3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahkâf Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul eraeytum mâ ted’ûne min dûni(A)llâhi erûnî mâżâ ḣalekû mine-l-ardi em lehum şirkun fî-ssemâvât(i)(s) îtûnî bikitâbin min kabli hâżâ ev eśâratin min ‘ilmin in kuntum sâdikîn(e)

De ki: Allah'tan başka taptıklarınız, gösterin bana, ne yarattılar yeryüzünde, yoksa göğü idarede bir ortaklıkları mı var? Doğru söylüyorsanız bundan önceki bir kitabı, yahut bir bilgi eserini getirin bana.

 De ki: "Gördünüz mü? (Fikrinizi söyleyin;) Allah’tan başka taptıklarınız, yeryüzünde (insan, hayvan ve nebat cinsinden) neyi yaratmışlardır, hele Bana gösterin?  Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı vardır? Eğer doğru söylüyorsanız, bundan önce bir kitap ya da bir ilim kalıntısı (veya bir eser) varsa, Bana getirin (bakalım)."

De ki: Siz Allah'ı bırakıp yalvardığınız şeylerin gerçekten ne olduklarını hiç düşündünüz mü? Gösterin bana bu varlıklar veya güçler yeryüzünün hangi parçasında birşey yaratmışlardır? Yoksa onlar, göklerin yaratılmasında veya idaresinde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, bundan önce size verilmiş bir kitap veya bilgi kalıntısı varsa, onu bana getirin.

“Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden taptıklarınız, yalvardıklarınız konusunda hiç düşündünüz mü? Yeryüzünde var olan şeylerden neleri yaratmışlar, bana gösterin? Yahut onların göklerde ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu konuda Kur'ân'dan önce indirilmiş bir kitap veya yazılmış ilmî bir eser getirin?” de.

De ki: "Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yerden neyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru sözlü iseniz bana bundan başka bir kitap veya bir ilim kalıntısı getirin.

De ki: 'Gördünüz mü haber verin; Allah'tan başka taptıklarınız, yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söylüyor iseniz, bundan önce bir kitap ya da bir ilim kalıntısı (veya bir eser) varsa, bana getirin.'

(Ey Rasûlüm, o kâfirlere) de ki: “- Allah'dan başka ibadet ettiklerinizi bana bildirin; yerde olan şeylerden hangisini yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var, (gökleri Allah ile beraber mi yarattılar)? Haydin bana bu Kur'an'dan önce bir kitab, yahud ilimden bir eser getirin, eğer (söylediklerinizde) doğru iseniz.”

De ki: “Allah’ın dışında yalvardığınız putları gördünüz mü? Gösterin bakalım, onlar yerden neyi yaratmışlar? Yoksa göklerin idaresinde ortakları mı var? Eğer doğru iseniz, bundan önce size inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin!

De ki: “Allah'tan başka taptıklarınızın durumuna baktınız mı? Yeryüzünde neyi yarattıklarını ya da göklerde bir ortağını bana gösteriniz? Eğer doğru söylüyorsanız, bana bu Kur'ân'dan önce bir kitap ya da bir bilgi kalıntısı getiriniz!”

Diyesin ki: «Allahtan başka, taptıklarınız, yeryüzünde ne yaratmış gösterin bana, yoksa, göklerde onlara ortak mı var? Gerçekseniz, bundan önce gelmiş olan ya bir kitap, ya bir bilgi kırıntısı elinizdeyse, getirin bana!»

(Ey Muhammed!) De ki: “Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa onlar göklerin yaradılışında (Allah'a yardım ettikleri için, O'nunla) bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimseler iseniz bana (Allah'tan başka varlıklara da tapmanızı haklı gösteren) bundan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin (göreyim).”

Ânlara di ki:" Ne zan idiyorsunuz? Allâh’a şirk koşduklarınızın arz üzerinde ne yaratdıklarını gösteriniz! Semâvâtın halkında iştirâkleri var mıdır? Eğer sözünüzde sâdık iseniz bu kitâbdan evvel vahy olunmuş bir kitâb yâhud ’ilimden âsâr gösteriniz."

