21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-ehleknâ eşedde minhum batşen vemedâ meśelu-l-evvelîn(e)

Derken kuvvet bakımından, bunlardan çok daha çetin oldukları halde helak ettik onları ve öncekilere ait kıssalar, sana anlatıldı evvelce.

Biz de, (onları ve) kuvvet bakımından bunlardan daha üstün olan (nice toplum)ları helak ettik. Nitekim öncekilerin (buna benzer) örneği de geçmişti.

Onun için biz, kuvvetçe senin kavminden daha güçlü olanları helak ettik. O evvelki helak ettiğimiz toplumların örnekleri, nice ayetlerimizde anlatılmış geçmiştir.

Biz onlardan daha çok karşı koyacak güce sahip zorbaları helâk ettik. Helâk olan önceki toplumlara uygulanan ibretlik ceza kanunlarının yürürlüğü devam ediyor.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 33/62; 40/82, 85; 43/56.

Biz de bunlardan daha güçlü olanları helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

Onun için biz onlardan (Mekke'lilerden) kuvvetçe daha şiddetlilerini helâk ettik ve o evvelkilerin (hallerine dair Kur'an'da ibret) örneği geçti.

İşte Biz, onlardan daha zorba güçlüleri helak ettik. Ve öncekilere gelen azap örneği olarak tarihe karıştılar.(*)

(*) Fethülkadir, Katade.

Biz, bunlardan daha kuvvetli olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

Onlardan daha katı, daha güçlü olanları yok etmiş idik; öncelerin olanlara haberleri dahi geçti

(Sonunda) şimdikilerden daha kudretli (oldukları halde) onları (yaptıkları yüzünden) helak ettik ve o eski toplumlar geçmişten sadece bir iz, bir hatıra oldular (ibret dolu hikâyelerle anılır oldular).

Ânlardan daha kuvvetli kavimleri helâk itdik. Evvelki insânların misâli durıyor.

Bunun için Biz de, bunlardan daha kuvvetli olanları yok etmişizdir. Öncekilere dair nice misaller geçmiştir.

Biz, onlardan daha çetinlerini de helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti!

Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikâyeleri (ilâhî kitaplarda) daha önce de anlatılmıştır.

Biz bunlardan daha zorba olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

Şunlardan daha güçlülerini yok ettik. Öncekilerin örneği geçmiştir.

Biz onlardan daha kuvvetli olanları helâk ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Onun için biz onlardan daha sert pençelileri helâk ettik, ve evvelkilerin meseli geçti

Biz, güç bakımından onlardan daha üstün olanları yok ettik. Geçmişe ait örnek haline geldiler.

Onun için biz kuvvetçe bunlardan daha çetinlerini helak ettik. O evvelki (ümmet) lerin misâl (ler) i (nice âyetlerimizde) geçmişdir.

Hâlbuki onlardan (o sana inanmayanlardan) kuvvetçe daha çetin olanları helâk etmişizdir; nitekim öncekilerin misâli (Kur'ân'da) geçmiştir.

Biz, onlardan zorba olan daha güçlülerini helak ettik. Onlarda öncekilerin benzeri olarak geçmiş de kaldılar.

Onun için Biz gücce bunlardan üstün olanları da yok ettik. O öncekilerin olaycaları Kur’an da kaç yerde geçmiştir.

Biz de bunlardan daha güçlü, kuvvetli olan o akvamı helâk ettik. Evvelkilerin kıssaları nice yerde geçmişti.

Bu sebeple Biz onlardan daha kuvvetlilerini de helak ettik.² Nitekim öncekilerin örneği geçti.

2 Krş. En’âm, 6/59; Yûnus, 10/61; Hûd, 11/6; Neml, 27/75; Sebe’, 34/3; Burûc, 85/21-22

Biz de kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanları yıkıma uğrattık. (Kur'an'da) Öncekilere dair nice örnekler geçmiştir.

