24 Eylül 2020 - 6 Safer 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 89. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fasfah ‘anhum ve kul selâm(un)(c) fesevfe ya’lemûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şimdilik (gaflet ve hıyanet ehlini) bırak, onlara aldırma ve "Selamet olsun" diyerek (oyala!) Artık onlar yakında (gerçeği görüp) bilecek ve yakında anlayacaklardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Artık yüzçevir onlardan ve de ki: Esenlik size, yakında bilip anlarlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey Muhammed! Şimdi sen, onlardan yüz çevir, vazgeç ve size “Selam deyiver!” yakında bilecekler.

Ahmet Tekin Meali

Gene de, sen onlara azarlamadan, kınamadan müsamaha göster ve:
“Bizden uzak durun” de. Onlar yakında vaziyeti öğrenecekler.

Ahmet Varol Meali

Şimdi sen onlardan geç ve: "Selâm" de! Yakında bilecekler.

Ali Bulaç Meali

Şimdi sen, 'aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir' ve: 'Selam' de. Artık onlar bileceklerdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm), şimdilik onlardan yüz çevir, (kendilerini terk et) de “Selâm= anlaşma var” söyle. Artık yakında (başlarına gelecek felâketi) bileceklerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Allah da:) “Öyle ise onlardan yüz çevir, selam de. Onlar ilerde bileceklerdir” (dedi.)

Bayraktar Bayraklı Meali

“Onlara karşı dikkatli ol ve “selam” size de! İleride gerçeği anlayacaklardır.”[539]*

Besim Atalay Meali

Bağışla sen onları, de ki: «Selâm ola!», Yakında bilecekler

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Resulüm!) sen onların yaptıklarına dayan/aldırma ve de ki: “Selam (olsun size)!” Çünkü onlar zamanı geldiğinde (hakikati) anlayacaklar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

88,89. Onlar hakkında: "Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir millettir" demesi üzerine Allah: "Onlardan geç, esenlik dile; yakında bileceklerdir" buyurdu.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şimdilik sen onları hoş gör ve “size selâm olsun” de. Yakında bilecekler.

Diyanet Vakfı Meali

88, 89. (Resûlullah'ın:) Yâ Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir, demesine karşı Allah: Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu.

Edip Yüksel Meali

Onlara aldırma ve "Selam" (barış ve esenlik), de; yakında bilecekler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey Muhammed! Şimdilik sen onlara aldırma ve: "Size selâm olsun." de. Onlar yakında bilecekler!

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şimdi sen onlardan sarfı nazar et de selâm: de, artık ileride bileceklerdir

Erhan Aktaş Meali

Onları kendi hallerine bırak: “Selam olsun.” de. Yakında gerçeği görecekler.

Hasan Basri Çantay Meali

Şimdilik sen (Habîbim) onlardan yüz çevir, «Selâm» de. Artık yakında bileceklerdir.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) Şimdi onlardan yüz çevir ve “Selâm! (Allah selâmet versin!)” de! Artık ileride bileceklerdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlardan (Kuranı onlara anlatmaktan) vazgeç ve onlara “Selam” diyerek geç git. Sonra onlar gerçekleri öğrenecekler.

Kadri Çelik Meali

Şimdilik sen onlara aldırma ve “Selâm” (yumuşak söz) de. Onlar yakında bilecekler!

Mahmut Kısa Meali

Bunun için, ey Peygamber! Sen onlara aldırma, bu çağrıya kulak verecek tertemiz gönüllere ulaşıncaya dek, bıkıp usanmadan tebliğine devam et. Sana sataşmaya kalkışırlarsa, onlara “Selâm sizlere! Bizim câhillerle işimiz yoktur!” de. Merak etme; Allah’ın ayetlerini inkâr etmenin cezası neymiş, yakında görecekler!

Mehmet Türk Meali

Sen onlara aldırış etme ve “selâm!” deyip geç.1 Artık onlar, ileride (gerçekleri) anlayacaklar! *

Muhammed Esed Meali

Ama sen onlar(ın yaptıkların)a dayan ve de ki: “Selâm [olsun size]!” Çünkü onlar zamanı geldiğinde [hakikati] anlayacaklar.

Mustafa Çavdar Meali

Sen onlara aldırış etme! Selam size! Deyip geç git. Nasıl olsa yakında gerçeği öğrenecekler. 11/39, 67/29

Mustafa İslamoğlu Meali

Fakat sen (verdikleri selamı) güzel bir karşılıkla al; yani “(Size de) selam olsun!”[4429] de. Nasıl olsa zamanı geldiğinde (gerçeği) öğrenecekler.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şimdi onlardan iraz et ve «Selâm,» deyiver, artık ileride bileceklerdir.

Suat Yıldırım Meali

Şimdi sen onlardan yüz çevir ve: “Selâm size! ” de. Artık yakında mâruz kalacakları âkıbeti öğrenirler.

Süleyman Ateş Meali

Şimdi sen onlardan geç ve : "Size esenlik (dilerim)" de. Yakında bileceklerdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlara göz yum da “selam” deyip geçiver; nasıl olsa yakında öğrenecekler.

Şaban Piriş Meali

Öyleyse onları boş ver ve “selam” de, nasıl olsa öğrenecekler.

Ümit Şimşek Meali

Sen onlara aldırma ve “Size selâm olsun” de. Yakında onlar da görecekler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Artık sen onlara aldırma, "Selam!" deyiver. Yakında bilecekler.

M. Pickthall (English)

Then bear with them (O Muhammad) and say: Peace. But they will come to know.

Yusuf Ali (English)

But turn away from them, and say "Peace!"(4687) But soon shall they know!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.