24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Emran min ‘indinâ(c) innâ kunnâ mursilîn(e)

Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.

Katımızdan bir emir ile (bunlar yapılır). Doğrusu Biz, (insanlara hidayet ve saadet rehberi elçiler) gönderenleriz.

katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz,

Planlar, kararlar, icraatlar nezdimizden verilen emirlerle ayrılır, ilgili melekler görevlendirilir ve ilâhî düzen sağlanır. Biz peygamberlere, meleklerle vahiyler, kitaplar göndermeye devam ettik.

Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz.

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.

Kendi katımızdan bir emir olarak (o Kur’anı indirdik.) Biz şüphesiz göndericiyiz.

4,5. O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

4,5,6. Bizim katımızdan buyrum olarak, her sağlam iş o gecede de ayrılır, Tanrının katından bir rahmet olarak, peygamberler göndeririz, O işitir, O bilir

Katımızdan konulan bir yasa gereği, hiç kuşkusuz Biz resuller göndermekteyiz.

5,6. Rabbinin rahmetine bir ’alâmet olmak üzere tarafımızdan virilen emir üzerine rasûller gönderildi. Allâh her şeyi işidir, her şeyi görir.

4,5,6,7. Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

4,5,6,7. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

4, 5, 6. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.

4,5,6. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk

Katımızdan bir buyruk olarak. Kuşkusuz Biz resûl göndericiyiz.

4,5,6. (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

4,5,6. Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O'dur.

Katımızdan bir kararla, o hükümlerin göndericileri biziz.

Bizden gelen bir buyrukla. Çünkü Bizim elçiler gönderdiğimiz de olmuştur,

Rabbin tarafından bir rahmet eseri olmak üzere peygamberler göndeririz.

(Kur'an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Ve bütün bunlar, katımızdan bir emir olarak derhal yerine getirilir. Çünkü Biz, insanı yaratıp başıboş bırakmayız! Aksine, ona doğru yolu gösterecek mesajlar göndeririz.

Katımızdan bir iş olarak!
Biz, rasûl göndermekteydik;

4,5,6. Katımızdan (verilen bir) emir olarak doğru hüküm içeren her iş onda (o gecede) ayrıntılı olarak ortaya konulur. [*] Rabbinin merhameti gereği (peygamberler) gönderici olan da elbette biziz. Şüphesiz ki O -evet O- duyandır, bilendir.*

4,5,6. (Ki) her önemli işe¹ tarafımızdan bir emirle o gecede hükmedilir. Rabbinden bir rahmet olarak Peygamberleri gönderen Biziz. İşte O (Allah) hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.*

katımızdan bir emir gereği: çünkü biz [doğru yola ileten mesajlarımızı] her zaman göndermekteyiz,

Katımızdan konulan bir yasa gereği, elçileri biz bunun için gönderdik. 16/36, 35/24, 18/55

tarafımızdan verilmiş bir emirle: elbet Biz, evet (rasulleri) gönderen de Bizdik,

Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.

4, 5, 6. O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. *

Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.

O işlerin kararı tarafımızdan verilmiştir. Biz elçiler göndeririz.

Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.

4,5,6. Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,

4-6. ol gice içinde ayrınılur ya'nį beyān eylenilür her hükm olınmış ya'nį bir yıldan bir yıla degin buyurmaġ-ıla ķatumuzdan. bayıķ biz olduķ viribiyiciler raḥmet çalabuñdan bayıķ ol işidicidür bilici.

Buyruḳ biz ḳatumuzda. Taḥḳīḳ bizüm ‘ādetümüz resūller göndermekdür.

Dərgahımızdan bir buyuruq olaraq! Həqiqətən, (peyğəmbərləri) Biz göndəririk –

As a command from Our presence. Lo! We are ever sending

By command, from Our Presence. For We (ever) send (revelations),


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.