20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnna(A)llâhe huve rabbî ve rabbukum fa’budûh(u)(c) hâżâ sirâtun mustakîm(un)

Şüphe yok ki Allah, Rabbimdir ve Rabbinizdir o, kulluk edin ona. Budur doğru yol.

"Şüphesiz Allah, O benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde (sadece) O’na kulluk edin. Dosdoğru yol budur." (Hakk’tan sapıp bâtıla kayanlar, "Baba-Oğul-Ruhu’l Kudüs" gibi Teslis=Üç ilah edinme şirkine bulaşanlar Allah’ın kahrına uğrayacaklardır.)

Allah şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnızca O'na kulluk edin, doğru yol sadece budur.”

“Allah, işte O benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O'nu ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak O'na teslim olun, saygıyla O'na kulluk ve ibadet edin, O'nun şeriatına bağlanın, O'na boyun eğin. Bu doğru, muhkem, güvenli ve mutedil yoldur, İslâmî hayat tarzıdır.”

Muhakkak ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir, O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur."

'Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.'

Şübhe yok ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde hep O'na ibadet edin. İşte bu, biricik doğru yoldur.”

“Şüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Artık yalnızca O’na kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur!” dedi.

“Şüphesiz Allah, benim ve sizin yegane Rabbinizdir. Yalnız O'na kulluk ediniz; doğru yol budur.”

Hem benim, hem de sizin Tanrınız Allah, O'na tapınız, doğru yol budur

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin! İşte dosdoğru yol budur.

63,64. ’Îsâ hüccet-i zahîre ile insânların meyânına geldiği vakit "Ben size şerî’at getiriyorum, ihtilâfâtınızı îzâh ideceğim, Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Allâh benim ve sizin rabbinizdir, âna ’ibâdet idiniz, doğrı yol budur" didi.

"Doğrusu Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir, artık O'na kulluk edin, bu, doğru yoldur."

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur.

63-64. Îsâ sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: “Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah’a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de rabbimdir, sizin de rabbinizdir. Şu halde O’na kulluk edin; işte bu dosdoğru yoldur.”

Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur.

"ALLAH benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir, sadece O'na kulluk etmelisiniz. Dosdoğru yol budur."

Gerçekten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyle ise O'na kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

haberiniz olsun Allah benim rabbım sizin de rabbınız ancak odur, onun için hep ona ıbadet edin, işte bu yegâne doğru yoldur

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnızca O’na kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.”

Allah, benim de sizin de Rabb'inizdir. Öyleyse O'na kulluk edin! Bu, dosdoğru yoldur.

«Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbiniz. Haydi (hepiniz) Ona kulluk edin. Doğru yol budur».

“Şübhesiz ki benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz ancak Allah'dır; o hâlde O'na ibâdet edin! Bu, dosdoğru bir yoldur!”

“O Allah şüphe yok ki benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnızca O’na kulluk edin, doğru olan budur” demişti.

İşte Allah sizin de çalabınızdır, benim de çalabımdır. Öyleyse Ona tapın. İşte doğru yol budur."

Allah benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir, bu halde bana ibadet edin. İşte bu, doğru bir yoldur.

“Muhakkak ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk ediniz. İşte dosdoğru olan yol budur.”

“Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; o halde O'na kulluk edin. Dosdoğru olan yol budur.”

“Gerçek şu ki, Allah hem benim Rabb’im, hem de sizin Rabb’inizdir; öyleyse yalnızca O’na kulluk ve ibâdet edin! İşte dosdoğru yol budur!”

“Allah, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir.
O’na kulluk edin!
Bu doğru yoldur.

Şüphesiz Allah, benim de Sahib'im, sizin de Sahib'iniz. Ona kulluk edin. Çünkü doğru yol budur. "

“Şüphesiz Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse sadece Allah’ın yasalarına uyarak yaşayın! Bu doğru bir yoldur.”

Şüphesiz ki Allah -yalnızca O- benim de Rabbimdir; sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin! Doğru yol budur.” [*]

Hz. İsa’nın bu mesajıyla ilgili bkz. Âl-i İmrân 3:51; Mâide 5:117; Meryem 19:36.

“Şüphesiz O Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyleyse sadece Ona kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.”¹ dedi.

1 Hz. İsa’nın bu sözleri beşikte iken söylediği bilinmektedir. Bk. (Meryem: 36, Âlu İmrân: 46, Mâide:110)

“Allah, şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyleyse [yalnızca] O’na kulluk edin: doğru yol [sadece] budur!”

Zira Allah, benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnızca O’na kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur. 3/64

Elbet Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbiniz yalnızca O’dur; artık sadece O’na kulluk edin: bu, dosdoğru bir yoldur.”

Allah, kuşkusuz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, o halde O’na ibadet edin. (Ancak O’nu ilah tanıyın) İşte doğru yol budur" diyerek onları uyarmıştı.

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte doğru yol budur.

«Şüphe yok ki Allah, O benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Hemen O'na ibadet ediniz. İşte bu, dosdoğru yoldur.»

63, 64. Îsâ, açık açık delillerle onlara gelince: “Ben, size hikmet getirdim, bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, yalnız O'na ibadet edin. Doğru yol budur. ” dedi.

Allah, işte benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz O'dur. O'na tapın, doğru yol budur.

"Tahkîk Allâh rabbim ve rabbinizdir, O'na 'ibâdet idin. İşte sırat-ı müstakîm budur." didi.

Allah benim de Sahibim, sizin de Sahibinizdir. Öyleyse O’na kul olun; doğru yol budur.”

Allah, benim de Rabb'im sizin de Rabbiniz O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.

“Benim de, sizin de Rabbimiz Allah'tır; Ona kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.”

"Kuşkusuz, Allah hem benim Rabbimdir hem sizin Rabbinizdir. O halde O'na ibadet edin! İşte bu, dosdoğru bir yoldur."

“bayıķ Tañrı ol çalabumdur daħı çalabuñuzdur pes ŧapuñ aña işbu yoldur ŧoġru.”

Taḥḳīḳ Allāhdur benüm ve sizüñ Tañrıñuz. Pes aña ṭapuñuz, uşbu doġruyoldur.

Şübhəsiz ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız Ona ibadət edin. Bu, doğru yoldur!”

Lo! Allah, He is my Lord and your Lord. So worship Him. This is a right path.

"For Allah, He is my Lord(4664) and your Lord: so worship ye Him: this is a Straight Way."

4664 In verses 26-28 an appeal is made to the pagan Arabs, that Islam is their own religion, the religion of Abraham their ancestor; in verses 46-54, ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.