Tekin Meali

Bütün bunlar, Allah'ın, iman edenlerin mevlâsı, emrinde oldukları otorite, koruyucuları olması; kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin, nankörlerin de, mevlâlarının, koruyucularının olmaması dolayısıyladır.

Ahmet Varol Meali

Bu, Allah'ın iman edenlerin dostu olması, inkâr edenlerin ise hiç dostlarının olmaması sebebiyledir.

Ali Bulaç Meali

İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise, velisi yoktur.

Ali Fikri Yavuz Meali

Sebebi şu: Çünkü Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. Kâfirlere gelince; onların yardımcısı yoktur.

Bahaeddin Sağlam Meali

Çünkü Allah, inananların sahibidir. Kâfirler için ise hiç sahip yoktur.

Bayraktar Bayraklı Meali

Çünkü Allah, inananların yardımcısıdır. Kâfirlerin ise dostları yoktur.

Besim Atalay Meali (1962)

Kendilerinden önce, geçmiş olanların sonu ne oldu? Yeryüzünde gezip, görmüyorlar mı? Allah yok etti onları, kâfirlere onların benzerleri var

Cemal Külünkoğlu Meali

Bu böyledir. Allah, (iyi niyet ve gayretlerinden dolayı) inananların yardımcısı ve koruyucusudur. İnkârcıların ise, hiçbir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu, Allah’ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.

Diyanet Vakfı Meali

Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.

Edip Yüksel Meali

Çünkü ALLAH inananların koruyucusudur. İnkarcıların ise bir koruyucusu yoktur.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır. İnkâr edenlerin ise yardımcısı yoktur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Öyle, çünkü Allah iyman edenlerin mevlâsıdır, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.

Erhan Aktaş Meali

Allah inananların mevlasıdır.¹ Gerçeği yalanlayan nankörlerin ise hiçbir mevlası yoktur.*

Hasan Basri Çantay Meali

Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah şübhesiz iman edenlerin velîsi (yardımcısı) dır. Kâfirler (e gelince: hakıykaten) onların velîsi (yardımcısı) yokdur.

Hayrat Neşriyat Meali

Bunun sebebi şudur: Şübhesiz Allah, îmân edenlerin yardımcısıdır; doğrusu kâfirlere gelince, onlar için bir yardımcı yoktur.

İlyas Yorulmaz Meali

Böylece Allah, inananların koruyanı ve sahibidir. İnkârcıların koruyanları ve sahip çıkanları yoktur.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bunun sebebi şudur ki Allah mü/minlerin ınevlâsı, işlerini görenidir. Kâfirlerin asla mevlâları ve işlerini göreni yoktur.

Kadri Çelik Meali

Bu, Allah'ın, iman edenlerin velisi olmasından dolayıdır. Küfre sapanlar (var ya), onların velisi yoktur.

Mahmut Kısa Meali

İşte, Allah’ın her toplum için geçerli kıldığı yasa budur! Çünkü Allah, inananların dostu, yardımcısı ve koruyucusudur; inkârcıların ise hiçbir koruyucusu yoktur! İşte bunun içindir ki:

Mehmet Okuyan Meali

Bu, Allahın inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.

Mehmet Türk Meali

Çünkü Allah îman edenlerin koruyucusudur. Kâfirlerin ise, kesinlikle koruyucusu yoktur.

Muhammed Esed Meali

Böyle [olacaktır,] çünkü Allah iman edenlerin koruyucusudur, hakikati inkar edenlerin ise bir koruyucusu yoktur.

Mustafa Çavdar Meali

Çünkü Allah sadece müminlerin mevlasıdır. Kâfirlerin ise herhangi bir mevlası ve yardımcısı yoktur. 2/257, 7/196

Mustafa İslamoğlu Meali

Bu böyledir: çünkü Allah imanda sebat edenlerin dostudur,[4549] kâfirlerin ise dostu bulunmamaktadır.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şunun için ki, muhakkak Allah, imân edenlerin mevlâsıdır ve şüphe yok ki, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.

Suat Yıldırım Meali

Bu böyledir, çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır, kâfirlerin ise mevlâları, dostları yoktur.

Süleyman Ateş Meali

Bu böyledir, çünkü Allah inananların koruyucusudur. Kafirlerin ise koruyucuları yoktur.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu olmaz.

Şaban Piriş Meali

Bu, Allah'ın iman edenlerin velisi olduğu ve kafirlerin ise bir velisi olmadığı içindir.

Ümit Şimşek Meali

Zira Allah iman edenlerin dostudur; kâfirlerin ise hiçbir dostu yoktur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu böyledir; çünkü Allah, iman edenlerin Mevlâ'sıdır. Küfre sapanların ise Mevlâ'sı yoktur.

Eski Anadolu Türkçesi

şol andan ötürü kim bayıķ Tañrı arķa viricidür anlara kim įmān getürdiler daħı bayıķ kāfirler arķa virici yoķdur anlaruñ.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ona görə ki, Allah iman gətirənlərin dostudur (himayədarıdır). Kafirlərin isə dostu (himayədarı) yoxdur!

M. Pickthall (English)

That is because Allah is patron of those who believe, and because the disbelievers have no patron.

Yusuf Ali (English)

That is because Allah is the Protector of those who believe, but those who reject Allah have no protector.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.