24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubârake(tin)(c) innâ kunnâ munżirîn(e)

Şüphe yok ki biz onu, kutlu bir gecede indirdik, şüphe yok ki biz, insanları korkuturuz.

Hakikaten Biz Onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. (Bu mübarek gece BERAAT veya KADİR geceleridir; hatta Kur’an’ı anlama ve ahkâmını uygulama gayreti taşıyanların ibadet ve hizmetle geçen tüm nurlu ve huzurlu geceleri o kıymettedir.) Gerçekten Biz (Kitap ve Peygamber vasıtasıyla kullarımızı) uyarıp (inzar edenleriz).

Biz O Kur'ân'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız.

Biz onu, Kur'ân'ı kutsal, hayırlı, bereketli bir gecede indirdik. Biz, Kur'ân ile insanları, sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatarak uyarıyoruz.*

Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyarıcılarız.

Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten biz uyaranlarız.

Gerçekten biz, onu, mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Çünkü biz, (Kur'an'ın hükümleri ile) korkutanız.

Ki Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız.

Biz onu, mübarek bir gecede indirmeye başladık. Şüphesiz biz, uyarıcıyız.[541]*

Bir kutlu gecede indirdik onu, onunla kocundururuz

2-3. (Hükümleri) apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indir(meye başla)dık. Başından beri (insanları) vahiyle uyaran zaten Biziz.*

Biz kâfirlere ihtârâtda bulunmak içün sana Kur’ân’ı bir leyle-i mübârekede inzâl itdik.

2,3. Apaçık olan Kitap'a and olsun ki, Biz onu, kutlu bir gecede indirdik. Doğrusu Biz, insanları uyarmaktayız.

2,3. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede[485] indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.*

2, 3. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.  *

Biz uyarmak için onu kutlu bir gecede indirdik.

2,3. O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.

Elhak biz onu bir mübârek gecede indirdik, çünkü biz nezîr gönderiyorduk

Onu kutlu bir gecede indirdik. Kuşkusuz Biz, uyaranlarız.

Hakıykat, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek, biz (onunla kâfirlerin uğrayacakları azâbı) haber vericileriz.

2,3. Apaçık beyân eden o Kitâb'a (Kur'ân'a) yemîn olsun ki, gerçekten biz onu mübârek bir gecede indirdik;(2) şübhesiz ki biz, (mahlûkatı onda va'd edilen azâbımızla)korkutucularız.*

Elbetteki biz uyarıcılar olduğumuz için, o kitabı mübarek bir gecede indirdik.

Biz onu kutlu bir gecede bildirdik. Gerçekten Biz onunla insanları uyarmış olduk.

Biz onu mübarek bir gecede [³] indirdik ki onunla kâfirleri azapla korkuturuz.*

Gerçekten biz onu mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik, gerçekten biz uyarıp korkutanlarız.

Biz onu Kur’an’ın inişiyle bereketlenen mubarek bir gecede indirdik. Kur’an’ın ilk ayetlerini, insanlığın kaderinin dönüm noktası olan bir gecede, mübarek Kadir gecesinde gönderdik. Çünkü Biz, zâlimleri bekleyen korkunç âkıbete karşı, insanlığı dâimâ uyarırız.
Bu öyle muhteşem bir gecedir ki;

Biz, onu mübarek bir gecede indirdik.
Biz, uyarmaktaydık.

Biz onu (Kur’an’ı) bereketli bir gecede indir(meye başla)dık. Şüphesiz ki biz uyarıcıyız.

Biz, o (Kur’an’ı) kendisiyle insanları uyarmak için gerçekten mübârek bir gecede¹ indirdik.*

Biz onu kutlu bir gecede 3 indirdik: zaten Biz, [insanı] her zaman uyarmaktayız. 4

Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Çünkü ta baştan beri uyaran biz idik. 97/Kadir suresi, 18/1.3

Evet, onu mübarek bir gecede Biz indir(meye başla)dık;[4432] zaten, baştan beri (vahiyle) uyaran da Bizdik.[4433]*

Muhakkak Biz onu bir mübarek gecede indirdik, şüphe yok ki, biz uyarıcıyız.

Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Çünkü Biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. [97, 1; 2, 185]*

Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz, uyarıcıyız.

Biz bunu bereketli bir gecede (kadir gecesinde) indirmişizdir. Onunla uyarılarda bulunmaktayız.

Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Biz, uyaranlarız.

Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima insanları uyarmışızdır.

Biz onu kutlu/bereketli bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz, biz uyarıcılarız.

1-3. daħı bellü eyleyici kitāb ḥaķķı-içün bayıķ biz indürdük anı mübārek gice içinde bayıķ biz olduķ ķorķıdıcılar.

Biz indürdük Ḳur’ānı ḳutlu gicede. Biz ögüt viriciler‐biz ḫalḳa.

Biz onu mübarək bir gecədə (qədr gecəsində) nazil etdik. Biz (o Kitab vəsitəsilə kafirləri Öz əzabımızla) qorxuduruq!

Lo! We revealed it on a blessed night. Lo! We are ever warning.

We sent it down during a Blessed Night:(4690) for We (ever) wish to warn (against Evil).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.