22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tilke âyâtu(A)llâhi netlûhâ ‘aleyke bilhakk(i)(s) febi-eyyi hadîśin ba’da(A)llâhi ve âyâtihi yu/minûn(e)

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki gerçek olarak okuyoruz sana; Allah'ın sözünden ve delillerinden sonra hangi söze inanırlar ki?

İşte bunlar, Allah’ın (kudret ve rahmet) ayetleridir ki; Sana bunları Hakk olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra (acaba) hangi söze iman edecekler?

İşte bunlar Allah'ın ayetleridir, bunları sana dosdoğru okuyoruz. Öyleyse onlar Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra, hangi söze iman edecekler?

İşte bunlar Allah'ın âyetleridir, Kur-an'dır. Doğru ve Haktan geldiği konusunda şüphe olmayan âyetleri sana okuyoruz. Allah'ın kelamından ve âyetlerinden, Kur'andan sonra hangi söze inanacaklar?

Bunlar, Allah'ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Öyleyse onlar, Allah'tan ve ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana onları (Cebrâil vasıtası ile) hak ile okuyup beyan ediyoruz. Artık Allah'ın ayetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanırlar?

İşte bunlar, Allah’ın (varlığının) delilleridir. Onları hak ile doğru olarak sana okuyoruz. Artık Allah’tan ve Allah’ın ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar!

İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Bunları sana gerçek olarak okuyoruz. Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

İşte bunlar Allahın belgeleridir, hak olarak, sana bunu okuruz, imdi onlar, Allah ile âyetlerinden sonra, hangi söze inanırlar?

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar, Allah'a ve O'nun ayetlerine inanmadıktan sonra daha hangi söze inanacaklar?

Bunlar Allâh’ın âyetleridir. Biz sana hakîkatde oldığı gibi okuyoruz. Eğer (kâfirler) bu âyetlere inanmazlar ise neye inanacaklar?

İşte sana gerçek olarak anlattığımız bunlar, Allah'ın varlığının delilleridir. Artık Allah'tan ve O'nun delillerinden sonra hangi söze inanırlar?

İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın âyetleridir. Artık Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH'ın ayetleridir. ALLAH'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?

6-9 Allah'ı ve ayetlerini yetersiz görenler bu soruya, hadis kitaplarını sayarak cevap vermektedirler. Bak: 6:112-114; 12:111; 33:38.

İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık Allah'a ve âyetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar?

İşte bunlar Allahın âyetleri, sana onları bihakkın okuyoruz. Artık Allahın âyetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanırlar?

İşte bunlar, Bizim sana hakk olarak anlattığımız Allah'ın ayetleridir. O halde Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise¹ inanacaklar?

1- Söze.

İşte bunlar Allahın âyetleridir ki sana bunları hak olarak okuyoruz. Artık onlar Allahın âyetlerinden sonra hangi bir söze inanırlar?

İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir; onları sana hak ile okuyoruz. Artık Allah'dan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

Bunlar, gerçek olarak sana okuduğumuz ayetlerdir. Allah’dan ve O’nun ayetlerinden sonra, hangi söze inanacaklar?

İşte bunlar Allah’ın ayetleridir. Bunları sana dosdoğru okuyoruz. Artık onlar Allah’a, Onun ayetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanırlar?

İşte bunlar Allah/ın vahdaniyet ve kudretine ait alâmetlerdir. Biz onu sana doğru olarak okuyoruz. Artık Allah/ın bu âyetlerinden [²] sonra onlar hangi söze inanırlar?

[2] Veya Allah'ın sözü olan Kur'an'a ve âyetlerine İnanmadıktan sonra.

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunları hak olarak okumaktayız. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?

İşte bunlar, ey hak yolunun yolcusu, Allah’ın ayetleridir. Onları, hakîkati tüm berraklığıyla ortaya koymak üzere ve gerçeğin ta kendisi olarak sana bildiriyor ve böylece, başlarına gelecek azâba karşı insanlığı uyarıyoruz. Allah’a ve ayetlerine de inanmayacaklarsa, artık hangi söze inanacaklar?

Bunlar, Allah’ın âyetleridir; bunları sana Hakk ile okuyoruz.
Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanıyorlar?

