20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velemmâ duribe-bnu meryeme meśelen iżâ kavmuke minhu yasiddûn(e)

Meryemoğlu örnek getirilince kavmin hemen bağrışmaya başladı.

Vaktâki Meryem oğlu (İsa) da, bir örnek olarak verilince, o zaman Senin kavmin hemen ondan (küçümseyici bir keyifle söz edip) kahkahalarla gülüyorlar (ve yaygara koparıp sapıtıyorlar)dı.

Ey Muhammed! Meryem oğlu İsa, ne zaman bir örnek olarak anlatılsa, senin kavmin hemen kendilerini haklı çıkaran bir delil bulduklarını sanarak bağrışmaya başlarlar.

Meryem oğlu Îsâdan söz açılınca kavminin, bir delil bulduklarını sanıp, insanların iman etmesine mani olacaklarına sevinerek, gülerek yaygarayı bastıklarını görürsün.

Meryem'in oğlu örnek verilince senin kavmin hemen ondan dolayı keyifli keyifli gülüyorlar.

57.Ahmed bin Hanbel ve Taberani`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.): "Allah`tan başka kendilerine tapılanlard... Devamı..

Meryem oğlu (İsa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan (keyifle söz edip) kahkahalarla gülüyorlar.

(Hz. Peygamber meleklere tapınan müşriklere): “-Siz ve Allah'dan başka tapındığınız şeyler cehennem odunusunuz” (âyetini okuyunca, kızmışlar ve bu hüküm yalnız bize ilâhlarımıza mı aittir, yoksa bütün ümmetlere mi? dediler. Hz. Peygamber: Size ve bütün ümmetlere şamildir, buyurdu. Onlar: O halde öğretmekte olduğun Meryem'in oğlu İsa'ya da hristiyanlar, Allah'ın oğludur diye ibadet ediyorlar. Biz ise Meleklere ibadet ediyoruz, onlar cehennemlik iseler biz de cehennemlik olmaya razıyız, dediler; ve gülüştüler. Hz. Peygamber sükût buyurdular ve sonra şu âyeti kerime nazil oldu): Meryem'in oğlu bir misal olarak ortaya atılınca, hemen kavmin ondan keyiflenip gülüyorlardı;

Meryemoğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, senin kavmin hemen engel olmaya çalıştı.

57,58. Meryem'in oğlu örnek gösterilince, senin toplumun hemen yaygarayı basarlar ve “Bizim tanrılarımız mı daha iyidir, yoksa o mu?” derler. Tartışmak için bu örneği verirler. Doğrusu onlar çok kavgacı bir toplumdur.[536]

[536] Hz. Îsâ’nın kıssası hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVII, 341-344.

Örnek olarak, Meryem'in oğlunu verdiğimizde, yüz çevirdi senin ulusun

(Ey Resul!) Meryemoğlu (İsa), bir örnek olarak anlatılınca, senin toplumun buna karşı (seni susturacak bir delil buldukları düşüncesiyle) hemen yaygaraya başladı.

Senin kavmine Meryem’in oğlının kıssasından bahs olundığı vakit ferahlanıyorlar.

Meryem oğlu misal verilince, senin milletin buna gülüp geçiverdi.

Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin, senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar.

Meryem’in oğlu misal olarak zikredilince senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar.

Meryem oğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladılar.  

 Rivayet edildiğine göre, Hz. İsa ve annesi Meryem’le ilgili bir meselenin konuşulduğu toplantıda müşriklerden biri «Eğer tapılan İsa, Meryem, Uzeyr v... Devamı..

Meryemoğlu bir örnek olarak gösterilince senin halkın hemen reddettiler.

Meryem oğlu İsâ bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak bağrışmaya başladılar.

Ve vaktâ ki Meryemin oğlu bir mesel olarak ortaya atıldı derhal kavmin ondan çığrıştılar

(Resûlüm! Meleklere tapınan müşriklere,) Meryem oğlu Îsâ bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin ondan (Allah’tan başka şeylere tapmanın doğruluğuna ve seni susturacak bir delil bulduklarını sanarak) hemen yaygara kopararak bağrışmaya başladılar.

Meryem oğlu örnek olarak anlatılınca, halkın hemen yaygara yaptı;

Meryem oğlu bir misâl olarak (öne) atılınca hemen senin kavmin bundan (şımarıb haykıra haykıra) gülüyorlar.

(Ey Habîbim!) Meryemoğlu (Îsâ) da bir misâl olarak zikredilince, senin kavmin ondan dolayı hemen gülüşmeye başladılar.(4)

(4)Resûlullah Efendimiz (asm) Kureyşlilere: “Allahdan başka tapılan hiçbir kimsede hayır yoktur” deyince onlar: “Sen Îsâ’nın sâlih bir kul olduğunu id... Devamı..

Kavmine Meryem’in oğlu İsa örnek olarak anlatıldığı zaman, senin kavmin hemen yüz çevirirler.

Meryemoğlu örnek olarak öne sürülünce senin ulusun bundan yüz çevirmişti.

Meryem oğlu; misal olarak getirilince derhal kavmin bundan sevinip bağrıştılar [⁴].

[4] Hazret-i İsa Aleyhisselâm da mâbut olmakla neye bizim mâbutlarımızı zem, onu, methediyorsun? İşte mağlûp oldun !» diye yaygara ettiler.... Devamı..

Meryem oğlu (İsa) misal olarak verilince bir de ne göresin; senin kavmin yaygaraya başladı [yasıddûn].²¹

21 Tefsirlerin beyanına göre, Hz. Peygamber, müşriklere Enbiyâ, 21/98’de “Siz ve taptıklarınız cehennem odunu olacak” ayetini okuyunca, onlardan biri ... Devamı..

