11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżî ḣaleka-l-ezvâce kullehâ ve ce’ale lekum mine-lfulki vel-en’âmi mâ terkebûn(e)

Ve öyle bir mabuttur ki bütün mahlukatı erkek ve dişi olarak yaratmıştır ve bindiğiniz gemileri ve hayvanları halketmiştir.

 O (Allah) ki, (bitki ve hayvanlardan) bütün çiftleri yaratıp (onlara hayat veren) ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var edendir.

Ve O Allah bütün karşıt ve çiftleri de yaratandır ve bindiğiniz hayvanları ve gemileri de yaratan O'dur

Allah bütün mahlûkatını erkekli dişili çiftler halinde yaratandır. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz nakil vasıtaları planlayıp var edendir.

O, bütün çiftleri yaratan ve gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri varedendir.

Ki O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti.

O Allah ki, (erkek ve dişi) bütün çiftleri yarattı. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı;

O Allah ki; bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için, bineceğiniz gemiler ve hayvanlar yaratmıştır.

Bütün çiftleri O yaratmıştır; gemileri ve hayvanları binmeniz için hizmetinize vermiştir.

Her çeşit varlığı yaratan O'dur, sırtlarına binmenizçin; bindiğiniz anda da Tanrınızın nimetini anasınız, bunu bize ulu Tanrı uygulamıştır, yoksa bizler ona yanaşamazdık !

Ve O, bütün çiftleri yaratan ve sizin için (denizlerde) gemilerden, (karada) ehlî hayvanlardan binekler var eden de O'dur.

Sizin içün her cinsden çiftler ve rükûbunuz içün hayvânât ve gemiler halk iden odur.

12,13,14. Her sınıf varlığı yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar; üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: "Bunları buyruğumuza veren ne yücedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; şüphesiz Rabbimize döneceğiz" demeniz içindir.

12,13,14. O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.

Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O’dur.

12, 13. Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin ni'metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz.  

 Binekler, düşünmeye ve Allah’ı tesbihe sevkeden varlıklardır. Bu yüzden sahâbe-i kiram hayvanlarına bindiklerinde, ahireti ve tabutla başlayacak yolc... Devamı..

O ki bütün çiftleri yarattı ve binesiniz diye sizin için gemiler ve çiftlik hayvanları yarattı.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir.

Ve o ki bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı

O (Allah ki) bütün çiftleri (tatlı-ekşi, beyaz-siyah, erkek-dişi gibi bütün sınıf ve türleri) yaratan ve sizin için (denizlerde) gemilerden ve (karada) hayvanlardan binekler var edendir.

Her şeyi çift yarattı.¹ Gemilerden ve hayvanlardan binekler kıldı.

1- Evrendeki bütün varlıklar çift yaratılmıştır: Erkek–dişi, iyi-kötü, siyah–beyaz, sıcak-soğuk, iman-küfür, madde-mana, hayat-ölüm, sevgi-nefret, cöm... Devamı..

(O Allah ki) bütün (mahlukları) sınıf sınıf yaratmış, sizin için gemilerden, hayvanlardan bineceğiniz şeyleri meydana getirmişdir.

Yine O (Allah) ki, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.

Yeryüzündeki her şeyi çift (erkekli, dişili) yaratan, üzerine çıkıp yerleşmek için sırtlarına bindiğiniz gemileri ve hayvanları da O var etmiştir.

Yine o Allah Ki her nesnenin çeşitlerini yarattı, gemiyi, davarları sizin için binek yaptı,

Her sınıf mahlûkatı yaratan, gemi ve davarlardan sizin için binecek yapan O/dur.

Her şeyi çift çift yaratan, size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var eden O’dur.⁴

4 Krş. En’âm, 6/143-144; Ra’d, 13/3; Nahl, 16/5-8

O, bütün çiftleri yaratan ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri de var edendir.

İnsanlarda, bitkilerde, hayvanlarda ve daha bilmediğiniz nice varlıklarda bulunan bütün çiftleri iki farklı cinsiyetli ve karşıt kutuplu, ama birbirleriyle uyumlu, birbirlerini tamamlayan bir bütün halinde yaratan da O’dur.
Gemileri ve hayvanları sizin emrinize veren ve onları, yeryüzünde rahatça yolculuk edebilmeniz için binek araçları yapan da O’dur.

O ki bütünüyle Çiftler’i yarattı.
Bineceğiniz Ehil Hayvanlar’dan ve Gemiler’den sizin için yaptı.

