19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-innehu le’ilmun lissâ’ati felâ temterunne bihâ vettebi’ûn(i)(c) hâżâ sirâtun mustekîm(un)

Onun gökten inmesi, kıyametin yaklaştığını bildirir, sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin ve uyun bana; budur doğru yol.

Şüphesiz O (Hz. İsa, Mehdiyet ve kıyamet) saati(nin gelişi) için de bir ilimdir. (Yeniden dünyaya gönderilişi önemli bir belge ve işarettir.) Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. İşte dosdoğru yol budur. (Hz. İsa’nın kıyametten önce ortaya çıkacağına ve Deccalizmi yıkacağına işaret buyrulmaktadır.)

O İsa'nın veya Kur'ân'ın gelişi, kıyametin geleceğini gösteren bir bilgidir. Sakın kıyametin geleceği hakkında, hiçbir şüpheye kapılmayın ve bana uyun, dosdoğru yol yalnızca budur.

“Şüphesiz Îsâ, bizzat o, yaratılışı, ölüleri diriltişi, çamurdan kuşlara hayat verişi, kıyametin gerçekleşeceğinin ilmî delili niteliğinde, bu Kur'ân da kıyametin ilmî delillerini ihtiva etmektedir.
Kıyametin kopacağı ânın geleceğinden şüphe etmeyin. Bana tâbi olun, Allah'ın size emrettiği hususlarda bana itaat edin, benim sünnetime uyun. Benim davet ettiğim bu din, doğru, muhkem, güvenli, mutedil yol, İslâmî hayat tarzıdır.”

Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. [2] Öyleyse ondan (kıyametin geleceğinden) hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.

2.Yani kıyametin yaklaştığını bildiren bir işarettir.

Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.

Gerçekten o (İsa'nın nüzûlü), kıyamet için (yaklaştığını bildiren) bir beyandır, alâmettir. Onun için sakın o kıyametin geleceğinde şübhe etmeyin de benim şeriatime tâbi olun. İşte bu biricik doğru yoldur.

Ve o (İsa,) kıyametin alametidir. Sakın onda şüphe etmeyin ve Bana uyun! İşte dosdoğru yol budur!

Şüphesiz Kur'ân, kıyametin kopacağını bildirir. Kıyamet hakkında hiç şüphe duymayınız. Bana tâbi olunuz. Dosdoğru yol budur.[537]

[537] Kur’ân’ın kıyametin bilgisi olması hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 345-349.

Evet o, kıyametin bir belgesidir, ondan şüphe etmeyin, bana uyasınız, doğru yol budur

Şüphesiz o, kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.

“Kıyametin kopacağının bilgisi”, “kıyamet alametleri/işaretleri” olarak adlandırılır. Kıyametten onlarca sene önce belirmeye başlayacağına inanılan bu... Devamı..

O, sâ’atin yaklaşdığına bir ’alâmet olacakdır. Bunda şübhe itmeyiniz, bana ittibâ’ idiniz. Çünki doğrı yol budur.

O kıyametin kopacağını bildirir; o saatin geleceğinden şüphe etmeyin, Bana uyun, bu doğru yoldur.

Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.

Bilin ki, o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tâbi olun. Bu dosdoğru yoldur.

Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.  

 Bu âyette Hz. İsa’nın kıyamet için bir bilgi olduğu belirtilerek âhir zamanda onun tekrar dünyaya döneceğine işaret edilmektedir. Nitekim âyetteki «i... Devamı..

O (İsa), Saat hakkında bir bilgi kaynağı ve işarettir. Öyleyse onun (zamanı) hakkında kuşku beslemeyin ve beni izleyin. Doğru yol budur.

Kuran, Dünyanın Sonunun tarihini verir (20:15; 15:87). İsa'nın doğum tarihi, bu hesabı doğrulayıp destekleyen işeretlerden birisidir. Dünyanın, İsa'nı... Devamı..

Gerçekten o, (İsâ'nın yere inişi) kıyâmetin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyip, bana uyun, bu doğru yoldur.

Ve hakkıkat o, saat için bir ılimdir, onun için sakın o saatin geleceğinde şekk etmeyin de bana tabi' olun, işte bu yegâne doğru yoldur

Şüphesiz (şu anda hayatta olan), o (Îsâ’nın rûh ve bedeni ile dünyaya nüzulü) kıyametin (kopmasının çok yaklaştığının) alâmetidir. Sakın onda (kıyametin gerçekleşeceği hususunda) şüphe etmeyin ve bana uyun! İşte dosdoğru yol budur.

