18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yevme nebtişu-lbatşete-lkubrâ innâ muntekimûn(e)

O gün pek şiddetli bir surette tutar, cezalandırırız, şüphe yok ki öc alırız biz.

Kıyamet günü. Bedir savaşına işarettir diyenler de vardır.

(Daha sonra, kıyamet vukuunda) Büyük bir şiddetle vurup yakalayacağımız gün, elbette Biz (herkesten) intikamımızı alacağız.

bütün inkârcıları şiddetli bir hamle ile kuşatacağımız gün, sizden de intikamımızı mutlaka alacağız.

Biz, büyük bir güçle, şiddetle sıkarak yakalayacağımız gün, kesinlikle lâyık olduğunuz cezayı veririz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 34/51-54; 89/21-22.

Ancak şiddetli bir yakalama ile yakaladığımız gün elbette biz intikam alırız.

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız.

(Kıyamette veya Bedir'de onları) büyük bir şiddetle kavrıyacağımız gün, şüphesiz biz intikam alırız.

(Onlara) büyük bir tokat vuracağımız günü(*) düşün! İşte o zaman, gerçekten intikam alırız.

(*) Bedir gününü önceden haber veriyor.

Fakat biz büyük bir şiddetle vurup yakaladığımız gün, elbette kendilerinden intikam alacağız.

En büyük öfkeyle, o gün öfkeleniriz, öcümüzü alırız !

(Bütün suçluları) şiddetli bir hamle ile (cezalandırmak için) yakalayacağımız gün, (onlardan da yaptıklarının cezası olarak) intikam alacağız!

Şiddetli hareket itdiğimiz günde bunun intikâmını alacağız.

Onları çarptıkça çarpacağımız gün öcümüzü şüphesiz alırız.

Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.

Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.

Asıl o büyük yakalama ile yakaladığımızda öc alırız.

Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.

Amma o büyük satvetle sıkıvereceğimiz gün her halde biz intikam alacağız

En büyük yakalayışla yakalayacağımız gün, kuşkusuz Biz, mutlaka hesap görenleriz.

Çok büyük bir şiddet ve satvetle (kendilerini) çarpacağımız gün muhakkak ki biz (onlardan) intikaam alıcılarız.

(Fakat) o pek büyük şiddetli tutuşla (kendilerini) yakalayacağımız gün, muhakkak biz, (onlardan) intikam alıcılarız.

O kıyamet gününde, büyük bir yakalayışla yakalayacağız ve biz intikam alıcılarız.

O gün Biz onları sıkıştırdıkça sıkıştıracağız. Çünkü Biz onlardan öç alacağız.

O gün [⁹] biz onları sımsıkı kavrayıp tutacağız, biz onlardan öç alacağız.

[9] Veya Bedir'de veya kıyamette.

Büyük bir vuruşla vurduğumuz gün⁵ Biz mutlaka intikamımızı alırız.

5 Büyük Vuruş’un kıyamet günü olduğunu söyleyenler olduğu gibi, Bedir Günü diyenler de vardır. Bedir olması pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü Sure Mek... Devamı..

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacılarız.

Ama; kıyâmet veya ölüm vakti gelip de, zâlimleri korkunç bir darbeyle kıskıvrak yakaladığımız Gün, işte sizi asıl o zaman cezalandıracağız!
Buraya kadar anlatılanları daha iyi anlamak isterseniz, insanlık tarihinde yaşanan şu ibret verici kıssaya kulak verin:

Biz, Büyük Tutuş’la yakalayacağımız gün intikam alacağız.

Bir gün öldürücü yumruğu indirip canlarına okuyacağız gün / BEDİR de gelecek...

Azaptan kurtulup rahata erdiklerinde yardımımızı inkâr ederler. İşte o zaman inkâr edenleri şiddetli bir şekilde yakalarız. O günü hatırla! Biz söz verip de sözünde durmayanlardan elbette öcümüzü alırız.

(Fakat) biz büyük bir darbe vuracağımız gün şüphesiz ki intikam alıcıyız. [*]

Yüce Allah’ın intikam almasıyla ilgili bilgi için bkz. A‘râf 7:136, dipnot 1.

Elbette Biz asıl intikamı, en büyük yakalama günü olan (kıyamet gününde) alacağız.

[bütün günahkarları] şiddetli bir hamle ile kuşatacağımız Gün, [sizden de] intikamımızı mutlaka alacağız!

İyi bilesin ki biz o büyük darbeyi vurduğumuz gün onları hak ettikleri şekilde cezalandıracağız. 39/53...60, 50/20

Kapana kıstırıp sizi enselediğimiz büyük gün gelip çatınca da,[⁴⁴⁴¹] her halükârda yaptıklarınızın acısını size tattıracağız.

[4441] Bir yoruma göre el-batşetu’l-kubrâ Bedir zaferidir. Fakat sonraki örneklerden de anlaşılacağı gibi, burada insanlık yürüyüşünün genel karakteri... Devamı..

Pek şiddetli, satvetli bir tutuşla tutacağımız gün şüphe yok ki, Biz intikam alıcılarız.

Ama o müthiş satvetle kendilerini yakalayacağımız gün, onlardan tam intikam alırız. [89, 21-24; 34, 51-54]

O gün büyük vuruşla vururuz; zira biz öc alıcıyız!

Bütün bunlar, onlara o büyük darbeyi indireceğimiz gün[*] olacaktır. Biz onlara hak ettikleri cezayı vereceğiz.

[*] Mekke'nin fethedildiği gün

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette intikam alacağız.

O büyük çarpışla onları yakaladığımız gün intikam almış oluruz.

Gün gelir, en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alırız biz!

ol gün kim ķatı dutavuz ķatı dutmaķ ulu ya'nį bedr güni ulu bayıķ tįz öc alıcılaruz.

Ol gün ki ḳaḳıruz, ḫışm iderüz, ḳatı ḫışm eylemegi. Taḥḳīḳ intiḳām idiciyüz.

Onları lap möhkəm yaxalayacağımız gün (qiyamət, yaxud Bədr vuruşu günü), şübhəsiz ki, Biz (onlardan) intiqam alacağıq!

On the day when We shall seize them with the greater seizure (then), in truth We shall punish.

One day We shall seize you with a mighty onslaught: We will indeed (then) exact Retribution!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.