21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-innehu fî ummi-lkitâbi ledeynâ le’aliyyun hakîm(un)

Ve şüphe yok ki o, bizim katımızda, kitabın aslındadır, temelindedir, elbette pek yücedir, hüküm ve hikmetle doludur.

Kitabın aslından maksat müfessirlerce Levh-i Mahfuz'dur. Levh-i Mahfuz, 85. sûrenin son iki âyetinde geçer.

Şüphesiz O, Bizim katımızda olan Ana Kitap’tadır (Levh-i Mahfuz’da kayıtlıdır); çok Yücedir, Hüküm ve Hikmet içeriklidir.

O Kur'ân, katımızda bulunan ana kitapta mevcut olup şanı büyüktür ve hikmetle doludur.

Nezdimizdeki ana kitapta, Levh-i Mahfuz'da mevcut olan Kur'ân elbette yücedir, hikmetlerle doludur, hükümranlık sağlar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 56/77-80; 80/11-16.

Şüphesiz o katımızda ana kitapta (Levhi Mahfuz'da kayıtlı)dır; pek yüce ve hikmet doludur.

Şüphesiz o, Bizim katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Gerçekten o, bizim katımızdaki ana kitabda (Levh-i Mahfûz'da) şanı çok yücedir, hikmet doludur.

Ve şüphesiz o ana kitapta, yanımızda şanı yüce ve hikmetle doludur.

O, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından çıkmıştır. O, gerçekten yücedir; hikmet doludur.

Evet, o bizim katımızdaki ana kitaptadır, o yücedir, o bilge

Ve O (Kur'an), katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından çıkmıştır. O, gerçekten yücedir, hüküm ve hikmet doludur. 

Bkz. 56/77-80, 80/11-16Ayette geçen “umm” kelimesi Ra’d suresinin 13/39 ayetinde de olduğu gibi “kaynak” anlamında kullanılmıştır. Yani Kur’an da diğe... Devamı..

Bu kitâb nezdimizdeki ümmü’l kitâbdandır. Muhteviyatı ’âlî ve hikmet-âmizdir.

Şüphesiz o, Bizim katımızda Ana Kitap'ta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'dır.

Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.

Kuşkusuz o, katımızdaki ana kitaptadır; çok yücedir, hikmetle doludur.

O, katımızda bulunan Ana Kitap'ta (levh-i mahfuzda) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır.  

 Şanı yüce olan Kur’an, i’caz vasfıyla diğer kitaplardan daha yücedir. Çünkü belâgatı en üstün mertebeye ulaştırmış, ayrıca bütün geçmiş kitapların hü... Devamı..

O, ana kitapta (korunur), katımızda üstündür, bilgedir.

Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Ve hakıkat o, bizim nezdimizdeki ana kitabda çok yüksek, çok hikmetlidir

Kur'an, nezdimizde Ummu'l Kitap'tadır¹. Gerçekten yücedir ve hâkimdir.²

1- Ana kitap. 2- Kötülüğü önleyici yasalar içermektedir; sağlamdır, korunmuştur.

Şübhesiz o (Kur'an), nezdimizdeki ana kitabda (sabit), çok yüce çok kıymetli (bir kitab) dır.

Ve muhakkak ki o, katımızda bulunan ana kitabda (Levh-i Mahfûz'da)dır. Gerçekten çok yücedir, çok hikmetlidir.

Elbetteki o Kur’an, yanımızdaki yüce ve hükümlerle dolu ana kitabın içinde (kayıtlı) dir.

İşte o, katımızdaki Ana Kitap’ta da vardır. Gerçekten o, yücedir, doğruyu bildiricidir.

O, ana Kitapta yazılı, nezdimizde sabittir. Şanı yücedir [⁵], hikmet ile doludur [⁶].

[5] İndirilen diğer Kitaplar arasında nazmı ile muciz olmakla şanı pek âlidir.[6] Veya muhkemdir.

