6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme lâ yuġnî mevlen ‘an mevlen şey-en velâ hum yunsarûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O gün, bir dostun (diğer) dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlaması mümkün değildir. Ve onlar (başka yerlerden de) yardım görmeyeceklerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O gün dostun dosta faydası olmaz ve onlar, bir yardım da görmezler.

Abdullah Parlıyan Meali

ki, o gün dostun dosta faydası olmaz ve onlara hiçbir şekilde yardım da edilmez.

Ahmet Tekin Meali

O gün, liderlerin, zenginlerin, liderler, zenginler, bağlıları ve tebaaları adına; kölelerin, köleler ve efendileri, efendilerin köleleri adına; köle azad edenlerin hürriyetlerine kavuşturdukları kimseler, hürriyetlerine kavuşturulanların azad edenler adına; izzet ikramda bulunan kimselerin, ikramda bulundukları, ikramda bulunanların ikram edenler adına; arkadaşın arkadaşı, sevenlerin birbirleri adına;dostların dostları, komşunun komşusu, ortağın ortağı, misafirin misafir adına; oğulların birbirleri adına, amcanın, amca oğullarının, amca ve amca oğulları adına; yeğenlerin, hısımların, yeğenler ve hısımlar adına akrabaların birbirleri adına; velinin velâyeti altındakiler adına, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi bertaraf edemeyecekleri , onlara hiçbir şekilde yardımın da yapılamayacağı bir gündür.

Ahmet Varol Meali

O gün dost dosttan bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez.

Ali Bulaç Meali

O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

Ali Fikri Yavuz Meali

O gün dost, dostdan hiç bir şeyi (azabı) engelliyemez ve kendilerine yardım da olunmaz.

Bahaeddin Sağlam Meali

O gün, hiçbir dost diğerine fayda veremeyecektir ve onlara yardım da edilmeyecektir.

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün, hiçbir dostun dostuna bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir.

Besim Atalay Meali (1962)

O gün, dostun dostuna bir yardımı olamaz, yardım da olunmazlar!

Cemal Külünkoğlu Meali

O gün ne bir dostun diğer bir dosta yararı dokunacak, ne de kendilerine yardım ulaşacak. (Herkes dünyada yaşadığının karşılığını alacak).*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

Diyanet Vakfı Meali

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.

Edip Yüksel Meali

O gün dost, dostunu hiç bir şeyden koruyamaz ve yardım da görmezler.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar

Erhan Aktaş Meali

O gün, hiçbir yakının, yakınına bir yararı olmaz.¹ Onlar, yardım da olunmazlar. *

Hasan Basri Çantay Meali

O gün yâr bile yârine, hiçbir şeyle, fâide vermez. Onlara (başka suretle) yardım da edilmez.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün, bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yardım olunmazlar.

İlyas Yorulmaz Meali

Yakın arkadaşın, yakın arkadaşa hiçbir yarar sağlayamayacağı günde, onlara kesinlikle yardım edilmeyecek.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O gün, dostun dosta [²] hiçbir faydası olmaz, kimse kimseden yardım da görmez,*

Kadri Çelik Meali

O gün bir dost bir dostu hiçbir şeyden müstağni kılamaz ve onlar yardım da olunmazlar.

Mahmut Kısa Meali

O gün, dostun dosta zerre kadar yararı dokunmayacak ve hiç kimseye yardım edilmeyecektir!

Mehmet Okuyan Meali

O gün, dostun dosta hiçbir yararı olmaz;* kendilerine yardım da edilmez.*

Mehmet Türk Meali

41,42. O gün, Allah’ın merhamet ettikleri dışında hiçbir dost, dosta fayda veremeyecek ve hiç kimse de yardım göremeyecektir. Şüphesiz O (Allah) çok şereflidir, pek merhametlidir.

Muhammed Esed Meali

ki o Gün hiç kimsenin arkadaşına bir hayrı dokunmayacak ve hiç kimse bir yardım görmeyecektir,

Mustafa Çavdar Meali

O gün, ne bir dostun dostuna faydası dokunacak ne de herhangi bir yerden kendilerine yardım ulaşacak. 6/94, 31/33

Mustafa İslamoğlu Meali

O gün ne bir dostun diğer bir dosta yararı dokunacak ne de kendilerine yardım ulaşacak;

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gün bir dost, bir dosttan hiçbir şeyi bertaraf edemez ve onlar yardım da olunmazlar.

Suat Yıldırım Meali

41, 42. O gün dost dosta fayda veremez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur). [23, 101; 70, 10-11]

Süleyman Ateş Meali

O gün dost, dostundan bir şey savamaz. Ve onlara yardım da edilmez.

Süleymaniye Vakfı Meali

O gün dostun dosta faydası olmayacak; kimse kimseden yardım görmeyecektir.

Şaban Piriş Meali

O gün, dostun dosta hiç bir şekilde faydası olmaz. Onlara yardım da olunmaz.

Ümit Şimşek Meali

O gün dostun dosta bir faydası olmaz; kimseden de yardım görmezler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bir gündür ki o, dostun dosta yararı olmaz. Onlara yardım da edilmez.

Eski Anadolu Türkçesi

ol gün aśśı eylemeye bir dost bir dosta nesene ne daħı arķa virinileler.

Bunyadov-Memmedeliyev

O gün dostun dosta heç bir faydası olmaz, onlara kömək də edilməz! (Heç kəs heç kəsdən Allahın əzabını dəf edə bilməz!)

M. Pickthall (English)

A day when friend can in naught avail friend, nor can they be helped,

Yusuf Ali (English)

The Day when no protector(4719) can avail his client in aught, and no help can they receive,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.