De ki: "Allah'ı bırakıp taptığınız şeyleri görüyor musunuz? Yeryüzünde ne yaratmışlar bana göstersenize! Yoksa Allah'la ortaklıkları göklerde midir? Eğer doğru sözlü iseniz, size indirilmiş bir kitap veya intikal etmiş bir bilgi kalıntısı varsa bana getirin."

De ki: “Allah’ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana!”

Onlara şöyle de: “Allah’ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz tanrıları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin? Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçek ise bana, bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin.”

De ki: Söylesenize! Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler yeryüzünde ne yaratmışlar; göstersenize bana! Yoksa onların göklere ortaklıkları mı vardır? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, bundan evvel (size indirilmiş) bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin.

De ki, "ALLAH'ın dışında yalvardıklarınıza bir bakın. Onların yerden neyi yarattığını bana gösterin. Yoksa göklerde onların bir ortaklığı mı var? Bundan önce bir kitap veya bir bilimsel belge getirin, doğru sözlü iseniz?"

Ey Muhammed! De ki: "Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaradılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimseler iseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin."

De ki: şimdi baksanız a şu sizin Allahın berîsinden yalvarıb durduklarınıza, gösterin bana onlar Arzdan hangi cüz'ü yaratmışlar, yoksa onların Göklerde mi bir ortaklıkları var? Haydin bana bundan evvel bir kitab yâhud ılimden bir eser getirin eğer sadıksanız

(Resûlüm! O müşriklere) de ki: “Allah’ı ilâh edinmekle birlikte, (ilâh olduklarını iddiâ ederek, tapıp) yalvardıklarınızı (n herhangi bir şey yarattığını) gördünüz mü? Onların yeryüzünde yarattıkları bir şey gösterin bana, yoksa onların, göklerin yaratılışında mı bir ortaklıkları var? *Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, (iddiânızı ispatlayacak) bana bundan (Kur’ân’dan) önce (gönderilmiş, ilâhî) bir kitap veya (en azından, doğruluğu kesin olarak bilinen başka hak) bir bilgi kalıntısı getirin!”

Âyet-i kerîmedeki sorular, esasında müşrikleri azarlama ve kınama ifadeleridir. * “Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, (iddiânızı ispatlayacak) b... Devamı..

De ki: “Allah'ın yanı sıra yakardıklarınıza bir bakın bakalım! Onların, yeryüzünde yarattıkları bir şey varsa bana gösterin! Yoksa onların göklerde bir ortakları mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, bana, daha önce gelmiş bir kitap ya da bilgi kırıntısı bir eser getirin.

De ki: «Allâhı bırakıb da tapmakda olduklarınızın neydiğini bana haber verin. Onların yerden hangi şey'i yaratdıklarını bana gösterin». Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Bundan evvel bir kitab, yahud bir ilim artığı varsa, da'vânızda doğrucular iseniz, bana getirin.

De ki: “Söyleyin bana! Allah'ı bırakıp (kendisine) yalvarmakta olduğunuz şeyler, yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin! Yoksa, onların göklerde bir ortaklığı mı var?(3) Eğer(iddiânızda) doğru kimseler iseniz, bana bundan (Kur'ân'dan) önce (indirilmiş) bir kitab veya ilimden bir eser (küçük bir alâmet olsun) getirin!”

(3)“Bir memlekette iki pâdişah, bir vilâyette iki vâli, bir nâhiyede iki müdür, hattâ bir mahallede iki muhtar bulunamaz. Eğer bulunsa herc ü merc (ka... Devamı..

Deki “Allah’dan başka dua ettiklerinizi görmediniz mi? Yeryüzünde yarattıkları neler var? Bana gösterin. Yoksa göklerde onların bir ortağı mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, bundan önce yazılı bir belge veya doğru bilgiden bir iz varsa, onu bana getirin.

De ki: "Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza, bakın bakalım, onlar yerde ne yaratmışlar, gösterin. Yoksa, göklerin yaratılmasında onların payı mı vardır? Bundan önce size herhangi Kitap geldiyse, ya da elinizde bir takım bilim kalıntıları varsa, haydi doğru sözlü kimseler iseniz gösterin."