Bu yüzden Biz, bu günkü inkârcılardan çok daha güçlü olan o imparatorlukları, medeniyetleri tamamen helâk ettik! Nitekim, öncekilerin ibret dolu kıssaları, daha önce inen sûrelerde ayrıntılı olarak geçmişti.
Aslında inkârcılar, kendilerine yaratılıştan bahşedilen fıtrî özellikler sayesinde, Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini pekâlâ bilirler:

Güç bakımından onlardan daha çetin olanları da helâk ettik.
İlk Öncekiler’in meseli / örneği gelip geçti.

Ama biz, onlardan daha güçlülerini de helâk ettik. Bu milletlerin hayat hikayesine Kuran’da yer verilmiştir...

İnkâr edenleri alaylarının sonucu yok ettik. Onların içinde her açıdan çok güçlü olanlar vardı. Eski yaşam yerlerinin bir kısmı yaşadığınız yerlere yakın! Yolculuklarınız sırasında eski toplulukların yaşadıkları yerlerden gelip geçiyorsunuz. Gördüklerinizden hiç ders almıyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?

Biz bunlardan daha zorba olanları da helak etmiştik. [*] (Nitekim) öncekilerin örneği geçmiştir.

Benzer mesajlar: Rûm 30:9; Fâtır 35:44; Mü’min 40:21, 82; Muhammed 47:13; Kâf 50:36.

Biz de kuvvet bakımından o (Mekkeli müşriklerden)¹ daha üstün olan önceki (toplum)ları, örneği (diğer âyetlerde) geçtiği gibi, helâk ettik.

1 Burada Mekkeli müşriklere, “sizden” şeklinde değil de “onlardan” diye üçüncü şahıs olarak hitâp edilmesi, bu sonuca sadece Mekkeli müşriklerin uğrat... Devamı..

[sonunda] şimdikilerden ⁶ daha kudretli [oldukları halde] onları silip yok ettik: ve o eski toplumlar geçmişten bir iz, bir hatıra oldular.

6 Yani yukarıda 5. ayette hitab edilen halktan.

Biz de daha güçlü olan o toplumları helak etmişizdir, öncekilerin örneği ayetlerde geçmişti. 12/111, 20/128, 32/26

Sonunda, şunlardan daha güçlü kuvvetli oldukları (halde) onları da helâk ettik; öncekilerin meselleri daha önce geçmişti.[⁴³⁷²]

[4372] Veya: “geçmişten geriye kalan ibretlik bir anı oldular”. Tercihimiz, söz dizimiyle daha uyumludur. Daha önce geçmesinden maksat, bundan önce in... Devamı..

Artık bunlardan daha şiddetlisini helâk ettik ve evvelkilerin sıfatı geçmiştir.

Biz bunlardan, (senin Mekkeli muhataplarından) daha kuvvetli olan toplumlar helâk ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir. [40, 82; 43, 56; 40, 85; 33, 62]

Biz de bunlardan daha güçlü olan(o kavimler)i helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Senin kavminden daha kuvvetli olanları helâk itdik ki bunların hikâyeleri Kur'ân'da geçdi.

Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde anlatılmıştı.

Onlardan daha güçlü olanları da helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Bunlardan daha güçlü olanları da Biz helâk ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları Kur'ân'da geçmiştir.

Biz, gücü-kuvveti onlardan daha üstün olanları da helâk etmişizdir. Öncekilerin örneği geçti.

pes helāk eyledük ķatıraġı anlardan ķatı dutmaķdın yaña. daħı geçdi ilergiler meŝeli ya'nį niteliġi.

Pes helāk itdük özlerinden ḳuvvetlü ḳavmleri. Geçdi evvelki sūrelerdeevvelki ümmetlerüñ ḥikāyetleri.

Biz onlardan (Məkkə müşriklərindən) daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin başına gələnlər (Qur’anda neçə yerdə) nəql olunub keçmişdir (bu müşrikləri də belə bir cəza gözləyir).

Then we destroyed men mightier than these in prowess; and the example of the men of old hath gone (before them).

So We destroyed (them)- stronger in power than these;- and (thus) has passed on(4609) the Parable of the peoples of old.

4609 The result of rebellion was destruction. And the pagan Makkan generation contemporary with the Prophet are reminded that the peoples of old who w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.