17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlikum bi-ennekumu-tteḣażtum âyâti(A)llâhi huzuven ve ġarratkumu-lhayâtu-ddunyâ(c) felyevme lâ yuḣracûne minhâ velâ hum yusta’tebûn(e)

Bu da, Allah ayetlerini alaya almanızdan ve dünya yaşayışının sizi aldatmasından geldi başınıza; artık bugün oradan çıkarılmaz onlar ve özür de istenmez onlardan.

(Bu azaba düşmenizin ve cehennem zindanına hapsedilmenizin) Sebebi ise şudur: Siz Allah’ın ayetlerini alay ve istismar konusu edindiniz ve dünya hayatının (geçici makam ve çıkarlarına) aldanıp gittiniz!” (denilecek.) Artık bugün çıkarılmamak üzere onlar (cehenneme kilitlenecek) ve Allah’tan özür dileme ve hoşnutluğunu kazanmak için fırsat isteme talepleri de kabul edilmeyecektir.

Bunun böyle olmasının sebebi, sizin Allah'ın ayetlerini alay, eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık onlar o gün ne ateşten çıkarılacak, ne de özür dilemelerine fırsat verilecektir.

İşte bu, Allah'ın âyetlerini alaya almanız, dünya hayatının sizi aldatması sebebiyledir. Bugün, o ateşten çıkamayacaklar. Onlardan, Allah'ın hoşnut edilmesi de istenmeyecektir.

Bu, Allah'ın ayetlerini alaya aldığınız ve dünya hayatı sizi aldattığı içindir." Artık bugün oradan çıkarılmazlar ve onlardan (Allah'ı) hoşnut edecek bir şey yapmaları da istenmez.

'Bunun sebebi şudur: Siz Allah'ın ayetlerini alay konusu edindiniz; dünya hayatı sizi aldattı.' Böylece ne oradan (ateşten) çıkarılırlar, ne (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir.

Size bu cezanın sebebi şu: Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için, bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden (Allah'ı razı kılacak) bir özür de kabul edilmez.

Çünkü siz, Allah’ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı.” Artık o gün, o Cehennemden çıkamayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.

“Bunun sebebi, sizin, Allah'ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.” Artık o gün, ne ateşten çıkarılacaklar, ne de Allah'ı hoşnut etmeleri istenecektir.

İşte bu, size Allahın âyetlerin alaya almanızdan, sizi dünya dirliği aldatmış bulunuyor, ne ateşten çıkarılırlar, ne de özürleri tutacaktır

“Bunun sebebi, sizin, Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.” Artık o gün ne ateşten çıkarılacaklar ne de Allah'ı hoşnut etmeleri (için dünyaya geri dönmeleri) kabul edilecek.

Allâh’ın âyetleri ile istihzâ itdiğiniz ve bu dünyâ hayâtınızn ’izzetine kapıldığınız içün ’âkıbetiniz böyle olacakdır. Ânlar o gün artık oradan çıkarılmayacak ve ânlar içün Allâh’ın rızası taleb olunmayacakdır.

"Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür." O gün, ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir.

“Bunun sebebi, Allah’ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.” Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez.

Bunun böyle olmasının sebebi şudur: Siz Allah'ın âyetlerini alaya aldınız, dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacaklardır ve onların (Allah'ı) hoşnut etmeleri de istenmeyecektir.  

 Âyetten anlaşıldığına göre azabı hak edenler, Kur’an-ı Kerim’i alaya alanlar ve ahiret hayatını kabul etmeyenlerdir. Artık bu durumda bunların o günd... Devamı..

"Çünkü siz ALLAH'ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi kandırdı." Sonuç olarak, onlar oradan çıkamazlar ve özürleri de dinlenmez.

Bunun sebebi şudur; Siz Allah'ın âyetlerini alaya aldınız, dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar, ateşten çıkarılmayacaklar ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir.

