8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ves-el men erselnâ min kablike min rusulinâ ece’alnâ min dûni-rrahmâni âliheten yu’bedûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Nebim!) Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahman (olan Allah) ın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldık mı? (Hiçbir dönemde şirke ve Allah’tan bağımsız şefaatçilere izin çıkarmış mıyız?)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve sor senden önce peygamberlerimizden gönderdiklerimize: Rahmandan başka kulluk edilen mabutlar yarattık mı?

Abdullah Parlıyan Meali

Ve ey peygamber! Tevhid inancı konusunda bir şüphen varsa, elçilerimizden senden önce gönderdiklerimize sor. Rahman olan Allah'tan başka sahte ilahlara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz?

Ahmet Tekin Meali

Senden önce kendilerine Rasullerimizden bazılarını görevlendirip gönderdiğimiz kavimlerin ehl-i hak alimlerine de sor. Rahmet sahibi Rahman olan Allah'ın dışında uydurma ilahlara kulluk ve ibadet edilsin diye kural mı koymuşuz?

Ahmet Varol Meali

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz Rahman'dan başka kulluk edilecek ilâhlar kılmış mıyız?

Ali Bulaç Meali

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahman (olan Allah)ın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldık mı (hiç)?

Ali Fikri Yavuz Meali

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden (ümmetlerinin ileri gelen âlimlerinden) sor ki, biz Rahmân'dan başka ibadet olunacak ilâhlar yapmış mıyız?

Bahaeddin Sağlam Meali

Sen önceki peygamberlerin (dinlerini) sorup araştır: Rahman olan Allah’ın dışında ibadet edilen ilahlara izin vermiş miyiz?

Bayraktar Bayraklı Meali

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize şöyle sor: “Rahmân'dan başka tanrılara tapılmasını emretmiş miyiz?”

Besim Atalay Meali (1962)

Senden önce, geçmiş olan peygamberlere sor, Allahtan başka tapmaya yaraşan bir Tanrı yarattık mı?

Cemal Külünkoğlu Meali

Senden önce gönderdiğimiz resuller(in gerçek ve samimi takipçilerine) sor bakalım, biz, Rahman (olan Allah')ın dışında başka tanrılara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz?*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor; Biz, Rahman olan Allah'tan başka, kulluk edilecek tanrılar meşru kılmış mıyız?*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz?

Diyanet Vakfı Meali

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz?  *

Edip Yüksel Meali

Senden önce gönderdiğimiz elçileri araştır: "Rahman'ın dışında tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor, biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilâhlar yapmış mıyız?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Senden evvel gönderdiklerimize sor Resullerimizden! biz Rahmandan başka ıbadet olunacak ilâhlar yapmış mıyız?

Erhan Aktaş Meali

Senden önce kendilerine Resûl gönderdiklerimize sor. Biz, Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar kılmış mıyız?

Hasan Basri Çantay Meali

Senden evvel gönderdiğimiz peygamberlerimize sor: Biz o çok esirgeyici (Allah) dan başka tapılacak Tanrılar yapmış mıyız?

Hayrat Neşriyat Meali

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize (onların ümmetlerine) de sor! Rahmân'dan başka ibâdet edilecek ilâhlar kılmışmıyız?

İlyas Yorulmaz Meali

Senden önce elçiler gönderdiğimiz inanç sahibi insanlara sor. “Rahmandan başka kulluk edinilen ilahlar mı yaptık?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Senden evvel gönderdiğimiz peygamberlerden sor [⁵] ki esirgeyen Tanrı/dan başka tapılacak mâbutlar yaptık mı?*

Kadri Çelik Meali

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor (bakalım): “Biz, Rahman'ın dışında tapılacak bir takım ilahlar kıldık mı (hiç)?”

Mahmut Kısa Meali

Senden önce ne kadar Peygamber göndermişsek; sor bakalım onlara, Rahmân’dan başka ilâhlara kulluk edilmesine izin vermiş miyiz? Örneğin, Mûsâ’nın tevhid mücâdelesini düşünün:

Mehmet Okuyan Meali

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! “Rahmânın peşi sıra tapılacak ilahlar (edinin.” diye) emretmiş miyiz!

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Senden önce kendilerine Peygamberlerimizden gönderdiğimiz kimselere; “Biz, Rahman (olan Allah)’tan başka tapılacak ilâhlar (edinmelerini) emretmiş miyiz?” diye bir sor.1 *

Muhammed Esed Meali

[Bırak başkasını da,] senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor, 38 Rah-mân'dan başka tanrılara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz?

Mustafa Çavdar Meali

Senden önce elçiler gönderdiğimiz toplumlara sor bakalım, biz Rahman ile aralarına koyacakları bir takım varlıklara ilahlık yakıştırıp kulluk edilmesini emretmiş miyiz? 2/255, 10/34-35

Mustafa İslamoğlu Meali

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizin (hayatlarını) soruştur;[4399] bak bakalım, hiç Rahmân’dan başka tapınılacak ilâhlar tayin etmiş miyiz?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Senden evvel resûllerimizden göndermiş olduğumuz zâtlara sor, biz o Rahmân'dan başka tapılacak ilâhlar yaptık mı?

Suat Yıldırım Meali

Senden önce gönderdiğimiz resullere sor bakalım: Biz, hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz? *

Süleyman Ateş Meali

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Rahman'dan başka tapılacak tanrılar yapmış mıyız?

Süleymaniye Vakfı Meali

Senden önce elçi gönderdiğimiz kişilerle ilgili bir araştırma yap da bak; Rahman ile aranıza ilahlar koymuş muyuz[*]?*

Şaban Piriş Meali

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor. Bakalım, Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz?

Ümit Şimşek Meali

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor: Biz Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar göstermiş miyiz?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Senden önce gönderdiğimiz resullerimize sor: Rahman'dan başka ibadet edilecek tanrılar yapmış mıyız?

Eski Anadolu Türkçesi

daħı śor 'amellere kim viribidük senden ilerü yalavaçlarumuzdan iy eyledük mi raḥmān’dan ayruķ Tañrılar ŧapınılurlar?

Bunyadov-Memmedeliyev

Səndən əvvəl göndərdiyimiz peyğəmbərlərdən (onların ümmətlərinin alimlərindən və müxlis mö’minlərindən) soruş: “Biz Rəhmandan başqa ibadət olunası tanrılarmı müəyyən etmişik?!”

M. Pickthall (English)

And ask those of Our messengers whom We sent before thee: Did We ever appoint gods to be worshipped beside the Beneficent?

Yusuf Ali (English)

And question thou our messengers(4648) whom We sent before thee; did We appoint any deities other than ((Allah)) Most Gracious, to be worshipped?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.