21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elleżî ce’ale lekumu-l-arda mehden ve ce’ale lekum fîhâ subulen le’allekum tehtedûn(e)

Öyle bir mabuttur ki yeryüzünü, size karar edilecek bir yurt olarak yaratmıştır ve istediğinizi elde etmeniz için de orada yollar halketmiştir.

Ki O (Allah), yerküreyi sizin için bir beşik kılmış ve doğru istikameti bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etmiştir.

O Allah ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. İstediğinizi elde etmek için de, orada yollar meydana getirmiştir.

Allah, yeryüzünü, sizin yaşamanız, yerleşmeniz için tarıma elverişli ovalar, iskana uygun araziler haline, işlevli hale getiren, orada sizin için geçinme imkânları hazırlayan ve yollar planlayandır. Umulur ki, doğru hak yolu bulup tercih edersiniz.

O, sizin için yeri bir döşek yapan ve olur ki doğru yolu bulursunuz diye onda size yollar açandır.

Ki O, yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti.

O Allah ki, size yeri bir döşek yaptı. Onda, (seferlerinizde) doğru gidersiniz diye de yollar açtı.

O Allah ki; yeri size bir beşik kılmıştır. Ve doğruyu bulasınız diye, onda size yolar yaratmıştır.

Allah, yeri size beşik yapmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır.

O sizlere yeri döşek kılmıştır, sizinçin orada yollar yaratmış, umulur ki doğru yola gidersiniz

O, size yeri beşik kılan ve doğru gitmeniz için yeryüzünde yollar gösterendir.

Size ikâmetgâh olarak arzı halk ve gidüb gelmeniz içün yollar ihdâs iyledi.

O, size yeri beşik kılmış ve orada, doğru gidesiniz diye yollar var etmiştir.

O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.

Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O’dur.

O, size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır.

O ki, yeryüzünü oturmanıza elverişli kıldı ve doğru gitmeniz için sizin için orada yollar açtır.

O, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi.

O ki Arzı sizin için bir beşik yaptı, ve doğru gidesiniz diye size yollar açtı

O, yeryüzünü sizin için beşik¹ yaptı. Orada sizin için yollar yaptı². Umulur ki hidayete eresiniz.³

1- Yaşama ve geçinme yeri. 2- Geçinme kaynakları, geçim yolları. Ayette, yer alan sebil sözcüğüne, “ kara yolu” anlamı verildiği için “gitmeniz için... Devamı..

(O Allah ki) yeri sizin için bir beşik yapmış, onda, doğru gidesiniz diye, yollar açmışdır.

O ki, yeri size bir beşik yaptı ve (maksadınıza) doğru gidesiniz diye onda sizin için birtakım yollar meydana getirdi.

Siz için yeryüzünü kalınacak bir yer ve o yeryüzünde sizin için yollar yapan O dur. Umulur ki doğru yolu bulursunuz.

O Allah ki yeryüzünü size bir beşik yapmış, istediğiniz yere doğrulasınız diye de yollar yapmıştır.

O Tanrı ki yeryüzünü size istirahat beşiği yapmış, gideceğiniz yere kolaylıkla gidebilmeniz için yeryüzünde yollar yapmıştır.

O, sizin için yeri beşik kılmış ve amacınıza ulaşasınız diye orada size yollar var etmiştir.

O, yeryüzünü sizin için bir beşik kılan ve de (sizi amaçladığınız yere eriştirecek bir) yol bulmanız için yerde yollar ve geçitler oluşturandır.

Evet, elbette Allah’tır! Ayrıca, sizin için yeryüzünü huzur ve güven içinde yaşayabileceğiniz bir beşik yapan ve istediğiniz yere rahatça ulaşabilmeniz için size orada doğal geçitler, yollar yaratanve türlü türlü ulaşım ve taşıma imkânları bahşeden de O’dur!

O ki Yer’i sizin için bir beşik kıldı.
Orada sizin için yollar yaptı.
Umulur ki yol bulursunuz.