Bunun sebebi, çünkü siz Allahın âyetlerini eğlence yerine tuttunuz ve Dünya hayat sizi mağrur etti, onun için bu gün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden tarzıye de kabul edilmez

İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz nedeniyledir. Sizi, dünya hayatı aldattı. Artık bugün onlar, Cehennem'den çıkarılmazlar. Ve onlardan özür dilemeleri de istenmez.

«Bunun sebebi şudur: Çünkü siz Allahın âyetlerini bir eğlence edindiniz. Sizi dünyâ hayâtı aldatdı». İşte bugün onlar buradan çıkarılmayacaklar, onların tarziyeleri de kabul edilmeyecekdir.

“Bunun sebebi şudur: Gerçekten siz, Allah'ın âyetlerini alaya almıştınız ve dünya hayâtı sizi aldatmıştı.” Artık bugün, ne oradan (Cehennemden) çıkarılırlar, ne de onlardan(Allah'ı) râzı etmeleri istenir.

Böylece “Siz, Allah’ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı.” Artık bu gün onlar, o ateşten çıkartılmazlar ve onlara bundan sonra hatalarını düzeltme hakkı da verilmez.

Bu da şundan. Siz Allah’ın ayetlerini eğlence edinmiştiniz. Dünya yaşayışı da sizi aldatmıştı." Bundan sonra onlar ateşten çıkarılmıyacaklar, onların bağış dilemelerine de kulak asılmıyacaktır.

Size bu azabın sebebi şudur ki siz, Allah/ın âyetlerini eğlenceye almıştınız, dünya diriliği sizi aldatmıştı» denecek. İşte onlar bugün ateşten çıkarılmayacaklar, onlardan özür de aranmayacak [³].

[3] Veya rıza-i Bâri talep olunmayacak. Yalvarma aranmayacak.

“Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür.” Böylece ne oradan (ateşten) çıkarılırlar, ne de (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir.

“Çünkü siz, Allah’ın ayetlerini küstahça alaya almıştınız ve bunun doğal sonucu olarak, bu dünya hayatının lüks ve cazibesi sizi aldatıp âhiret gerçeğine karşı duyarsız kılmıştı!”
İşte bu yüzden, o Gün onlar ne ateşten çıkarılacaklar, ne de tövbeleri kabul edilecek!

Bu, Allah’ın âyetlerini alay konusu edinmeniz sebebiyledir.
Sizi Dünya Hayatı aldattı.
Oradan bugün çıkarılmazlar. Onlar ma’zeretli de sayılmazlar”.

"Bunun sebebi Allah’ın ayetlerini alaya almanız, dünya hayatının süsüne, zenginliğine aldanarak yasalarımıza karşı çıkmanız, insanların uydurduğu yasalara göre yaşamanızdır." Artık onlar ateşten çıkarılmazlar. Ateş içindeyken pişmanlıklarıyla; “Ya Rabbi bizi kurtar, senin rızanı kazanacak işler yapalım,” demeleri kabul edilmez. Artık iş işten geçmiştir.

Bunun sebebi şudur: “Siz Allah’ın ayetleriyle alay ettiniz; dünya hayatı sizi aldattı.” [*] Bugün ondan (ateşten) çıkarılmayacaklardır ve onların (Allah’ı) hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. [*]

Benzer mesaj: Hadîd 57:14.,Benzer mesajlar: Nahl 16:84; Mü’minûn 23:108; Neml 27:85; Rûm 30:57; Mü’min 40:52; Kâf 50:28; Tahrîm 66:7; Kıyâmet 75:15-16... Devamı..

Bunun sebebi: “Sizin Allah’ın âyetleriyle alay etmeniz ve dünya hayatının dasizi aldatmasıdır.” Artık bugün onlar cehennemden çıkarılmayacaklar ve kendilerinden dilekleri de kabul edilmeyecektir.

böyle olacaktır, çünkü siz Allah’ın mesajlarını küçümseyip alaya aldınız ve bu dünya hayatının sizi ayartmasına izin verdiniz!” ³¹ Bundan dolayı o Gün, onlar ne ateşten çıkarılacaklar, ³² ne de bir değişiklik yapmalarına izin verilecek.