Biz sana, Allah'ın bu harikalarını, denge olayına dikkat çekmek için anlatıyoruz. Allah'ın bu harika ifadeleri varken daha hangi söze itibar edilir ki!?

İşte bütün bu gerçekler, bu yasalar Allah’ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık sözümüzden başka hangi söze inanacaklar?

İşte şu(nlar), Allah’ın sana bir amaç ile [tilavet] etmekte (okuyup aktarmakta) olduğumuz ayetleridir. [*] Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar ki! [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:252; Âl-i İmrân 3:108 Benzer mesajlar: A‘râf 7:185; Yûnus 10:32; Mürselât 77:50.

İşte bütün bunlar, Allah’ın sana mutlak gerçekler olarak açıkladığımız âyetleridir. Artık o (kâfirler) Allah’ın ve Onun âyetlerinin dışında hangi söze inanacaklar?¹

1 Yani Allah’a ve âyetlerine inanmadıktan sonra o îmansızlar, hangi söze inanırlar ki.

Hakikati ortaya koyan Allah’ın bu mesajlarını sana aktarıyoruz. Eğer Allah’ın (bu ibret dolu) mesajlarına değilse başka hangi habere ⁵ inanacaklar?

5 Lafzen, “Allah’tan ve O’nun mesajlarından sonra hangi haberlere”.

İşte bunlar, sana hak olarak indirdiğimiz Allah’ın ayetleridir. Peki, onlar Allah’a ve ayetlerine inanmayacaklar da hangi hadise inanacaklar? 7/184-185, 77/50

İşte bunlar, Allah’ın hakikati sana kendisiyle aktardığı âyetlerdir: Peki, Allah ve O’nun âyetleri de değilse, kimden (gelen) hangi habere inanacaklar?[4468]

[4468] Zımnen: Allah’a da inanmıyorsa, kişinin neye inandığının ne önemi var?

İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir ki bunları sana bihakkın okuyoruz. Artık Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi bir söze inanırlar?

(O tekvînî âyetlerin yanında) işte bunlar da Allah'ın (tenzîlî) âyetleridir ki, gerçeğin ta kendisi olarak (Cebrail vasıtasıyla) okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve O'nun âyetlerine inanmadıktan sonra, onlar acaba daha hangi söze inanacaklar?

İşte şunlar, Allah'ın ayetleridir, onları sana gerçek ile okuyoruz. Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise (söze) inanacaklar?

Bunlar Allah’ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetleridir[*]. Allah’a ve ayetlerine güvenmedikten sonra artık hangi söze güvenecekler?

[*] Bunlar Allah'ın yaratılmış ayetleridir. Aynı zamanda bu ayetler, inanıp güvenmek ve emin olmak isteyenler için birer göstergedir. Allah'ın yarattı... Devamı..

İşte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz, Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?!

İşte bunlar Allah'ın âyetleridir ki sana hak ile okuyoruz. Allah'ın sözünden ve âyetlerinden sonra onlar daha hangi söze inanacaklar?

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?!

şol Tañrı nişānlandur oķıruz anları [266a] üzerüñe ḥaķkıla. pes ķanķı söze Tañrı kitābından śoñra daħı nişānlarından inanasız?

Ol Tañrı Ta‘ālā āyetleridür, oḳuruz senüñ üstüñe ḥaḳḳ‐ıla. Pes ḳanḳı sözeTañrı āyetlerinden ṣoñra inanur?

(Ya Peyğəmbər!) Bunlar Allahın ayələridir (qüdrət nişanələridir). Biz onları (Cəbrail vasitəsilə) sənə doğru oxuyub bildiririk. Bəs onlar Allaha və Onun ayələrinə (Qur’ana) inanmadıqdan sonra hansı kəlama inanırlar?

These are the portents of Allah which We recite unto thee (Muhammad) with truth. Then in what fact, after Allah and His portents, will they believe?

Such are the Signs(4741) of Allah, which We rehearse to thee in Truth; then in what exposition will they believe after (rejecting) Allah and His Signs?

4741 If there are any to whom the Signs from Nature, from within their own heart and conscience, and from the voice of Revelation, are not enough to c... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.