Muhakkak ki o, katımızdaki Ana Kitap [ummu’l-Kitâb]’ta mevcuttur. Elbette o, çok yüce olup hikmet doludur.

Hiç şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitapta çok yücedir, hikmet doludur.

Bu Kitap, katımızda bulunan Ana Kitaptan, yani bütün kutsal kitapların özü ve esası olan ana kaynaktandır; çok yücedir, insanlığı kurtuluşa ulaştıracak hüküm ve hikmetlerle doludur.
İşte Allah, tüm insanlığı bu kutlu kitaba çağırıyor.

O, katımızdaki Ana Kitap içinde elbette hakîm aliyydir.

Kuran’ın, ana kütükteki kitaplar arasında çok yüce ve saygın bir yeri vardır.

Kitap katımızdaki asıl kitaptan parçalar halinde gönderilmiştir. Her ayet asıl kitabımızda mevcuttur. Ayetlerimiz gerçekleri yaratılışa göre açıklar. Her açıklama derin hikmetlere sahiptir. Onun için kitabımız çok değerlidir.

O, katımızdaki Ana Kitap’tadır; yücedir, doğru hükümler içermektedir.

Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcut olan, çok yüce, hüküm (ve hikmet) dolu (bir kitap)tır.

Ve o, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağında[n çıkmış]tır; ⁴ o, gerçekten yücedir, hikmet doludur.

4 Karş. 13:39’un son cümleciği -“vahiylerin kaynağı (umm) O’nun katındadır (‘indehû)”. Umm terimi (lafzen, “anne”), çoğu zaman, “kaynak” veya “menşe” ... Devamı..

Zaten bizim katımızdaki ana kitaptan/sınırsız ilmimizden gelen bu Kuran çok yücedir ve her hükmü doğrudur. 13/39

Şüphe yok ki o, katımızda bulunan ana kitapta kayıtlıdır; elbet pek değerlidir o, sonuç itibarıyla tam isabet kaydeden hükümlerle doludur.

Ve şüphe yok ki o, nezdimizdeki ana kitapta elbette pek yüksektir, çok hikmetle muttasıftır.

O, Bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur. [56, 77-80; 80, 11-16]

Ümmü’l-kitab: bütün peygamberlere gönderilen ilahî mesajın, kendisinden alındığı asıl, ana kitap demektir. Levh-i Mahfuz olarak tefsir edilir.... Devamı..

O, katımızda bulunan ana Kitaptadır.Yücedir, hikmetlidir.

Levh-i Mahfûz'da yazılı olub nezd-i ulûhiyetimizde 'âlî ve muhkemdir.

O, katımızdaki Ana Kitap’tadır; yücedir, hikmetlidir[*].

[*] Doğru olan hükme hikmet denir. Hikmetli olması doğru hükümler içerdiği anlamına gelir.

O, katımızdaki ana kitaptadır. Yüce ve hikmet sahibidir.

O, katımızdaki Ana Kitapta(1) bulunan pek yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

(1) Levh-i Mahfuz.

Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir.

daħı bayıķ ol ya'nį ķur’ān kitāb aślında bizüm ķatumuzda yücedür ḥikmet issidür.

Daḫı ol levḥ‐i maḥfūẓda yazılmışdur. Bizüm ḳatumuzda yücedür, ḥükmiçoḳdur.

Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda (lövhi-məhfuzda) mövcuddur. O, çox ucadır, çox hikmətlidir (yaxud ayələri baxımından çox möhkəmdir).

And lo! in the Source of Decrees, which We possess, it is indeed sublime, decisive,

And verily, it is in the Mother of the Book,(4606) in Our Presence, high (in dignity), full of wisdom.

4606 Cf. 3:7, n. 347; and 13:39 , n. 1864. The Mother of the Book, the Foundation of Revelation, the Preserved Tablet (al Lawhal Mahfuz, 85:22), is th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.