18 Nisan 2021 - 6 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu-lleżî seḣḣara lekumu-lbahra litecriye-lfulku fîhi bi-emrihi ve litebteġû min fadlihi ve le’allekum teşkurûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kendi emriyle gemiler akıp (menziline) ulaşsın ve O'nun fazlından (rızkınızı) arayasınız diye, sizin için denize boyun eğdiren Allah’tır. Umulur ki şükredersiniz (diye bunlar size hatırlatılmaktadır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle bir Allah'tır ki üstünde gemi, emriyle kayıp gitsin ve siz de lutfundan, ihsanından nasibinizi arayıp elde edin de şükreyleyin diye ram etmiştir denizi size.

Abdullah Parlıyan Meali

Denizi kendi kanunları doğrultusunda, faydalanmanız için sizin emrinize veren Allah'tır. Böylece gemiler, O'nun emriyle denizin üstünde yüzer giderler ve siz de O'nun lütfundan ihtiyaç duyduğunuz şeyleri, o denizden elde edersiniz ve şükredenlerden olursunuz.

Ahmet Tekin Meali

Allah, denizi, kurduğu düzen gereğince, faydalanmanız için emrine boyun eğdirendir. Denizde, Allah'ın koyduğu kuralların gereği gemiler, filolar seyreder. Allah'ın lütfundan rızık ve servet ararsınız, deniz ticareti yaparsınız. Ola ki, şükrünüze vesile olur.

Ahmet Varol Meali

Allah, içinde emriyle gemilerin yürümesi ve O'nun lütfundan (rızık) aramanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Umulur ki şükredersiniz.

Ali Bulaç Meali

Allah; kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve O'nun fazlından ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah O'dur ki, denizi sizin hizmetinize bağladı; Allah'ın emri ile hem denizde gemiler hareket etsin, hem de fazlından (rızık) arayasınız diye... Gerek ki şükredersiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah size denizi musahhar kılmıştır ki gemiler, O’nun emriyle akıp gitsinler ve siz, O’nun verdiği fazl ve ihsanını (rızkı) arayasınız ve (Rabbinize) şükredesiniz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Denizi sizin hizmetinize sunan Allah'tır. Ta ki gemiler, O'nun buyruğu ile denizde akıp gitsin de siz bu sayede O'nun lütfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz.

Besim Atalay Meali (1962)

Buyrumuyla gemilerin yüzmesi, sizlerin de erdeminden faydalanmanızçin, denizi size uygun kılan Allah O'dur, ola ki şükredersiz

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah O'dur ki hem gemiler yüzüp gitsin hem de (siz) lütfundan istekte bulunasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize sunmuştur.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri, lütfedip verdiği rızkı aramanız için denizi buyruğunuz altına veren Allah'tır, belki artık şükredersiniz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, O’nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir.

Edip Yüksel Meali

Lütfundan payınızı aramanız ve şükretmeniz için gemileri emriyle sürmenize uygun olarak denizi buyruğunuz altına veren ALLAH'tır

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah O (yüce) zâttır ki, emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de O'nun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah odur ki sizin için denizi musahhar kıldı, onda emri ile gemiler aksın diye, hem fadlından talebde bulunasınız diye ve gerek ki şükredesiniz

Erhan Aktaş Meali

Allah, koyduğu yasalar sayesinde, içinde gemileri yüzdürmeniz ve O'nun lütfundan, onda rızık aramanız için denizi hizmetinize sunandır. Umulur ki şükredersiniz.

Hasan Basri Çantay Meali

Allah, Emir (ve izn) iyle — içinde gemilerin akıb gitmesi için, fazl (-u kerem) inden (nasıyb) aramanız için — size denizi müsahhar etmiş olandır. Gerekdir ki şükredesiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, emri ile içinde gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan (rızık) aramanız için denizi sizin emrinize verendir; tâ ki şükredesiniz.

İlyas Yorulmaz Meali

Emri ile denizlerde gemilerin akıp gitmesi ve O nun lütfundan rızık aramanız için, denizleri sizin kullanımınıza veren Allahdır. Umulur ki şükredersiniz.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Denizi size müsahhar kılan Allah/tır, ta ki orada O/nun fermanıyle gemiler yürüsün, siz de O/nun inayeti sayesinde ticaret ve menfaat elde ediniz, nimetlerine de şükrediniz.

