22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Feli(A)llâhi-lhamdu rabbi-ssemâvâti ve rabbi-l-ardi rabbi-l’âlemîn(e)

Artık hamd, göklerin Rabbine ve yeryüzünün Rabbine, alemlerin Rabbine.

Şu halde hamd (her türlü övgü ve şükür); göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Tüm eksiksiz övgüler göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Yalnız ve yalnız Allah'a, göklerin Rabbine, yerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbine, Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine hamdolsun.

O halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır.

O halde bütün hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır.

Demek bütün hamd ve mükemmellikler, göklerin, yerin ve bütün âlemlerin sahibi olan Allah’a mahsustur.

Bütün övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün insanların Rabbi olan Allah'a aittir.

36,37. Göklerle yerin, âlemlerin de Tanrısı bulunan Allaha öğüş, göklerde, yerde ululuk O'nun, O emredir, O bilge

Bütün övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Semâvâtın, arzın ve bütün ’âlemînin rabbi olan Allâh’a hamd olsun.

Övülmek, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve evrenlerin Rabbi olan ALLAH'a övgüler olsun.

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Binâenaleyh hamd, Allahın, o Göklerin rabbı, Yerin de rabbı rabbil'âlemînin

Öyleyse övgünün tamamı, göklerin ve yerin Rabb'i ve âlemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur.

Demek, (bütün) hamd, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbi, hem âlemlerin Rabbi Allahındır.

İşte hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.(1)

(1)“Bütün mevcûdâtta (varlıklarda) sebeb-i medh ü senâ (övülmeye sebeb) olan kemâlât(mükemmellikler) O’nundur. Öyle ise hamd dahi O’na âiddir. Ezelden... Devamı..

Bütün övgüler, göklerin, yerin ve âlemlerin Rabbi Allah’adır.

Övülmek yerlerin, göklerin çalabı olan Allah’a yaraşır.

Ancak göklerin Rabbine, yerin Rabbine, âlemlerin Rabbine hamdolsun.

O halde bütün övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.

Evet; her türlü övgü ve yücelik, göklerin, yerin ve bütün âlemlerin gerçek Sahibi, Efendisi ve Rabb’i olan Allah’a aittir!

Gökler’in rabbi, Yer’in rabbi ve Âlemler’in rabbi Allah’a Hamd olsun!

Halbuki teşekkürü hak eden yegane varlık, göklerin, yerlerin ve tüm evrenin sahibi olan Allah'tı.

Bütün övgüler, bütün teşekkürler gökyüzünün, yeryüzünün ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

[Hamd] (övgü), yalnızca göklerin Rabbi, yerin Rabbi yani bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a, aittir.

HAMD, göklerin Rabbi ve yerin Rabbine mahsustur: bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a!

Tüm övgüler, göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve tüm âlemlerin Rabbi/sahibi olan Allah’a mahsustur. 17/111

SÖZÜN ÖZÜ: Bütün övgüler, göklerin ve yerin tümünün Rabbi olan Allah’a mahsustur; âlemlerin Rabbine…

Artık hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin rabbi olan Allah içindir.

Demek ki bütün hamdler, övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O, göklerin Sahibidir, yerin Sahibidir ve tüm varlıkların Sahibidir.

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm evrenin Rabbi Allah'a mahsustur.

Bütün hamdler Göklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Hamd; göklerin Rabbi, yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır!

pes Tañrı’nuñdur ögmek gökler çalabı’sı daħı yir çalabı’sı 'ālemler çalabı’sı.

Pes Tañrıya şükr, gökleri yaradan ve yirleri yaradan ‘ālemler Tañrısı.

(Və’dinə sadiq qalaraq mö’min bəndələrinə verdiyi ne’mətlərə və kafirləri, azğınları düçar etdiyi əzaba görə) göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!

Then praise be to Allah, Lord of the heavens and Lords of the earth, the Lord of the Worlds.

Then Praise be to Allah, (4773)Lord of the heavens and Lord of the earth,- Lord and Cherisher of all the Worlds!

4773 The argument having been completed about the fruits of this life being reaped in the Ma'ad, or the Hereafter, when perfect balance will be restor... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.