De ki Allah/ı bırakarak taptıklarınız yeryüzünde ne yaratmışlardır? Bana haber verin. Yahut göklerin yaratmasında iştirakleri mi vardır? Bana gösterin. Bundan evvel size bir Kitap gelmişse veya peygamberlerin ilmine dair sizde bir eser [⁵] varsa, dâvanızda da gerçekseniz onu bana getirin.

[5] Enbiyadan menkul bir ilim bakiyesi veya alâmet veya bir an'ane ve rivayet.

(Ey Peygamber!) De ki: “Allah’ı bırakıp da çağırdıklarınızı gördünüz mü? Yeryüzünde ne yaratmışlar gösterin bana? Yoksa onların göklerde Allah ile bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntıları getiriniz.”²

2 Krş. Fâtır, 35/40

De ki: “Şimdi baksanıza, Allah'tan başka tapmakta olduklarınız yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru sözlüler iseniz, bundan önce bir kitap ya da ilim kalıntısı varsa, bana getirin.”

(Bu ayetteki “bundan önce bir kitap”tan maksat, Allah’ın daha önce inzal ettiği kitaplardır. “İlim kalıntısı”ndan maksat ise, sonraki nesillere itimat... Devamı..

Ey Peygamber! Onlara de ki: “Allah’tan başka itaate çağırdığınızve böylece Allah’a ortak koştuğunuz putlarınızı ve putlaştırdığınız liderlerinizi, sahte ilâhlarınızı bir düşünsenize: Gösterin bana, yeryüzünde ne yaratmış bunlar! Yoksa onların, göklerin yaratılıp yönetilmesinde bir ortaklıkları mı var? Eğer iddianızda haklı iseniz, bana delil olarak buKur’an’dan önce gönderilmiş bir kitap veya doğruluğu kesin olarak bilinen başka bir bilgi kalıntısı getirin! Hangi kitap veya hangi araştırma, evrenin bir parçasını Allah’tan başka ilâhların yarattığını söyleyebilir?

De ki:
-“Allah’tan başka dua ettiğiniz şeyleri gördünüz mü?
Gösterin bana, Yer’den ne yarattılar?
Yoksa onlar için Gökler’de bir ortak mı var?
Doğru söyleyen / sadık idiyseniz, bana bunun öncesinden bir kitap veya bilimsel bir eser getirin!

Resulüm de ki: “ Allah aşkına! Allah diye yakardığınız bu tanrılar, yeryüzünde neyi yaratmışlar göstersenize bana?!” Eğer bu tanrıların göklerde bir ortaklık payı olduğunda samimî iseniz bana bir yazı, ya da ufacık bir bilgi kırıntısı getirin.

İnkâr edenlere de ki: "Allah’ın yasalarını terk ettiniz. Kendiniz gibi insanların yasalarına uyarak onlara tapıyorsunuz. Yasalarına uyarak taptıklarınızı gördünüz mü? Haydi! Bana gösterin! Yasalarına uyarak taptığınız insanlar yeryüzünde neyi yaratmış? Yoksa göklerin yaratılışında kendini Tanrı zanneden zavallıların bir payı mı var? Eğer doğru söyleyenlerdenseniz geçmişte gönderdiğimiz kitaplardan delil getirin!"

De ki: “Allah’ın peşi sıra yalvardığınız şeyleri (ortaklarınızı) bir düşünsenize!” Yerden neyi yaratmışlar bana gösterin veya göklerle ilgili (onların yaratılışında) onların ortaklığı mı varmış! Doğruysanız bundan önce (size indirilmiş) bir kitap veya bir bilgi kalıntısı (varsa onu) bana getirin! [*]

Benzer mesaj: Fâtır 35:40.

(Ey Muhammed! Onlara): “Sizin Allah’ın berisinde taptıklarınızın, (ne olduklarını) hiç biliyor musunuz?¹ Gösterin bana! Yeryüzündeki neyi onlar yarattılar? Ya da onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, bu (Kur’an)’dan önce size indirilmiş bir kitap veya (elinizde) bir bilgi kalıntısı² varsa, getirin bana.” de.

