22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne fî-ssemâvâti vel-ardi leâyâtin lilmu/minîn(e)

Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.

Şüphesiz mü’minler (ve inanmak isteyenler) için, göklerde ve yerde (nice) ayetler (mesaj dolu ibretler) vardır.

Bakın, göklerde ve yerde inananlar için, ibret dolu mesajlar vardır.

Göklerde ve yerde, mü'minler için, Allah'ın kâinatı hikmete dayalı idare ettiğini, kudretini, birliğini gösteren nice âyetler, deliller, işaretler vardır.

Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah'ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.

Hiç şüphesiz göklerde ve yerde, müminler için önemli ayetler vardır.

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır.

Göklerde, yerde inanmış olanlarçin, nice nice ibretler var!

Şüphesiz göklerde ve yerde inanan(mak isteyen)ler için (Allah'ın birliğine ve kudretine dair) nice deliller vardır.

Mü’minler içün semâvâtda ve arzda ’alâmetler vardır.

Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır.

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.  

 Bu âyetler, Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren deliller ve işaretlerdir.

İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.

Her halde Göklerde ve Yerde mü'minler için âyetler var

Kuşkusuz göklerde ve yeryüzünde inananlar için âyetler¹ vardır.

1- Kanıtlar, göstergeler.

Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü'minler için kat'î âyetler (delâletler, ibretler) vardır.

Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü'minler için elbette deliller vardır.(2)

(2)Burada bahsedilen “deliller” için bakınız; (Mektûbât, 33. Mektûb, 321-323)

İnananlar için göklerde ve yerde,

Gerçekten inananlar için yerlerde, göklerde kesin belgeler vardır.

Göklerde ve yerde mü/minler için vahdaniyet ve kudretine ait alâmetler vardır.

Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır.

Göklerde ve yerde, inanmaya gönlü olanlar için Allah’ın varlığını, birliğini, sonsuz kudret ve merhametini gözler önüne seren nice alâmetler, mûcizeler ve deliller vardır.

Müminler için, Yer ve Gökler’de elbette âyetler vardır.

Göklerde ve yerde inananlar için birtakım ipuçları vardır.

Gökyüzünde ve yeryüzünde gerçekleri görmek isteyenler için yaratılışın delilleri vardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın! Sadece gerçekleri görmek istemeniz yeterlidir. Ancak ön yargılarınızla gerçeklere kapalıysanız, gözünüzün önündeki gerçekleri hiçbir zaman göremezsiniz.

Şüphesiz ki göklerde ve yerde inananlar için dersler vardır.

Şüphesiz, inananlar için göklerde ve yerde (nice) mûcizeler vardır.

Bakın, göklerde ve yerde inan[mak istey]enler için (ibret dolu) mesajlar vardır. ²

2 Karş 2:164, ki orada âyât terimini aynı şekilde çevirdim; çünkü bu bilinçli yaratıcı Gücün görünür işaretleri insan için manevî mesajlar taşır.... Devamı..

Hiç şüphesiz, göklerde ve yerde inanacak bir toplum için nice ayetler/deliller vardır. 51/20-21

Elbet göklerde ve yerde inan(maya gönlü ol)anlar için sayısız mesajlar vardır.[4466]

[4466] Öncesi ve sonrasıyla birlikte zımnen: İnsan vahyin mesajlarını kâinat ve varlık kitabını okuyarak da alabilir. Yeter ki inanmaya gönlü olsun.... Devamı..

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü'minler için elbette ibretler vardır.

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.

İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde göstergeler (ayetler) olduğu kesindir.

Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.

İman edenler için göklerde ve yerde nice âyetler vardır.

Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.

bayıķ gökler içinde daħı yirde nişānlardur mü’minlere.

Taḥḳīḳ göklerde ve yirlerde āyetler vardur mü’minlere.

Həqiqətən, göylərdə və yerdə mö’minlər üçün ibrətlər vardır!

Lo! in the heavens and the earth are portents for believers.

Verily in the heavens(4737) and the earth, are Signs for those who believe.

4737 Verses 3-5 deal with some of the points in the noble argument in 2:164, but again there are differences on account of the different context. Note... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.