21 Ocak 2022 - 18 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne yevme-lfasli mîkâtuhum ecme’în(e)

Ayrılma günü, gerçekten de hepsinin muayyen bir günüdür.

Kıyamet günü.

Şüphesiz o (yevmül fasl=Hakkı bâtıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilmek üzere) toplanıp buluşacakları yerleri ve vakitleridir.

Şüphesiz o hakkı batıldan, haklıyı haksızdan ayırma günü, insanların hepsinin hesaba çekilmek üzere toplanacakları gündür

Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

Şüphesiz o ayırım günü onların tümünün buluşma vaktidir.

Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.

(Kıyamette haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü, (kendilerine azab vaad edilen) bütün insanların azab vaktidir.

Şüphesiz, her şeyin birbirinden ayırtedileceği gün, onlar için tayin edilmiştir.

Haklıyı haksızdan ayırma günü, onların hepsinin toplanma günüdür.

Ayrım günü hepsinin vakitleridir

Şüphesiz bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

40,41. Fasl-ı da’vâ güni herkes ictimâ’ idecekdir. O gün eşrâf ittibâ’ına yardım idemeyecek ve ânlardan müzâheret beklemeyecekdir.

Doğrusu hüküm günü hepsinin bir arada bulunacağı gündür.

Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.  

 Kıyamet günü hak bâtıldan, haklı haksızdan ayırt edilecektir. Veya kişiler, yakınlarından ve dostlarından ayrılacaktır. Bu durum âyetteki «fasl» keli... Devamı..

Hepsi Karar Günü topluca buluşacaklardır.

Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır

Ayrışma Günü¹, onların hepsinin kararlaştırılmış bir araya gelme zamanıdır.

Şübhe yok ki o ayırd etme günü onların, topunun (va'd ve ta'yîn edilmiş) vakıtlarıdır.

Şübhesiz ki (hak ile bâtılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği) o ayırış günü, onların hep birlikte buluşma vaktidir.

Şüphesiz ki, o ayrılış günü, bütün insanların topluca dünyadan yok olma vaktinin geldiği zamanıdır.

İşte ayırt günü, hepsinin toplanacağı gün.

Hak ile bâtılın ayrılacağı gün [¹] yok mu, o, hepsinin birarada toplanacakları muayyen bir vakittir.

[1] Veya hısımların, dostların birbirlerinden ayrılacakları gün, dâvaların görüleceği gün.

Şüphesiz o (hak ve batılı) ayırma günü, hepinizin belirlenmiş vaktidir.

Fakat, büyük mahkemenin kurulacağı Hüküm Günü, hepsinin buluşma zamanı olacaktır.

Fasl / Ayırım günü, topluca onların mîkâti / belirlenen vaktidir.

Ayıklama günü tüm insanlığın buluşkasıdır.

Şüphesiz her şeyin kesin bilgisi, kesin hükmü, hesap günü ortaya çıkacaktır. Hesap günü hepsini bir araya toplarız. İnkâr edenlerin kendilerini, atalarını, nesillerini bir araya toplarız! Hep birlikte başlarına neler geldiğini görürler.

Şüphesiz ki ayrılma (mahşer) günü, hepsinin bir arada buluşacağı (gündür).

Şüphesiz o (Müslüman’ı kâfirden) ayırma günü (olan âhiret) onların hepsinin bir araya getirileceği vakitleridir.

GERÇEK ŞU Kİ, [doğru ile yanlış arasında] Karar Günü, onların tümü için belirlenmiş olan bir gündür: ²³

23 Bkz. 77:13, not 6.

Hiç şüphe yok ki iyi ile kötünün ayrılacağı gün tüm insanların toplanacağı gündür. 36/52...66

UNUTMAYIN ki, hepsinin buluşma zamanı (iyi ile kötünün) birbirinden ayrıldığı gündür.

Şüphe yok ki, o ayırış günü onların cümleten mev'id olan vakitleridir.

Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

(Hakkın batıldan ayrılacağı) Hüküm günü, hepsinin varacağı gündür.

İyi ile kötünün ayırt[*] edileceği gün, onların tamamının toplanacağı gündür.

[*] Bu mezardan kalkış (kıyamet) günü ve hesap verme günüdür. Bkz Saffat 37/20-21, Mürselat 77/8-15, Nebe 78/17-18

Hüküm günü, onların hepsine söz verilen vakittir.

Hüküm günü, hepsi için belirlenmiş bir vakittir.

Hiç kuşkusuz, ayrım günü, hepsinin buluşma zamanıdır/buluşma yeridir.

bayıķ ayırmaķ güni ya'nį hükm eylemek vaķtlarıdur dükeli.

Taḥḳīḳ ḳıyāmet güni anlaruñ barçasınuñ mīḳātıdur.

Şübhəsiz ki, (haqqı batildən, yaxşını yamandan, mö’mini kafirdən) ayırd etmə günü onların hamısının (bir yerdə olma) vaxtıdır!

Assuredly the Day of Decision is the term of all of them,

Verily the Day of(4718) sorting out is the time appointed for all of them,-

4718 Day of Sorting Out, or the Day of Decision. Cf. 37:21, and n. 4047. Ignorance, prejudice, passion, spite, and selfishness, seem sometimes to flo... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.