21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vele-in seeltehum men ḣaleka-ssemâvâti vel-arda leyekûlunne ḣalekahunne-l’azîzu-l’alîm(u)

Ve andolsun ki onlara, kim yarattı gökleri ve yeryüzünü diye sorsan elbette onları diyeceklerdir, üstün olan ve her şeyi bilen yarattı;

Yemin olsun ki, onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, kesinlikle: “Onları Azîz ve Alîm olan (Allah) yarattı” diyeceklerdir. (Yani; her asırdaki müşrikler, Allah’ın varlığını ve yaratıcılığını kabul etmekte, ama O’nun hükümlerini gereksiz ve geçersiz görerek inkâra düşülmektedir.)

Eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, “Onları çok üstün, çok güçlü, herşeyi bilen Allah yarattı” derler.

Andolsun, onlara:
“Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette:
“Onları kudretli hükümran olan, her şeyi bilen Allah yarattı” diyecekler.

Andolsun ki, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan muhakkak: "Onları üstün ve bilen (Allah) yarattı" diyeceklerdir.

Andolsun, onlara: 'Gökleri ve yeri kim yarattı?' diye soracak olsan, tartışmasız: 'Onları üstün ve güçlü (aziz) olan, bilen (Allah) yarattı' diyecekler.

Yemin olsun ki, onlara (Mekke kâfirlerine): “- Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, derler ki: “- Onları, Azîz= her şeye galib olan, Alîm= her şeyi bilen yarattı.”

Eğer bunlara “gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, elbette “şanı yüce, güçlü ve her şeyi bilen Allah, onları yarattı” diyecekler.

Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olursan; “Kesinlikle onları her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah yarattı” diye cevap vereceklerdir.

«Göklerle yeri yaratan kimdir?» diye onlara sorsan: «Emre olan, bilgin olan yaratmıştır onları» diyeceklerdir

Andolsun ki, onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan: “Onları mutlak güç sahibi, her şeyi bilen Allah yarattı” derler.

Semâvâtı ve arzı halk iden kimdir? diyu suâl ider isen "Ânı halk iden ’azîz ve ’âlim olan Allâh’dır" cevâbını virirler.

And olsun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Onları güçlü olan, her şeyi bilen yaratmıştır" derler.

Andolsun, onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka, “Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı” diyeceklerdir.

Kendilerine “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan tereddüt etmeden, “Onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı” diyeceklerdir.

Andolsun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; «Onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı» derler.

Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Onları, Üstün ve herşeyi bilen yarattı," diyeceklerdir.

Eğer sen onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette: "Onları çok güçlü ve herşeyi bilen Allah yarattı." derler.

Celâlim hakkı için sorsan onlara o Gökleri ve Yeri kim yarattı? Elbette diyecekler: onları o azîz, alîm yarattı

Müşriklere: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, kesinlikle: “Onları Mutlak Üstün Olan, Her Şeyi Bilen yarattı.” diyecekler.

Andolsun ki eğer onlara «Gökleri, yeri kim yaratdı?» (diye) sorarsan elbette «Onları O mutlak gaalib, O (her şey'i) hakkıyle bilen (Allah) yaratdı» derler.

Celâlim hakkı için, eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka: “Onları, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm (herşeyi bilen Allah) yarattı!” diyeceklerdir.

Onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, “Çok güçlü ve her şeyi bilen yarattı” derler.

Ant olsun ki eğer onlara: "Yerleri, gökleri kim yarattı?" diye sorarsan kesenkes: "Onları o erkli, bilici olan Allah yarattı" diyeceklerdir.

* Onlara «— Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye soracak olursan onlar herhalde «— Yegâne galip ve hakkıyle âlim olan Tanrı yarattı» diyeceklerdir.

Andolsun onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olursan, onlar “Mutlaka Azîz ve Alîm olan yarattı” derler.³

3 Krş. Lokmân, 31/25; Zümer, 39/38

Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan tartışmasız, “Onları O çok güçlü ve her şeyi bilen yarattı” diyecekler.