Meryem oğlu (İsa, Allah'ın kudretine) bir örnek olarak verilince, hemen kavmin ondan yüz çevirdi.

Ey Muhammed! Meryem oğlu İsa’nın durumu örnek olarak ortaya atılınca, senin halkın bundan dolayı yaygarayı kopardılar.
Müşriklerden biri Peygambere: “Sen bizim taptığımız ilahların bizimle birlikte cehenneme gireceğini (21. Enbiya: 98) söylüyorsun. Oysa Hrıstiyanlar da İsa’ya ibadet ediyorlar, bu durumda İsa’nın da cehennemlik olması gerekmez mi?” deyince orada bulunan müşrikler sevinçle bağrışmaya başladılar.

Meryem’in oğlu misâl verildiğinde senin kavmin o zaman saptırıyorlardı.

Resulüm! Meryemoğluİsa'dan söz edildi mi seninkiler sadece gülüp geçmekle kalmadılar:

İnkâr edenlere Meryem oğlu İsa örnek olarak anlatılınca; ne diyorlar görmüyor musun? Saçma sapan sözler ağızlarında dolaşıyor, işi şamataya sarıyorlar.

Meryem oğlu (İsa, Kur’an’da) bir örnek olarak anlatılınca, kavmin(den bazıları) hemen sevinç çığlıkları atmaya başlamışlardı. [*]

Kur’an’da sadece bu ayette geçen [yasıddûne] fiili “hoşlanmak”, “keyiflenmek”, “yaygara basmak”, “haykırmak”, “sevinç çığlıkları atmak”, “yüz çevirmek... Devamı..

(Ey Muhammed!) Senin kavmin, kendilerine Meryem’in oğlu (İsa) örnek olarak verilince, bu (örnekten) dolayı gülüşüyorlar.¹

1 Yukarıdaki 45. âyet indirilince, Mekkeli müşrikler: “Muhammed Hıristiyanların İsa’ya taptıkları gibi, bizim de kendisine tapmamızı istiyor herhâlde.... Devamı..

ŞİMDİ, ne zaman Meryem’in oğlu[nun tabiatı] örnek olarak ortaya getirilse, [ey Muhammed,] senin kavmin bu yüzden yaygarayı basar;

Meryem oğlu İsa örnek olarak verilince, senin kavmin hemen bağırıp çağırmaya başlar: 4/171, 5/17

NE ZAMAN Meryem’in oğlu örneği gündeme getirildiyse, senin kavmin bu yüzden şamata yapmaya başladılar;[⁴⁴⁰⁶]

[4406] Zımnen: Musa’ya da İsa’ya da itiraz eden bir inkârcı muhatap kitle bu. Fakat Firavun’a hiç sesleri çıkmıyor. İbn İshak’ın İbn Abbas’tan naklîne... Devamı..

(Ey Muhammed) Meryemoğlu örnek verilince, kavmin (çok sevindi) hemen bağrışmaya başladılar.

Meryem oğlu, bir misâl olarak anlatılınca o zaman kavmin, onu engellediler.

Vaktâ ki, Meryem'in oğlu, bir mesel olarak irâd edildi. O zaman kavmin bundan sevinip çağrışır oldular.

57, 58. Vakta ki Meryem'in oğlu Îsâ misal verildi, derhal halkın keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu ve “Bizim tanrılarımız mı üstün, dediler, yoksa o mu? ” Bunu, sırf bir münâkaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Meryem oğlu, bir misal olarak anlatılınca hemen kavmin, ondan ötürü yaygarayı bastılar:

Vaktâ ki 'Îsâ ibni Meryem meseli darb olundı, müşrikîn-i Mekke bundan ferahnâk oldılar.[¹]

[1] Sûre-i Enbiyâ'daki "Siz müşrikler ve tapdıklarınız cehennemdedirler" âyeti nâzil oldukda ruesâ-yı müşrikînden biri: " 'Îsâ'ya ve Uzeyr'e ve melâik... Devamı..

Meryemoğlu İsa örnek verilince senin halkın hemen yaygarayı basıyor.

Meryem'in oğlu örnek olarak verilince, kavmin ondan (konuyu) saptırıyor:

Meryem oğlu misal verilince senin kavmin bağrışmaya başladı.

Meryem'in oğlu, bir örnek olarak ortaya konunca, senin toplumun buna karşı hemen bağırıp çağırmaya başladı.

daħı ol vaķt kim urıldı meryem oġlı meŝel ol vaķt ķavmuñ ya'nį kāfirler andan ya'nį ol meŝelden yüz döndürürler.

Ol vaḳt ki Meryem oġlı ‘Īsāyı meẟel urıldı, ol vaḳt senüñ andan i‘rāż itdiler.

(Ya Rəsulum!) Məryəm oğlu (İsa) misal çəkilincə sənin qövmün sevincdən güldü. (Müşriklərə xitabən: “Siz və Allahdan başqa ibadət etdikləriniz Cəhənnəmdə yanacaq odunsunuz!” ayəsi nazil olduqda, onlar öz cahillikləri üzündən: “Yəhudilər Üzeyrə, xaçpərəstlər İsaya, Bəni Məlih qəbiləsi mələklərə ibadət edirlər. Əgər bu tanrıların hamısı cəhənnəm odunda yanacaqsa, biz də öz bütlərimizin odda yanmasına razıyıq!” – deyə sevindilər).

And when the son of Mary is quoted as an example, behold! the folk laugh out,

When (Jesus) the son(4659) of Mary is held up as an example, behold, thy people raise a clamour thereat (in ridicule)!

4659 Jesus was a man, and a prophet to the Children of Israel, "though his own received him not". Some of the churches that were founded after him wor... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.