31 Lafzen, “çünkü bu dünya hayatı sizi ayarttı”: dünyevî hırslara esir olmalarının, Allah’ın mesajlarını tahkir edici şekilde gözardı etmelerinin sebe... Devamı..

Bu hale düşmenizin sebebi, Allah’ın ayetlerini hafife almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasıdır. İşte bugün, onlar, oradan çıkarılmayacak ve özürleri de dinlenmeyecektir. 31/33, 57/14...20

Durum işte böyle vahimdir; çünkü siz Allah’ın mesajlarını alay konusu ettiniz, zira dünya hayatı sizi fena halde aldatmıştı.”[4496] İşte bu yüzden o gün ne oradan çıkarılacaklar ve ne de yeni bir başvuru şansı daha verilecek.

[4496] Dünya sizi değil, siz kendinizi aldattınız; sonuçta peşin yalanı vâdeli gerçeğe tercih ettiniz.

Sizin bu muazzeb olmanızın sebebi ise şüphe yok ki, siz Allah'ın âyetlerini eğlence yerine tutmuştunuz ve sizi dünya hayatı aldatmış idi, artık buğün ondan çıkarılmayacaklardır. Ve kendilerinden itizarda bulunmaları da istenilmeyecektir.

34, 35. Ve kendilerine şöyle denildi: “Siz Bizi, daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, Biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız! Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak, çünkü siz Allah'ın âyetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. ” Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler.

Böyledir, çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlence yaptınız; dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar ne ateşten çıkarılırlar ve ne de kendilerinden Allah'ı memnun etmeğe çalışmaları istenir.

Bu kararın sebebi şudur: Allah’ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı. Bunlar oradan çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.

Bu azap, Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması sebebiyledir. İşte bugün, onlar, oradan çıkarılmayacak ve özürleri de dinlenmeyecektir.

“Çünkü siz Allah'ın âyetlerini eğlence yapmıştınız; dünya hayatı da sizi aldatmıştı.” O gün ne oradan çıkarılırlar, ne özürleri kabul edilir.

Bunun sebebi şudur: "Siz, Allah'ın ayetlerini eğlence aracı yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı/gurura itti. Bugün ateşten çıkarılmayacaklar, özür dilemeleri de kabul edilmeyecek."

“şol andan ötürü kim siz ŧuttuñuz Tañrı āyetlerini yañśuya daħı maġrūr eyledi sizi yaķın dirlik.” pes ol gün çıķmayalar andan ne daħı anlar ħoşnūd eylemek istenilmeyeler.

Ol andan ötürüdür kim Tañrı Ta‘ālānuñ āyetlerini masḫaralıḳ idindüñüz‐idi. Daḫı sizi aldadı‐y‐ıdı dünyā dirligi. Pes bu gün andan çıḳmazlar. Anla‐ra ḫoşnūdluḳ daḫı olmaz.

Bu (əzab) ona görədir ki, siz Allahın ayələrini lağa qoyurdunuz; dünya həyatı sizi aldatmışdı!” Bu gün onlar (Cəhənnəmdən) çıxarılmayacaq və onlardan (Allahı razı salan) heç bir üzrxahlıq (tövbə də) qəbul olunmaycaqdır!

This, forasmuch as ye made the revelations of Allah a jest, and the life of the world beguiled you. Therefor this day they come not forth from thence, nor can they make amends

"This, because ye used to take the Signs of Allah in jest, and the life of the world deceived you:"(4772) (From) that Day, therefore, they shall not be taken out thence, nor shall they be received into Grace.

4772 It is implied that 'you deliberately allowed yourselves to be deceived by the vanities of this world', or 'that you put yourselves into a positio... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.