Yemin olsun ki, onlara, “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye soracak olsan,hiç tereddüt etmeden, “Onları yaratan, sonsuz kudret ve ilim sahibi olan Allah’tır!” derler.

And olsun ki onlara: -“Yer’i ve Gökler’i kim yarattı?” diye sorsaydın, elbette:
-“Onları Alîm Azîz yarattı” derlerdi.

Resulüm! Kendilerine: " gökleri ve yeri kim yarattı " diye soracak olsan, " muhteşem bilgi gücüne sahip olan yarattı tabiki " diyeceklerdir.

İnkâr edenlere; "Gökleri yeri kim yarattı?" diye sorsan; "Mutlak güç sahibi, her şeyi hakkıyla bilen Allah yarattı!" diyecekler.

Onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan “Onları elbette güçlü olan, bilen (Allah) yarattı.” derler. [*]

Benzer mesajlar: Yûnus 10:31; Mü’minûn 23:84-89; ‘Ankebût 29:61, 63; Lokmân 31:25; Zümer 39:38; Zuhruf 43:87.

Eğer sen, o (kâfirlere): “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan kesinlikle: “Onları çok şerefli, her şeyi bilen (Allah) yarattı.” derler.

İşte böyle, şayet ⁷ onlara da “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorarsan hiç tereddüt etmeden “Kudret Sahibi Olan, Her Şeyi Bilen [Allah]tır” cevabını verecekler.

7 Bkz. sure 30, not 45.

Şimdi onlara: – Gökleri ve yeri kim yarattı? Diye soracak olsan: – Üstün kudret sahibi ve her şeyi bilen Allah yarattı diyecekler. 29/63, 31/25

Eğer onlara sormuş olsaydın “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye, elbet onlar da[⁴³⁷³] “Mutlak üstün ve yüce olan, eşsiz bilgi sahibi yarattı!” derlerdi.

[4373] Zımnen: “aynen şu müşrik muhataplar gibi”. Helâk oldukları için artık kendilerine soru sorulamayan bu muhataplar, bir üstteki âyette helâk edil... Devamı..

Andolsun ki, onlara «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye soracak olsan elbette derler ki: «Onları Azîz, Alîm olan Allah yarattı.»

Onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı? ” diye sorarsan, mutlaka: “Onları o Azîz ve Hakîm (O mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) yarattı. ” derler.

Andolsun onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette diyecekler ki: "Onları, çok üstün, çok bilen (Allah) yarattı."

Eğer onlara (müşrikler) "Gökleri ve yeri kim halk itdi?" diye sorsan: "Gâlib ve kâdir ve her şeyi bilen Allâh halk itdi" dirler.

Onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, tereddüt etmeden, “Üstün ve bilgili olan Allah yarattı” derler.

Onlara:-Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan:-Onları, güçlü ve bilgin olan Allah yarattı derler.

Onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan, diyecekler ki: “Kudreti herşeye üstün olan ve ilmi herşeyi kuşatan yarattı.”

Yemin olsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, kesinlikle şöyle diyeceklerdir: "Onları, Azîz ve Alîm olan yarattı!"

daħı eger śorarsañ anlara: “kim yarattı gökleri daħı yiri?” eyideler “yarattı anları beñdeşsüz bilici.”

Eger ṣorsañ anlara ki kim yaratdı gökleri ve yirleri, eydürler: Anları yaratdı‘azīz Allāh ki her nesneyi bilicidür.

Həqiqətən, əgər onlardan (Məkkə müşriklərindən): “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” – deyə soruşsan, mütləq: “Onları yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən (Allah) yaratmışdır!” – deyə cavab verəcəklər.

And if thou (Muhammad) ask them: Who created the heavens and the earth, they will surely answer: The Mighty, the Knower created them;

If thou wert to question them, ´Who created the heavens and the earth?´(4610) They would be sure to reply, ´they were created by (Him), the Exalted in Power, Full of Knowledge´;-(4611)

4610 Cf. 29:61, 29:63 and n. 3493; and 31:25 and n. 3613. This class of men acknowledge Allah's Power and Allah's Knowledge or Wisdom, but do not real... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.