19 Ekim 2020 - 2 Rebiü'l-Evvel 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 5. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Emran min ‘indinâ(c) innâ kunnâ mursilîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Katımızdan bir emir ile (bunlar yapılır) . Doğrusu Biz, (insanlara hidayet ve saadet rehberi elçiler) gönderenleriz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.

Abdullah Parlıyan Meali

katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz,

Ahmet Tekin Meali

Planlar, kararlar, icraatlar nezdimizden verilen emirlerle ayrılır, ilgili melekler görevlendirilir ve ilâhî düzen sağlanır. Biz peygamberlere, meleklerle vahiyler, kitaplar göndermeye devam ettik.

Ahmet Varol Meali

Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz.

Ali Bulaç Meali

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kendi katımızdan bir emir olarak (o Kur’anı indirdik.) Biz şüphesiz göndericiyiz.

Bayraktar Bayraklı Meali

4,5. O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

Besim Atalay Meali

4,5,6. Bizim katımızdan buyrum olarak, her sağlam iş o gecede de ayrılır, Tanrının katından bir rahmet olarak, peygamberler göndeririz, O işitir, O bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

4,5,6. Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

4,5,6,7. Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

4,5,6,7. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

4, 5, 6. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Edip Yüksel Meali

Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

4,5,6. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk

Erhan Aktaş Meali

Katımızdan bir buyruk olarak. Kuşkusuz Biz resûl göndericiyiz.

Hasan Basri Çantay Meali

4,5,6. (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

Hayrat Neşriyat Meali

4,5,6. Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O'dur.

İlyas Yorulmaz Meali

Katımızdan bir kararla, o hükümleri göndericiler biziz.

Kadri Çelik Meali

(Kur'an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Mahmut Kısa Meali

Ve bütün bunlar, katımızdan bir emir olarak derhal yerine getirilir. Çünkü Biz, insanı yaratıp başıboş bırakmayız! Aksine, ona doğru yolu gösterecek mesajlar göndeririz.

Mehmet Türk Meali

4,5,6. (Ki) her önemli işe1 tarafımızdan bir emirle o gecede hükmedilir. Rabbinden bir rahmet olarak Peygamberleri gönderen Biziz. İşte O (Allah) hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.*

Muhammed Esed Meali

katımızdan bir emir gereği: çünkü biz [doğru yola ileten mesajlarımızı] her zaman göndermekteyiz,

Mustafa Çavdar Meali

Katımızdan konulan bir yasa gereği, elçileri biz bunun için gönderdik. 16/36, 35/24, 18/55

Mustafa İslamoğlu Meali

tarafımızdan verilmiş bir emirle: elbet Biz, evet (rasulleri) gönderen de Bizdik,

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.

Suat Yıldırım Meali

4, 5, 6. O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. *

Süleyman Ateş Meali

Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.

Süleymaniye Vakfı Meali

O işlerin kararı tarafımızdan verilmiştir. Biz elçiler göndeririz.

Şaban Piriş Meali

Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.

Ümit Şimşek Meali

4,5,6. Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,

M. Pickthall (English)

As a command from Our presence. Lo! We are ever sending

Yusuf Ali (English)

By command, from Our Presence. For We (ever) send (revelations),


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.