Allah her şeyi çift yarattı. Üzerine bindiğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var etti.

Bütün çiftleri Allah yaratmıştır. Bineceğiniz hayvanları yaratan, denizler üzerinde seyahat edebilmeniz için gemiler yapmayı akıl ettiren Allah’tır! Yarattığımız bineklerle istediğiniz yerlere ulaşırsınız!

Bütün çiftleri yaratan, [*] size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var eden de O’dur. [*]

Benzer mesajlar: Yâsîn 36:36; Kâf 50:7; Zâriyât 51:49.,Benzer mesajlar: Nahl 16:7; Yâsîn 36:72; Zuhruf 43:12-13.

12,13,14. Bütün çiftleri¹ yaratan ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan üzerlerine binmeniz, üzerlerine binince de Rabbinizin nîmetini anarak: “Bizim asla gücümüzün yetmeyeceği bu şeyleri hizmetimize veren (Allah)ın şânı çok yücedir.² Ve biz elbette Rabbimize döneceğiz.” demeniz için³ binitler var eden de O (Allah)’tır.

1 Bk. (Ra’d: 3, Yasin: 36, Zariyat: 49) 2 Eğer Allah, suya kaldırma kuvvetini, petrole enerjiyi, demire dayanma gücünü, yeryüzüne çekim, atmosfere kal... Devamı..

Ve O bütün karşıtları (da) yaratandır. ¹⁰ O’dur bütün gemileri ve hayvanları binmeniz için sizin hizmetinize veren;

10 Lafzen, “bütün çiftleri”. Bazı müfessirler, ezvâc terimini bu bağlamda “türler” ile eş anlamlı görmüşlerdir (Beğavî, Zemahşerî, Beydâvî, İbni Kesîr... Devamı..

Her türlü canlıyı dişi ve erkek olarak çiftler halinde yaratan da, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O’dur. 42/11, 51/49

Ve bütün (varlığı) çift kutuplu ve zıddıyla yaratan O’dur; başta gemiler ve hayvanlar olmak üzere, bindiğiniz her şeyi var eden O’dur:[⁴³⁷⁶]

[4376] Gerek yaratılma, gerekse insan tarafından icat ve inşâ edilme sûretiyle olsun, her taşıt Kur’an’ın inşâ ettiği tasavvura göre Allah’a izafe edi... Devamı..

Ki, O, yarattığı her şeyi çift olarak yarattı. (Böylece çoğalsınlar, birbirlerinden yararlansınlar) Sizin için (denizlerde gezip dolaşmanızı sağlayacak) gemiler ve üzerlerine bineceğiniz davarlar var etti ki,

O bütün çiftleri yarattı ve sizin için bineceğiniz gemileri ve hayvanları da var etti.

Ve O ki, bütün çiftleri yaratmıştır ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri de yaratmıştır.

Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur.

O bütün çiftleri yarattı ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti,

Allâh Te'âlâ mahlûkâtın bir çok cins ve nev'ini yaratdı. Ve sizin içün sefînelerden ve en'âmdan binecek şeyler yapdı.

O, bütün çiftleri yaratan Allah’tır. Size en’amdan[1] ve gemilerden binekler yapmıştır.

[*] Koyun, keçi, sığır, deve

O, bütün çiftleri yaratan, sizin gemi ve hayvanlardan üzerine bindiğiniz şeyleri var edendir.

Bütün çiftleri yaratan,(2) bindiğiniz gemileri ve hayvanları sizin hizmetinize veren de Odur.

(2) 36:36’nın açıklamasına bakınız.

Tüm çiftleri de yaratan O'dur. Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de vücut verdi;

daħı ol kim yarattı dürlüleri dükelin daħı eyledi sizüñ içün gemiden daħı yılķılardan anı kim binürsiz.

Daḫı oldur barça eṣnāf ḥayvānātı ve nebātātı yaradan. Daḫı sizüñ‐çün ge‐milerden ve davarlardan binecekler nesne yaratduḳ.

Və O Allah ki, (bütün canlılardan erkək və dişi olmaqla) ciftlər xəlq etdi, səvar olduğunuz gəmiləri və heyvanları yaratdı.

He who created all the pairs, and appointed for you ships and cattle whereupon ye ride.

That has created pairs(4616) in all things, and has made for you ships and cattle(4617) on which ye ride,

4616 Cf. n. 2578 to 20:53. Also see 36:36, n. 3981. 4617 By analogy all means of transport, including horses, camels, ships, steamers, railways, aerop... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.