Kuşkusuz o,¹ kesinlikle o Sâ'at² için bir bilgidir. Sakın ondan kuşku duymayın! Bana uyun. Bu, dosdoğru yoldur.

1- “O” zamirinin neyi kastettiği konusunda üç farklı görüş mevcuttur: Kur\an, Nebi Muhammed ve Nebi Îsâ. O zamirinin, Kur\an\ı kastettiğine dair görüş... Devamı..

Şüphesiz ki o, saat (in) ilmi (kendisiyle bilinenlerden) dir. Artık buna karşı sakın şüpheye düşmeyin. (Onlara de ki.) «Bana tâbi' olun. (Sizi da'vet etdiğim) bu (yol) doğru bir yoldur».

Hâlbuki şübhesiz o, (Îsâ'nın âhir zamanda yeryüzüne gönderilişi), kıyâmet için elbette bir bilgi (bir alâmet)tir;(1) sakın onda şübheye düşmeyin ve bana (şeriatime) tâbi' olun! Bu dosdoğru bir yoldur.

(1)“Dinsizlik cereyânına karşı ayrı ayrı iken mağlûb olan Îsevîlik (hristiyanlık) ve İslâmiyet ittihad(birleşme) netîcesinde, dinsizlik cereyânına gal... Devamı..

Elbetteki o (Kur’an), kıyamet saati hakkında kesin bir bilgidir. Sakın ola ki ondan şüpheye düşmeyin ve bana tabi olun ki, en doğru olan yol budur.

Gerçekten Kur’an beklenen kalkış günün bilgisidir. Sakın bunda işkiliniz olmasın. Bana uyun. İşte doğru yol budur.

Şüphe yok ki Kur/an o [¹] ve kıyametin yaklaşmasına bir alâmettir. Sakın kıyametten şüphe etmeyin, bana [²] tâbi olun, işte doğru yol budur.

[1] Kur'an veya Meryem oğlu.[2] Benim peygamberime, şeriatıma.

Muhakkak ki (Kur’an) kıyamet [es-sâ’at] için elbette bir bilgidir.²³ Ondan hiçbir kuşkunuz [temterunne] olmasın ve Bana tabi olunuz. İşte dosdoğru olan yol budur.

23 Ayetin öncesi ve sonrası Hz. İsa’dan bahsettiği için bu ara ayeti de Hz. İsa’ya nispet etmişlerdir. Burada İsa’nın kıyamet bilgisini bildiğini de s... Devamı..

Hiç şüphesiz o (İsa'nın babasız dünyaya gelişi ve ölüleri diriltişi), kıyamet için bir ilimdir (göstergedir). Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru olan yol budur.

Müşrikler İsa’yı, putlara tapmayı meşru gösterecek bir örnek olarak ileri sürüyorlar. Oysa o, babasız olarak dünyaya gelişi, gösterdiği mûcizeler ve söylediği hikmet dolu sözlerle, ancak kıyâmetin bir alâmetidir. Öyleyse, sakın kıyametin gerçekleşeceği konusunda kuşkuya kapılmayın ve yalnızca Bana itaat edin! İşte sizi dünya ve âhirette mutluluğa ulaştıracak dosdoğru yol budur!

Gerçekten o, Saat için elbette bir bilgidir.
Artık onunla ilgili şüphe etmeyin!
Bana tâbi’ olun!
Bu doğru bir yoldur.

Kıyamet bilgisi tamamen Allah’ın tekelindedir. Sakın ola bu konuda şüpheniz olmasın. Siz, beni izleyin, çünkü doğru yol budur.

Şüphesiz elçilerimizin her biri dünyanın sonunun geleceğini haber verdi. Artık dünyanın sonunun geleceğiyle, öldükten sonra hesap vereceğinizle ilgili tartışmayın! Bu konularda şüphe duymayın! Ayetlerime inanın! Yasalarıma uyun! Size yasalarımla dosdoğru bir yol çizdim!

Şüphesiz ki o, (Son) Saat için bir bilgidir. [*] Ondan şüphe etmeyin ve bana uyun! [*] Bu doğru yoldur.

Buradaki mesaj, “Hz. İsa” veya “Kur’an” ile ilişkili olarak anlaşılabilir. Amaç, her ikisinin de Son Saat’le ilgili bilgi verdiklerini bildirmektir. K... Devamı..

Şüphesiz o (Kur’an)¹ kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın o (kıyamet) hakkında şüpheye düşmeyip sadece Benim (gönderdiğim dine) uyun. İşte en doğru yol, ancak budur.

1 (وَإِنَّهُ)’daki “o” zamirinin kim olduğu müfessirlerce tartışma konusu olmuştur. Birçok müfessir; a- Bunun, Hz. İsa veya onun tekrar dünyaya gelişi... Devamı..

