22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâżâ hudâ(en)(s) velleżîne keferû bi-âyâti rabbihim lehum ‘ażâbun min riczin elîm(in)

Bu Kur'an, doğru yolu gösterir ve Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince: Onlaradır elemli ve en çetin azabın cezası.

Oysa işte bu (Kur’an) bir hidayet (kaynağıdır). Rablerinin ayetlerini inkâr edenler ise, onlar elbette (en) iğrenç olanından acı bir azaba (müstahaktırlar ve uğrayacaklardır.)

İşte bu Kur'ân dosdoğru yolu gösterir. Rablerinin ayetlerini inkâra şartlanmış olup tanımayanlara ise, en acıklı ve çetin bir azap vardır.

Bu Kur'ân bir hidayet rehberidir. Rablerinin âyetlerini inkârda ısrar edip küfre saplananlara ise, en şiddetlisinden can yakıp inleten, müthiş bir azap vardır.

Bu (Kur'an) bir hidayettir (doğru yola iletici bir rehberdir). Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise iğrenç olanından, acıklı bir azap vardır.

İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.

Bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler ise, onlara, en şiddetlisinden acıklı bir azab vardır.

İşte doğru yol, bu Kur’andır. Rablerinin ayetlerini yalanlayanlara ise, çok kötü, elem verici bir azap vardır.

Bu Kur'ân, yol gösteren bir rehberdir. Rabblerinin âyetlerini inkâr edenler için çok çetin bir azap vardır.

Doğru yol budur, Tanrının âyetlerin tanımamış olanlara, çok acı ağrıtan bir azap vardır!

İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok acı bir azap vardır.

İşte râh-ı hidâyet budur. Allâh’ın âyetlerine inanmayanlar içün elîm bir ’azâb mukarrerdir.

İşte bu Kuran doğruluk rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere, onlara, tiksindiren, can yakan bir azap vardır.*

İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.

İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en kötüsünden, elem verici bir azap vardır.

Bu bir rehberdir. Rab'lerinin ayetlerini inkar edenler için iğrenç ve acı bir azap vardır.

Bu Kur'an bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise, en şiddetlisinden acıklı bir azab vardır.

Bu bir irşaddır, rablarının âyetlerine küfredenler ise onlara en fenâsından bir elîm azâb var

Bu doğru yol göstericisidir. Rabblerinin ayetlerini yalanlayanlar için çok kötü bir azap vardır.

Bu (Kur'an) bir hidâyetdir. Rablerinin âyetlerine küfredenler (e gelince:) Onlar için öyle bir azâb vardır (ki bu) çok elem verici bir azâb (nev'în) den (dir).

Bu (Kur'ân), bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en şiddetlisinden (pek) elemli bir azab vardır.

Bu (Kur’an’ın) en doğru yola ulaştırandır. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler için pisliklerden oluşan acıklı bir azap var.

İşte doğru yolu gösterecek olan bu Kur’an’dır. Çalabınızın ayetlerini tanımıyanlar için kötülerin kötüsü acıklı bir azap vardır.

İşte bu Kur/an, bir rehberdir. Rablerinin âyetlerini tanımayanlar için şiddetli ve acıklı bir azap vardır [⁴].

[4] Veya acıklı yaman bir azap.

İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler (var ya), onlar için elim bir tiksindirici azap vardır.

Bu ayetler, tüm insanlığa ışık tutan gerçek bir yol göstericidir. Bunun içindir ki, Rablerinin ayetlerini inkâr edenleri, tiksinti veren can yakıcı bir azap beklemektedir.

Bu bir hidayettir.
Rabb’lerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince; onlar için acıveren, pislikten bir azap vardır.

Kuran, bir rehberdir. Allah kelâmını inkar edenler ise, iğrenç pislik cezasına mahkum edileceklerdir...

Sana gönderdiğimiz Kitap, size doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. İnanarak Kitabımıza uyanları doğru yola götürür. Allah’ın ayetlerini inkâr edenlere ise elem dolu kötü bir azap vardır.

İşte bu (Kur’an) bir rehberdir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır.

(Gerçekten) en doğru yolu gösteren rehber bu (Kur’an)’dır. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince onlar için de en iğrenç olanından acıklı bir azap vardır.

[Allah’ın işaretlerine ve mesajlarına dikkatlice kulak vermek: işte] rehberliğ[in anlamı] budur; diğer taraftan, ⁸ Rablerinin mesajlarını inkara şartlanmış olanları, [yaptıkları] çirkinliklerin ⁹ bir karşılığı olarak acı bir azap beklemektedir.

8 Lafzen, “ve” yahut “ama”.9 Min ricsin ifadesinin bu çevirisinin bir açıklaması için bkz. 34:5, not 4.

İşte bu kitap/Kuran bir doğru yol kılavuzudur. Rabblerinin ayetlerini örtbas eden kâfirler var ya! Onlara en kötüsünden acıklı bir azap vardır. 2/2, 12/111

(Allah’ın âyetlerini izlemek…)[4471] İşte hidayet budur; bir de Rablerinin (kevnî ve vahyî) âyetlerini yok sayanlar var: işte onların hakkı, (bu) akıl almaz bayağılaşmadan dolayı[4472] elem verici bir azaba mahkûm olmaktır.[4473]

[4471] Parantez içi açıklama 8 ve 9. âyetlere dayanarak yapılmıştır. [4472] Krş: “O aklını kullanmayanları pisliğe mahkûm eder” (10:100; ayrıca bkz... Devamı..

İşte bu, (Kur'an) bir rehber-i hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr eden kimseler ise onlar için pek şiddetlisinden bir acıklı azab vardır.

Bu Kur'ân, hidâyet rehberidir. Rab'lerinin âyetlerini reddedenlere ise, en fenasından gayet acı bir azap vardır.

İşte yol gösterici, bu(Kur'an)dır. Rablerinin ayetlerini tanımayanlar için çok çetin bir azab vardır!

Yahut: Onlar için acı bir pislik azâbı vardır.

İşte doğru yol budur. Rablerinin (Sahiplerinin) ayetlerini görmezlikten gelenlerin hak ettiği, pis ve acıklı bir azaptır.

Bu (kitap), bir kılavuzdur. Rab'lerinin ayetlerine nankörlük edenlere acı bir felaket vardır.

Bu Kur'ân bir hidayet rehberidir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenler için ise, en kötüsünden acı bir azap vardır.

İyiye ve güzele bir kılavuzdur bu! Rablerinin ayetlerini inkâr edenler için, korkunç bir pislik azabı öngörülmüştür.

uşbu ŧoġru yoldur. daħı anlar kim kāfir oldılar çalabı’ları āyetlerine anlaruñdur 'aźāb aġrıdıcı 'aźābdan.

Uşbu doġru yoldur ve ol kişiler ki kāfir oldılar Tañrı Ta‘ālā āyetlerine.Vardur anlara rüsvāylıḳ ‘aẕābından.

Bu (Qur’an) bir hidayətdir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri çox şiddətli, ağrılı-acılı bir əzab gözləyir.

This is guidance. And those who disbelieve the revelations of their Lord, for them there is a painful doom of wrath.

This is (true) Guidance and for those who reject the Signs of their Lord, is a grievous Penalty of abomination.(4745)

4745 (4) In verse 11, he has flouted and rejected the specific guidance that came to him from the Word of Allah, or from the admonition of a Prophet o... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.