1 Yani Allah’ı inkâr etmeden, Onun berisinde, Ondan daha fazla önem verdiğiniz, Onun sıfatlarından bir kısmını taşıdıklarına inandığınız veya Onun sıf... Devamı..

De ki: “Siz, Allah’ı bırakıp yalvardığınız şeylerin [gerçekten] ne olduklarını hiç düşündünüz mü? Gösterin bana: bu [varlıklar veya güç]ler yeryüzünün hangi parçasında bir şey yarattılar! Yoksa, onlar gök[lerin yaratılmasın]da pay sahibi midirler? [Eğer öyleyse,] bundan önceki herhangi bir ilahî kelâmı, yahut [başka] bir bilgi kalıntısını ⁴ getirin bana, eğer iddianızda haklı iseniz!”

4 Zımnen, “Allah’tan başka ilahî güçlerin var olduğu iddianızı destekleyen”.

De ki: – Allah ile aranıza koyup dua ile yalvarıp yakardıklarınıza bir bakar mısınız? Gösterin bana onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar, yoksa göklerin hükümranlığında ortaklıkları mı var? Eğer iddianızda samimi iseniz bana bu Kuran’dan önce vahyedilmiş bir kitap veya bilimsel bir kanıt getirin. 16/17...25, 35/40

De ki: “Allah’ın astlarından kabul edip de dua ettiğiniz kimselere hiç göz attınız mı?[⁴⁵⁰³] Gösterin bana, onlar yeryüzünün neresinde neyi yaratmışlar? Yoksa onların gökler(in yönetimin)de bir payı mı var? Hadi, bundan önce (inmiş) ilâhî bir kelâm veya bir bilgi notu[⁴⁵⁰⁴] getirin bana, eğer iddianızda dürüstseniz!’

[4503] Dûn, hem “aşağı” hem de “yakın” anlamına gelir. Allah’a izafetle kullanıldığı her yerde, şirk koşan aklın, Allah ile şirk koştuğu kişi ve nesne... Devamı..

(Ey Muhammed) De ki, bana bildirin bakalım, Allah'ı bırakıp da taptığınız nesnelerin (varlığına ve yaratma gücüne delalet eden herhangi bir şey) gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlardır, gösterin bana (asla gösteremezsiniz değil mi?) yoksa onların göklerde (göklerin yaratılışında) bir ortaklığı mı var? (Elbette olmaz ki siz zaten "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorulduğunda her defasında "Allah" diyorsunuz. O halde siz hangi delile dayanarak putlarınıza ilah payesi verip de, onlara tapınıyorsunuz?) Eğer doğru söyleyenlerden iseniz (yalancı değilseniz) bana, Kur'an'dan evvel indirilmiş olan kitab (Tevrat, İncil) veya ilimden bir eser (evvelki ümmetlerin sözüne güvenilir âlimlerinden bir vesika) getirin. (Bakalım onlarda, putlara tapınmanızı doğrulayan bir kayıt var mı? Elbette ki yok. Bu uyarılara rağmen hala sapıklığı bırakıp doğru yola gelmeyecek misiniz?)

De ki: "Allah’tan başka yalvardıklarınız yerden neyi yarattılar? Gösterin bana? Yoksa göklerde kendileri için bir ortak mı var? Eğer doğru iseniz buna dair bundan önce (inmiş olan) birk itâp yahut bir bilgi kalıntısı getirin."

De ki: «Bana haber veriniz! Allah'tan başka tapar olduklarınızı bana gösteriniz, yerden neleri yaratıvermişlerdir. Yoksa onlar için göklerde bir ortaklık var mıdır? Bana bundan evvelki bir kitabı veya ilimden bir eseri getiriniz eğer siz sâdık kimseler oldu iseniz.»