BAKIN, bu [ilahî kelâm] Son Saati[n geleceğini] bildiren bir araçtır; ⁴⁸ o halde (Son Saat) hakkında hiçbir şüpheye kapılmayın ve Bana uyun: dosdoğru yol [yalnız] budur.

48 Müfessirlerin büyük bir kısmı innehû’daki hû zamirinin (“o”) Hz. İsa’ya yönelik olduğunu söylemelerine ve bu nedenle yukarıdaki ifadeyi “o (Hz. İsa... Devamı..

Şüphesiz ki bu Kuran o saat için kesin bir bilgidir. Sakın o saat hakkında bir şüpheye düşmeyin ve bana uyun! İşte dosdoğru yol budur. 27/66, 50/19...35

İYİ BİLİN ki o, malum saate/zamana ilişkin tarifsiz bir bilgi kaynağıdır;[⁴⁴⁰⁹] şu halde bu konuda asla şüpheye düşmeyin ve Bana uyun: İşte bu dosdoğru yoldur!

[4409] Ya da le-’alemun okuyuşuna göre: “..bir alâmet ve işârettir.” İnnehu ibaresindeki zamirin öznesi Hasan, Katâde ve Said b. Cübeyr’e göre Hz. Kur... Devamı..

Şüphe yok ki O (İsa a.s.) kıyametin alametidir. (*) (Ey müşrikler) Sakın (kıyametin kopacağı hususunda) şüphe etmeyin. Bana (benim göstermiş olduğum doğru yola) tabi olun. (Yalnız bana kulluk edin de başka ilahlar peşinde gitmeyin) İşte doğru yol budur.

(*) Çünkü, Nisa suresinin 158. ayetinde yer alan "Hayır (Onlar İsa'ı öldüremediler) aksine Allah, onu yükseltip kendine kaldırmıştır, Allah her şeye g... Devamı..

Şüphesiz o Kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.

Ve şüphe yok ki, o (Hazreti İsa) Kıyamet için bir bilgidir. Artık o Kıyamet hususunda bir şekke düşmeyin ve bana tâbi olunuz. Bir dosdoğru yol budur.

Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de Bana tâbi olun. Doğru yol budur.

O, kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. O sa'atin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun, doğru yol budur.

O zamîri, tefsîrlerde genellikle Îsâ diye açıklanmıştır. Bir görüşe göre de bu zamîr, Kur'ân'ı gösterir. İlim kelimesi, Œlem olarak da okunmuştur. Böy... Devamı..

'Îsâ kıyâmetin yaklaşdığını bildirir bir delîldir. Kıyâmetin geleceğine şek ve şübhe itmeyiniz. Ve bana tâbi' olunuz ki doğrı yol budur.

Muhakkak ki o (İsa), yeniden diriliş için bir bilimdir[*]. Sakın o saat hakkında şüphe etmeyin, bana uyun; doğru yol budur.

[*] Yeniden yaratılışın nasıl olacağına dair örnek alınarak üzerinden bilim üretilecek bir kişidir.

Şüphesiz o, kıyamet için bir ilimdir. O halde, kıyametten yana bir şüpheniz olmasın. Bana uyun. Dosdoğru yol budur.

İsa, kıyamet vakti için bir bilgidir;(12) onun hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun. İşte dosdoğru yol budur.

(12) Hz. İsa’nın gerek doğuşu, gerekse ölüleri diriltme mucizesi, kıyamete işaret eden birer mucizedir. İbni Abbas ise bu âyeti Hz. İsa’nın kıyamete y... Devamı..

Hiç kuşkusuz o, kıyamet saati için bir bilgidir. O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur.

daħı bayıķ ol bilmekdür ķıyāmetüñ ya'nį nişānudur gümān eylemeñ aña. daħı uyur baña uşbu ŧoġru yoldur.

Taḥḳīḳ bu ḳıyāmet ‘alāmetlerindendür. Şek eylemeñüz anda. Daḫı bañauyuñuz di, bu doġru yoldur.

Şübhəsiz ki, o, (İsanın zühuru) qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona (qiyamətə) şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Bu, doğru yoldur!

And lo! verily there is knowledge of the Hour. So doubt ye not concerning it, but follow Me. This is the right path.

And (Jesus) shall be(4662) a Sign (for the coming of) the Hour (of Judgment): therefore have no doubt about the (Hour), but follow ye Me: this is a Straight Way.

4662 This is understood by some commentators to refer to the second coming of Jesus in the Last Days before Resurrection. (R).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.