5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne keferû ve saddû ‘an sebîli(A)llâhi edalle a’mâlehum

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Kur’an’ın ahkâmını ve Resulüllah’ın haklı çağrısını) İnkâr edenlerin ve (insanları) Allah'ın yolundan alıkoyup çevirenlerin (bütün yararlı işlerini), onların amellerini (Allah) giderip-boşa çıkarmaktadır. *

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kafir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar ki, Allah'tan gelen gerçekleri tanımayarak kâfir oldular. Allah yolundan döndüler ve Allah yoluna girmek isteyenleri çevirmek istediler. Allah onların bütün iş ve çabalarını boşa çıkaracak.*

Ahmet Tekin Meali

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, insanları, Allah yolundan, İslâm'a girmekten alıkoyanların, İslâmî hayatı yaşamaya, İslâmî faaliyetlere engel tedbirler alanların amellerini Allah zayi eder.*

Ahmet Varol Meali

İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkarmıştır.

Ali Bulaç Meali

Onlar ki inkâr ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip-boşa çıkarmıştır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini, Allah boşa çıkarmıştır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah, inkâr edenlerin ve kendisinin yoluna engel olanların yaptıklarını boşa çıkardı.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, inkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır.[557]*

Besim Atalay Meali (1962)

Küfredenlerle, Allahın yolundan yüz dönenlerin, Allah işlerini boşa çıkardı

Cemal Külünkoğlu Meali

İnkâr edenler ve Allah yolundan (insanları) alıkoyanlar var ya; işte Allah, onların bütün (güzel ve iyi) işlerini (hesap gününde) değersiz kılacaktır. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.

Diyanet Vakfı Meali

İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.  *

Edip Yüksel Meali

İnkar edip ALLAH'ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa gidermektedir

Erhan Aktaş Meali

Gerçeği yalanlayarak nankörlük eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

Küfredib de Allahın yolundan yüz çevirenlerin amellerini (Allah) boşa çıkarmışdır.

Hayrat Neşriyat Meali

İnkâr edenler ve Allah yolundan men' edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.

İlyas Yorulmaz Meali

Doğruları inkâr edenler ve Allahın yolundan insanları çevirenlerin yaptıkları her şeyi, Allah boşa çıkarmıştır.

İsmail Hakkı İzmirli

Kâfir olup Allah yolundan dönenlerin [²] amellerini [³], Allah beyhude edecek.*

Kadri Çelik Meali

Allah küfre sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarır.*

Mahmut Kısa Meali

Bu mesajı inkâr eden ve insanları Allah yolundan engelleyen zâlimler var ya; işte Allah, onların İslâm aleyhindeki bütün çalışmalarını eninde sonunda başarısızlığa uğratacak ve yaptıkları sözde iyilikleri geçersiz kılacaktır.*

Mehmet Türk Meali

Hem kâfir olup, hem de (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyanların işlerini, Allah boşa çıkarmıştır.1*

Muhammed Esed Meali

HAKİKATİ inkara şartlanmış olan ve [başkalarını] Allah yolundan alıkoymaya kalkışanlar; Allah, işte onların bütün [güzel ve iyi] işlerini değersiz kılacaktır: 1

Mustafa Çavdar Meali

Allah gerçekleri örtbas eden kâfirlerin ve başkalarını da Allah’ın yolundan saptıranların tüm yaptıklarını boşa çıkaracaktır. 18/103...105

Mustafa İslamoğlu Meali

İNKÂRDA direnen ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanların[4539] yaptıklarını,[4540] O boşa çıkaracaktır.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O kimseler ki, kâfir oldular ve Allah'ın yolundan men'e çalıştılar (Allah) onların amellerini iptâl etmiştir.

Suat Yıldırım Meali

İnkâr edip insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır. [25, 23]*

Süleyman Ateş Meali

Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, ayetleri görmezlikten gelenlerin (kafirlerin) ve Allah’ın yolundan engelleyenlerin işlerini hedefine ulaştırmaz.

Şaban Piriş Meali

İnkar edenler ve Allah'ın yolundan saptıranların çalışmalarını Allah boşa çıkardı.

Ümit Şimşek Meali

İnkâr eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.

Eski Anadolu Türkçesi

anlar kim kāfir oldılar daħı yıġdılar Tañrı yolından az durdı 'amellerini anlaruñ.

Bunyadov-Memmedeliyev

Kafir olanların və (insanları) Allah yolundan döndərənlərin əməllərini (Allah) puç edəcəkdir.

M. Pickthall (English)

Those who disbelieve and turn (men) from the way of Allah, He rendereth their actions vain.

Yusuf Ali (English)

Those who reject Allah and hinder (men) from the Path of Allah,- their deeds will Allah render astray(4817) (from their mark).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.