Müşriklere de ki: “Şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza! Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar, yoksa göklerde mi bir ortaklıkları var? (Akıl yönünden bu mümkün olmayınca, nakil yönünden putlara ibadetin gerçek olduğunu gösterin) Eğer bu iddianızda tutarlı iseniz, daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim. ”

Daha önceki kitaptan maksat, Allah tarafından gönderilen kitaplardır. Bilgi kalıntısı ise, önceki peygamberlerin öğretilerinin kalıntılarıdır. Bunlard... Devamı..

De ki: "Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa gökler(in yaratılışın)da onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru iseniz bundan önce (inmiş olan) bir Kitap, yahut bir bilgi kalıntısı getirin."

Di ki: "Allâh Te'âlâ'dan başka ma'bûd ittihâz iyledikleriniz arzdan ne şey yaratdılar? Bana gösterin. Yoksa onların göklerde Allâh Te'âlâ ile müşâreketleri mi vardır? Yâhud Kur'ân'dan evvel size virilmiş bir kitâb var ise bana getirin. Ve eğer sözinizde sâdık iseniz ve bu putlarınızın 'ibâdete istihkâklarına dâir bir 'ilminiz var ise bana haber viriniz.

De ki “Allah ile aranıza koyarak çağrıda bulunduklarınızın ne olduklarına baksanıza! Gösterin bana, yer­yüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa göklerde bir payları mı var? Söyledikleriniz içinize yatıyorsa[*] bu konuda bana, daha önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kırıntısı getirin.”

[*]لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة : 110]... Devamı..

De ki:-Allah'tan başka dua ettiklerinizi gördünüz mü? Yerde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların ortaklıkları göklerde midir? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önce bana bir kitap veya ilminden bir eser getirin.

De ki: Gördünüz mü Allah'tan başka yakardıklarınızı? Onlar yerde ne yarattıysa gösterin bana. Veya onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, bu Kur'ân'dan önceki bir kitabı veya bir bilgi kalıntısını bana getirin.

De ki: "Allah dışında yakarmakta olduklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, yerden neyi yarattılar onlar? Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru sözlü kişiler iseniz bundan önceki bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısı getirin bana!"

eyit: “ħaber virüñ anları kim ŧaparsız Tañrı’dan ayruķ gösterüñ baña ne nesene yarattılar yirden? iy anlaruñ mıdur ortaķlıķ göklerde? getürüñ baña bir kitāb uşbundan ilerü yā śoña gelmiş 'ilmden eger olursañuz girçekler.”

Eyit: Görür misiz ṭapduġuñuz Tañrıdan özge, gösterüñüz baña ne nesneyaratdılar yirden, yā var mı anlara şerīklik göklerde? Baña bir kitāb getü‐rüñüz, bu kitābdan burun gelmiş ola, yā bir eẟer ‘ilmden getürüñüz, eger gir‐çek iseñüz.

(Ya Peyğəmbər! Bu müşriklərə) de: “Mənə bir xəbər verin görüm, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə (yaxud yerdən və ona bənzər şeylərdən) nə yaratmışlar?! Yoxsa onların göylərdə (Allahla) bir şərikliyi var?! Əgər doğru deyirsinizsə, (dediyinizi sübut etmək üçün) mənə bundan (bu Qur’andan) əvvəl (Allahdan sizə nazil olmuş) bir kitab, yaxud (əvvəlki peyğəmbərlərdən, ümmətlərdən sizə gəlib çatmış) elmdən qalan bir şey (əsər) gətirin!

Say (unto them, O Muhammad): Have ye thought on all that ye invoke beside Allah? Show me what they have created of the earth. Or have they any Portion the heavens? Bring me a Scripture before this (Scripture), or some vestige of knowledge (in support of what ye say), if ye are truthful.

Say: "Do ye see(4777) what it is ye invoke besides Allah. Show me what it is they have created on earth, or have they a share in the heavens bring me a Book(4778) (revealed) before this, or any remnant of knowledge (ye may have), if ye are telling the truth!

4777 Some people may rush thoughtlessly into false worship, because it is the fashion or an ancestral custom, etc. They are asked to pause and see for... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.