Yani, yeryüzünü size göre döşeyip donatan, hedefe varabilmeniz için size özel yollar açan,

Kabul ettikleri yaratıcı yeryüzünü yaşamanız için beşik yapan, gideceğiniz yere ulaşasınız diye yollar var edendir.

Yeri size beşik kılan ve doğru gidesiniz diye orada size yollar yaratandır. [*]

Benzer mesajlar: Nahl 16:15; Tâhâ 20:53; Enbiyâ 21:31; Nûh 71:20.

Yeryüzünü sizin için bir döşek kılan ve (istediğiniz yere) gidebilmeniz için orada size (birtakım) yollar var eden,¹ hep O (Allah)’tır.²

1 Bk. (Nahl: 15, Tâ Hâ: 53, Enbiyâ: 31)2 Bu iki ayet: “Eğer sen, o (kâfirlere): ‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan kesinlikle: ‘Onları çok şer... Devamı..

Yeri sizin için bir beşik yapan ve üzerinde [geçiminizi kazanma] yolları var eden ⁸ O’dur; umulur ki doğru yolu (seçer ve onu) izlersiniz.

8 Karş. 20:53.

Evet O, öyle bir Allah’tır ki; yeryüzünü yaşam alanı haline getirmiştir ve gideceğiniz yere kolayca ulaşasınız diye dağların arasından sizin için yollar açmıştır. 2/29, 40/64

(İşte) yeri sizin için beşik yapan da, yolunuzu bulasınız diye orada sizin için yollar var eden de O’dur.[⁴³⁷⁴]

[4374] Zımnen: Düşünsenize bir; şu geçici dünyada yürüyeceğiniz yolu ihmal etmeyen Allah, sizi ebedî mutluluğa götüren yolu ihmal eder mi?... Devamı..

(O Allah) ki, sizin için yeri bir beşik kıldı ve sizin için orada yollar kıldı, tâ ki, dosdoğru gidebilesiniz.

O Yaratıcıdır ki yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir.

Başka yerlerde, yer hakkında firaş denilirken burada mehd (beşik) denilmiştir. Böylece beşiğinde rahat eden bebek gibi, yeryüzünün insanlar için döşen... Devamı..

O yeri sizin için beşik kıldı ve varacağınız yere gitmeniz için yeryüzünde size yollar yaptı.

O Allâh Te'âlâ ki yeri sizin içün beşik kıldı. İstediğiniz yerlere gidesiniz içün yerde yollar yapdı.

Yeryüzünü size beşik gibi yapan ve hedefinize ulaşmanız için orada yollar oluşturan O’dur.

O, sizin için, yeri bir beşik kıldı, orada doğru yolu bulasınız diye yollar yaptı.

İşte o Allah'tır ki, yeryüzünü size bir beşik yaptı; doğru gitmeniz için onda yollar yarattı.

O, yerküreyi size bir beşik yaptı. Ve onda sizler için yollar oluşturdu ki, varacağınız yere varabilesiniz.

ol kim eyledi sizüñ içün yiri döşek daħı eyledi sizüñ içün anuñ içinde yollar ola kim siz ŧoġru yol dutasız.

Ol Tañrı ki sizüñ‐çün yirleri döşek eyledi. Daḫı sizüñ‐çün anda yol‐ları yaratdı. Ola kim hidāyet bulup yitişesiz.

O Allah ki, yeri sizin üçün beşik etdi və (istədiyiniz yerə) doğru-düzgün gedə biləsiniz deyə, orada sizin üçün yollar saldı.

Who made the earth a resting place for you, and placed roads for you therein, that haply ye may find your way;

(Yea, the same that)(4612) has made for you the earth (like a carpet)(4613) spread out, and has made for you roads (and channels) therein, in order that ye may find guidance (on the way);

4612 See last note. 4613 Cf. 20:53 and n. 2576. Mihad, a carpet or bed spread out, implies not only freedom of movement but rest also. The 'roads and ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.