Kadri Çelik Meali

İçinde emri ile gemiler akıp gitsin, lütfünden nasiplerinizi arayasınız ve şükredesiniz diye Allah denizleri sizin hizmetinize vermiştir.

Mahmut Kısa Meali

Allah denizi belli yasalara boyun eğdirerek sizin emrinize verdi ve size gemi yapıp kullanma yeteneğini bahşetti ki, gemiler O’nun emriyle engin sularda akıp gitsinler, siz de O’nun lütfettiği nîmetleri arayıp bulasınız vesize verdiği bunca nîmetlere karşılık Rabb’inize şükredesiniz.

Mehmet Türk Meali

Şükretmeniz için kendi emriyle gemiler yüzsün ve bu sayede Onun lütfundan nasibinizi arayasınız diye denizleri sizin emrinize veren, Allah’tır.

Muhammed Esed Meali

DENİZİ [kendi kanunları doğrultusunda faydalanmanız için] sizin emrinize veren Allah'tır 10 -böylece gemiler O'nun emriyle denizin üstünde yüzebilsinler ve siz O'nun lütfundan [ihtiyaç duyduğunuz şeyleri] elde edebilesiniz ve şükredenlerden olasınız diye.

Mustafa Çavdar Meali

O, Allah ki onun lütuf ve kereminden payınıza düşeni alabilesiniz ve böylece nimetlerin hakkını veresiniz diye koyduğu yasalar uyarınca içinde gemilerin yüzüp gittiği denizleri sizin istifadenize sunmuştur. 17/66, 22/65

Mustafa İslamoğlu Meali

O’NUN kanunu sayesinde orada gemiler yol alabilsin diye, yine O’nun lutfundan payınıza düşeni elde edip[4474] de şükredebilesiniz diye denizi sizin için bir yasaya bağlayan Allah’tır.[4475]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah o (Zât)dır ki, denizi size musahhar kıldı. O'nun emriyle o denizler içinde gemiler cereyan etsin diye ve O'nun fazlından talepte bulunasınız diye ve gerektir ki, şükredesiniz.

Suat Yıldırım Meali

Allah o yüce Zattır ki, içinde emri ve izni ile gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.

Süleyman Ateş Meali

Allah'tır ki denizi size boyun eğdirdi, ta ki gemiler buyruğuyla denizin içinde akıp gitsin de, siz bu sayede O'nun lutfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gemiler emriyle akıp gitsin ve ikram olarak verdiklerini arayasınız diye denizi hizmetinize veren Allah’tır. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

Şaban Piriş Meali

Emri gereğince, gemilerin, içinde yüzmesi ve lütfundan aramanız için denizi emrinize veren Allah'tır. Umulur ki şükredersiniz.

Ümit Şimşek Meali

O Allah ki, gemiler Onun koyduğu yasalara uygun şekilde akıp gitsin ve siz de Onun lütfundan nasibinizi arayıp şükredin diye, denizleri sizin hizmetinize verdi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah size denizi boyun eğdirdi ki, içinde gemiler O'nun emriyle akıp gitsin, lütfundan istekte bulunasınız ve şükredebilesiniz.

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı oldur kim musaḥḥar eyledi size deñizi tā revān ola gemi anuñ içinde buyruġı-y-ıla daħı tā isteyesiz fażlından daħı ola kim siz şükr eyleyesiz.

Bunyadov-Memmedeliyev

Gəmilərin Onun əmri ilə dənizdə üzməsi və sizin də Onun lütfündən (orada) ruzi axtarmanız üçün dənizi sizə ram edən Allahdır! Bəlkə, şükür edəsiniz!

M. Pickthall (English)

Allah it is Who hath made the sea of service unto you that the ships may run thereon by His command, and that ye may seek of His bounty, and that haply ye may be thankful;

Yusuf Ali (English)

It is Allah Who has subjected the sea to you,(4746) that ships may sail through it by His command, that ye may seek of his Bounty, and that ye may be grateful.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.